May 26, 2022

ฝันแบบไหน โบราณก ล่าวไ ว้ บ่งบอกว่า คุ ณกำลังมีโ ชค

• ฝันเห็นพญานาคราช มังกร งูใหญ่ ตามตำราได้บ่งบอกเอาไว้ว่า ตอนนี้ถือว่าเป็นฝันที่มีโชคก้อนโตเป็ นพิเศษ

มีควา มเชื่อมาตั้งแต่โบร่ำโบราณว่าเป็นฝันที่มีความแม่นยำสูง จะได้โชคจะได้ลาภ จะมีคนนับหน้าถือตา มีญาติมิตร

มีเพื่อนมากมาย ตัวเล ขเกี่ย วกับความฝันได้แก่ 58 48 69 95 89

• ฝันเห็นไก่ หรือฝันว่าได้จับไก่มาไว้ในเล้า หรือเอามาปรุงเป็นอาหาร ตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า

จะมีผู้นำโชคลาภก้อนโต มาให้ถึงที่บ้าน คนแปลกหน้าจะนำโชคลาภก้อนโตมาให้ เลขมงคลเสี่ยงโชคจากความฝัน

ได้แก่ 09 19 29 59 89

• หากฝันว่าได้เห็นโร คเรื้อน หรือมีแผลผุ พองตามร่างกาย ตามตำราทำ นายฝันได้ทำ นายไว้ว่า ฝันนี้

จะบอกเหตุให้เรารู้ว่าจะมีผู้นำโชคลาภมาให้ เป็นฝันที่มีความแม่นยำมาก เชื่อถือกันมาแ ต่ครั้งโบราณ

ยิ่งแผ ลพุพ องเน่า เฟ ะมากๆยิ่งจะมีโชคลาภมาก เลขเด็ ดเสี่ยงโชคจากความฝัน ได้แก่ 07 08 09 00 77 97

• หากคุณฝันถึงคนที่จากไปแล้ว หรือว่าฝันว่าได้ไปงาน ตามตำราฝันถือว่าเป็นฝันที่มีความแปลก

เพราะว่าไม่ค่อยมีใครฝันถึงเรื่องแบบนี้ หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณในทางที่ไม่ดี

แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นฝันที่สามารถบ่งบอกโชคได้มาก เป็นความฝันที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ

ถ้าผู้ใดฝันถึงเรื่องเหล่านี้มักจะมีโชคมีลาภก้อนโตติดตัวไปตลอด เลขที่จะนำโชคมาให้กับคุณ 33 68 47 91 25

• หากฝันเห็น หอย กุ้ง ปู นั้นถือว่าเป็นฝันดี ตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า ผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโต

มากน้อ ยตามปริมาณ กุ้ง ปู หอย ที่เราจับได้ เลขเด็ ดเสี่ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 50 51 54 64 79 89 88

• หากฝันเห็นกบ หรือฝันว่าได้จับกบจำนวนมาก ตามตำราทำน ายฝันได้ทำ นายไว้ว่าผู้ฝันกำลังจะมีโชคลาภ

ส่วนจะมากน้อยก็ดูจำนวนกบที่เราจับได้ หรือปริมาณเสียงกบที่ร้องว่ามากน้อยขนาดไหน เลขเด็ ดเสี่ยงโชคจากความฝัน

ได้แก่ 11 22 29 55 59

• หากฝันเห็นปลา หรือฝันว่าได้จับปลา ความฝันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่แม่นยำที่สุด ตามตำราทำน ายฝันได้ทำน ายไว้ว่า

หากฝันเห็นปลาจะมีโชคลาภมากน้อยตามจำนวนและขนาดของปลาที่เราจับได้ เลขเด็ ดเสี่ย งโชคจากความฝัน

ได้แก่ 85 87 88 89

• หากฝันเห็นสิ่งที่เป็นของลับหูลับตา ภายใต้ ร่มผ้า ตามตำราฝันได้บ่งบอกว่าเป็นความฝันที่มีควา มแม่นยำจริง

ผู้ที่ฝันจะได้โชคก้อนโตเลยทีเดียว แต่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้ห้ามไปบอกห รือเล่าให้กับใครฟังโดยเด็ดขาด

เพราะมิฉะนั้นจะทำให้โชคหายไปกับตา ขอเลขที่นำโชคในช่ว งนี้จะเป็นตัวเลข 88 13 31 96 69

• หากฝันว่าได้เห็นนก หรือสัตว์ปีกจำพวกนกต่างๆ หากฝันว่าได้จับ หรือบินเข้ามาหา ตามตำราทำ นายฝันได้ทำ

นายไว้ว่า ผู้ฝันจะมีโชคลาภเข้ามาหาถึงเรือนชาน เลขเด็ ดเสี่ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 02 12 16 26 52

• หากฝันว่าได้เห็นทองคำ ตามตำราทำน ายฝันได้ทำน ายไว้ว่า เป็นฝันบอ กโชคที่มีความแม่นยำมากทีเดียว

เป็นฝันที่เป็นมงคลแก่ตัวผู้ฝันเป็นอย่างมาก และเชื่ อกันว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตในเร็ววัน เลขเด็ ดเสี่ย งโชค

จากความฝัน ได้แก่ 12 19 59 89 99

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆ สำหรับ 10 ความฝันที่สามารถบอกโชคได้ มาดูกันดีกว่าว่าพรุ่งนี้คุณจะฝันถึงอะไร

ทั้งนี้ทั้งนั้น …ควรใช้วิจารณญาณในการอ่ าน ทุกความสำเร็จสามารถสร้างได้ด้วยมือของคุณอยู่แล้ว

อย่ามัวแต่นั่งรอโชคช ะตา รีบลุกขึ้นสร้างสิ่งต่างๆ ตั้งใจทำงานด้วยมือของคุณ

แล้วเงินที่คุณฝันไว้จะไหลเข้ากระเป๋ามาเอง

•เป็นความเชื่อส่ว นบุ คคลโปรดใช้วิจารณญาณใ นการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ห นั ง สื อ ทำ น า ย ค ว า ม ฝั น

Leave a Reply

Your email address will not be published.