May 28, 2022

ลายมือของคุณ มีลักษณะเป็นแ บบไหน มาเช็คกัน

วันนี้เรามาลองเช็คลายมือ กันดู ตามแบบ ตำรๅโบราณว่าไว้ ลักษณะมือผู้หญิง ที่”วาสนาดี”

อนาคตคุณนาย มี”โชคลาภ”ด้านการเงิน ลองยกมือตัวเองแล้ว ห ง า ย ขึ้น มาเช็คกันหน่อยสิ

มีลักษณะเป็นแบบไหน บอกเลยว่าหลายๆคนนั้น ต้องเคยดูเส้นลายมือของตัวเองกันมาบ้างแล้วอย่างแน่ๆ

ก็มีดีบ้างไม่บ้างปนกันไป ตอนคุณเป็นเด็กๆ มักจะมีผู่เฒ่าผู้แก่ขอจับมือ ขอดูลายมือ

หรือลักษณะมือของคุณและมักจะทำนายอนาคตและวาสนาต่างๆ คุณจะลำบาก หรือ

ได้เป็นเศรษฐี หรือไม่? วันนี้จะพามาลองเปิดดวงชะตา ทำนายอนาคตจากลักษณะมือของตัวเอง

ตามตำราศาสตร์การดูโหงวเฮ้ง ที่ได้บันทึกไว้ว่า ผู้หญิงที่วาสนาดี อนาคตคุณนาย จะมีโชคด้านการเงิน

ต้องมี ลักษณะมื อดังต่อไปนี้

• ลักษณะมือยาว

นิ้วยาว มือมีลักษณะค่อนข้างยาว นิ้วอิ่ม เต็ม ไม่ดูเหี่ยวแห้ง คนที่มีมือลักษณะนี้ ไม่ต้องทำงานหนัก

ก็สามารถหาเงินได้มาก จากงานสบายๆ

• สีฝ่ามือแดงระเรื่อ

เมื่อแบมือออก ถ้าฝ่ามือขาวแถมหยาบ แปลว่าจะต้องทำงานหนัก ถ้าบนฝ่ามือขาวๆมีสีแดงระเรื่อ

มือแบบนี้เป็นมือของคนรวย ไม่ต้องพยายามมาก ก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ลองยกมือขึ้น มาแล้วแบมือออก

มาดูเพื่อสีของฝ่ามือเป็นอ ย่ า ง ไรบ้าง หากมือ ห ย า บ แปลว่าเป็นคนทำงานหนักมาก ๆ

แต่ถ้าฝ่ามือแดงระเรื่อ ซึ่งมือแบบนี้จะเป็น มือของคน ร ว ย ซึ่ง เ งิ น เข้ามาใช้จ่ายได้แบบไม่ขาดมือเลย

• บนฝ่ามือมีเส้นแห่ง ค ว า ม มั่งคั่ง

โดยเส้นนี้จะมี ร ะ ห ว่ า ง นิ้วนางและนิ้วก้อยด้านล่าง เส้นความมั่งคั่งจะเป็นเส้นเล็ก ๆ แต่ ห า ก

เห็นเส้นเหล่านั้นชัดมากแค่ไหนก็แปลว่าจะต้อง มีเงินมากขึ้น มีดวงด้านการเงินดีตลอด

• ตรงกลางฝ่ามือเป็นหลุม

แบมือออ กมาดูหากมีลักษณะเป็นหลุม อ ย่ า ง เห็นได้ชัดเจน

จะบ่งบอ กว่าเป็นคนที่เก็บเงินเก่ง มีเงินใช้ จ่ า ย เสมอไม่ขัดสน

• คนที่มีฝ่ามือเงิน ห น า

สำหรับคนที่ลักษณะมือหนา ๆ จะเป็นคนที่มีรายได้สูง มีเงินทองเข้ามาให้ใช้ไม่ขาดมือเลย ไม่ ค่ อ ย

มีปัญหาในการใช้ชีวิตเลย มีฐานะดี เป็นที่รู้จักในสังคม

ฝ่ า มื อ และลักษณะมือ ข อ ง แต่ละคนนั้นก็บ่งบอก วาสนา การเงิน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ได้

จะมองเป็นศาสตร์การดูดวงก็คงจะใช่ นอกจากนี้ ให้สังเกตุดูว่า หากฝ่ามือมีเส้นกากบาทอยู่บนฝ่ามือนั้นอีกหนึ่งอย่างเรียกว่า

เส้นกรรมเวลาไปทำอะไรกับใครไว้แบบไหนมันก็จะสะท้อนกลับมาหาตัวคนทำแบบนั้นเหมือนกันหากไปแกล้งคนอื่น

คนอื่นก็จะแกล้งกลับมา แถมยังเป็นคนที่ระลึกชาติได้อีกด้วยนะ มีสัมผัสพิเศษบางอย่าง ลางสังหรณ์แม่นมากๆ

และยังมีข้อดีอีกด้วยว่า การที่มีกากบาทบนฝามือนั้น ไหนเวลาการเดินทางทำกิจการอะไรก็มักจะ

ปลอดภัยยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ ไม่มีอะไรมาขัดขวางหากมีศัตรูก็มักจะแพ้ภัยตัวเองไปหรือไม่ก็กลับกลายเป็นมิตรไปเลยค่ะ

ซึ่งหมอดู ห ล า ย คนก็ทำนายทายทักจากลายมือและอื่น ๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับตัวตนของแต่ละคน เพราะว่านั่นบ่งบอกถึง

ลั ก ษ ณ ะ ความเป็นตัวเองของแต่ละคนได้มากที่สุด รวมถึงเรื่องอื่นด้วยเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม วาสนาเป็นเพียงส่วนนึง

ถ้าคุณขยันทำงาน ขยันแสวงหาโอกาสดีๆ ขยัยเรียนรู้ ซื่อสัตย์ ตั้งใจกับชีวิตมากๆ วาสนาของคุณจะเกิดขึ้นเอง

คุณจะเป็นผู้สร้างวาสนาเองอย่างไม่มีจำกัดเลยละ สุดท้ายนี้ค่ะ การที่มีลายมือที่ดีนั้นใครมีถือว่าโชคดีมากแสดงว่า

ดวงชะตาของคุณนั้นกำลังไปได้สวยเลยทีเดียวหากมีเรื่องดีๆ เข้ามาจงคว้าและรักษาโอกาสนั้นเอาไว้เพื่อให้มันอยู่ด้วยนาน ๆ

ชะตากรรมนั้นเปลี่ยนไปได้ สาธุ สาธุ สาธุ

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

h o r o s c o p e d a i l y 9 9 , r u g y i m , b o a r d . p o s t j u n g

Leave a Reply

Your email address will not be published.