May 28, 2022

อบต. แจง ยันทำถูกต้อง สร้างห้องน้ำ ที่กักตัวโควิด 1.5 แสนบาท

นายภัทรพงศ์ ศุภักษร อายุ 38 ปี อดีตสมาชิกพรรคก้าวไกล และอดีตผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บุรีรัมย์ พร้อมคณะ

เดินทางไปที่โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย หมู่ 5 บ้านหัวฝาย ต.ดอนกอก ซึ่งเป็นสถานที่กักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด

เพื่อร้องเรียนการทำงานของ อบต.ดอนกอก ที่สร้างห้องน้ำใช้ในศูนย์กักกันไม่โปร่งใสโดย นายภัทรพงศ์ ได้เข้าไปตรวจสอบการสร้างห้องน้ำ

ชั่วคราวจำนวน 6 ห้อง ที่สร้างขึ้นในศูนย์กักกัน ว่าเป็นห้องน้ำที่สร้างขึ้นราคาแพงเกินจริง พร้อมระบุถึงสภาพห้องน้ำที่สร้างไม่ได้มาตรฐาน

ห้องน้ำจำนวน 6 ห้องนี้ ใช้อุปกรณ์เป็นโครงสร้างเหล็ก หลังคาและฝาผนังห้อง ใช้หลังคาเหล็ก ภายในห้องน้ำมีเพียงการต่อน้ำเข้าและ

ต่อไฟฟ้าแสงสว่างเข้าเท่านั้น แต่ราคาที่จัดซื้อจัดจ้างราคาสูงถึง 155,000 บาท แพงกว่าราคาทั่วไปถึงกว่า 2 เท่าตัว การกระทำดังกล่าวของ

อบต.ดอนกอก ถือว่าไม่โปร่งใส จึงอยากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ด้าน ส.ต.ท.บุรินทร์ บุญรับ ปลัด อบต.ดอนกอก

ได้ออกมากล่าวว่า อบต.ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ทำการก่อตั้งศูนย์กักกัน ที่ อบต.ดอนกอก การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงบกลางที่เราตั้งไว้ใช้

ในกรณีฉุกเฉิน โดยใช้วิธีพิเศษเป็นการเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่เร่งจัดจ้างหาช่างมาดำเนินการเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่ง อบต.

ได้ทำตามระเบียบของทางราชการทุกประการ ในช่วงของโรคระบาด ทั้งนี้ระเบียบของกระทรวงการคลั่งที่ ว.115 ให้ยกเว้นระเบียบทุกอย่าง

เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยเร่งด่วน และเป็นการว่าจ้างเสนอราคาแบบไม่คาดหมายไว้ก่อน แต่การว่าจ้างผู้รับเหมา เป็นไปด้วยความลำบาก

เพราะไม่มีใครกล้ามารับงานที่จุดเสี่ยง จึงจำเป็นต้องว่าจ้างให้กับผู้รับเหมาที่กล้าเข้ามาทำเท่านั้น ยืนยันทำตามระเบียบของทางราชการ

ด้าน นายภัทรพงศ์ กล่าวว่าถึงแม้ อบต.จะมีการชี้แจงว่าเป็นการเป็นงบเร่งด่วน และต้องเร่งทำให้ทันต่อสถานการณ์ ตนเข้าใจดี

แต่ภายใต้เงื่อนไขแล้ว งานที่ว่าจ้างมาทั้งหมดสมราคาหรือไม่ จึงอยากจะให้ใครก็ได้เข้ามาตรวจสอบร่วมกัน

ว่าห้องน้ำจำนวน 6 ห้องนี้สมราคาหรือไม่

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.