สอนใจดี มาก ทำไมพ่อแ ม่จึงเป็น พระแท้ ในบ้าน

สอนใจดี มาก ทำไมพ่อแ ม่จึงเป็น พระแท้ ในบ้าน

วันนี้เรามีบทความดีๆมาฝากเพื่อนๆ ถ้าหากบุญสามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้ ผ ล ก็คงจะออกมา ประมาณนี้

ทำบุญให้กับพระได้บุญ 50

ทำบุญให้กับผู้ด้อยโอกาสได้บุญ 60

ทำบุญให้ผู้ย ากไร้ได้บุญ 70

ทำบุญให้ผู้อดอย ากได้บุญ 80

ทำบุญให้พ่อกับแม่ได้บุญ 100

“จัดอาหารล้วนชั้นเลิศ ถวายพระต้องสละทั้งเวลาและทรัพย์สินหวังผลบุญ หนุนนำ ค้ำชีวินพระได้กินของดีกันทุกวันไป พระแท้แท้พ่อแม่เราที่อยู่บ้าน

ข้าวสักจาน เคยตักให้ ท่านไหมท่านกินอยู่ หลับนอน กันอย่ างไรแค่โทรไป วันละครั้งยังไม่มีรีบเถอะครับทำบุญกับ พ่อแม่ดีแน่แท้ ก่อนท่านจากไป

กลายเป็นผีผลบุญการ กตัญญู กตเวที นั้นมากมี เหลือล้นพ้น ประมาณต่อให้ตัก บาตรพระ เป็นล้านครั้งสร้างโบสถ์หลังใหญ่โต มหาศาลผลบุญไม่

เทียบเท่า ข้าวหนึ่งจานที่เราท่าน ป้อนพ่อแม่ แค่ครั้งเดียว” ควรทำบุญกับพ่อแม่อย่ างไร จากคุณดังตฤณ ครูทางธรรมของคนไทยหลายๆ คน ที่ช่วยชี้แนะ

คำสอนให้กับคนไทยจำนวนมาก เกี่ยวกับธรรมะที่ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธเจ้า สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทุกครั้งก่อนนอน โดยอานิสงค์ที่สวดจะทำให้คุณ

และครอบครัวมีความสุข หรือหากว่าในวันแม่ที่จะถึงนี้ คุณจะนำพวงมาลัยพร้อมกับ คาถาบูชาพ่อแม่ ไปสวดพร้อมกันเลยก็ได้นะคะ จำไม่ได้ก็จดใส่กระดาษเล็กๆ

เพีย งเท่านี้ก็สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ได้แล้วค่ะ1 อิ มิ นาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชาอันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ

อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา

พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้ น ด ว งชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ

2 มัย หัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ที)

3 อะ นัน ตะ คุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่า กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส

อันว่าโ ท ษใดความผิ ดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่ า คุณตา คุณย าย คุณพี่ คุณน้อง

อโหสิก ร ร มให้ด้วย หลังจากนั้น ราดน้ำรดมือรดเท้า สาธุ

ขอบคุณที่มา…

ส บ า ย ต า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *