May 28, 2022

ออกคำสั่งให้ พระอ านนท์ พ้ นจาก วัด

พระอานนท์ ธมมชโชโต เดินทางมาให้กำลังใจ พ.ต.อ.ฐิติสรรค์ อุทธนผล อดีตผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ หรือ ผู้กำกับโจ้

โดยนำอาหารมามอบให้จำนวนมาก ที่บก.ภ.จว.นครสวรรค์ เนื่องจากประทับใจ เพราะ พ.ต.อ.ฐิติสรรค์ เป็นลูกผู้ชาย

และไม่เชื่อว่ารีดไถเงิน 2 ล้าน ส่วนการซ้อมผู้ต้องหาหรือเอาถุงไปคลุมหัวผู้ต้องหา อาจจะหนักมือไป จนเกิดความผิดพลาด

จนถึงแก่ชีวิ ต ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่ 30 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูปลัดวันชาติ วิชาโต เจ้าอาวาสวัดภัทรสิทธาราม

ได้ออกคำสั่งเจ้าอาวาสวัดภัทรสิทธาราม 1/2564 เรื่อง ให้พระอานนท์ พ้นออกจากวัดภัทรสิทธาราม โดยระบุว่า ด้วย

พระอานนท์ ธมมชโชโต สังกัดวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้มาขอพักอาศัยเพื่อเข้าศึกษา

ปริญญาตรี ได้ตั้งแต่ปี 2563 ได้ปฏิบัติตนประพฤติผิดทางโลกวัชชะ จึงเป็นที่ติเตียนไปทั่วคณะสงฆ์ที่ได้ออกเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ

ซึ่งไม่เหมาะสมกับสมณสารูปอันควรแก่การประพฤติ และได้ส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์โดยรวมในเขตพื้นที่ เพื่อให้การปกครอง

คณะสงฆ์ภายในวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามดำรงไว้ซึ่งคุณงามแห่งสมณะนั้น ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 38 แห่ง

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พิจารณาให้ พระอานนท์ ธมมโชโต (คนธาร์) สังกัดวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ต.หล่มสัก

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ้นออกจากวัดภัทรสิทธาราม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.