May 28, 2022

ละสังขาร หลวงพ่อเสือดำ

พระครูสุนทรธรรมวิมล หรือ “หลวงพ่อทวีศักดิ์” หรือ “หลวงพ่อเสือดำ” เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กทม.

ได้มรณ ภาพล งอย่างสงบเมื่อคืนวันที่ 31 ส.ค. เวลา 23.00 น. สิริอายุ 114 ปี โดยจะมีพิธีถวายน้ำสรงสรีระสังขาร วันที่ 2 ก.ย.64

สำหรับกำหนดการพิธีถวายน้ำสรงสรีระสังข าร หลวพ่อเสือดำมีดังนี้ วันที่ 2 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์

และพุทธศาสนิกชน ถวายน้ำสรงศ w เวลา 13.30 น. ปิดการถวายน้ำสรง คณะศิษยานุศษย์บรรพชิตและคฤหัสถ์ประกอบพิธีขอขมาสรีระสัง ขาร

หลวงพ่อทวีศักดิ์ จากนั้นเวลา 14.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ถวายน้ำสรง ประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายผ้าไตรบังสกุล

หลังจากนั้นถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์และกรวดน้ำ เสร็จพิธี สำหรับประวัติหลวงพ่อเสือดำ หรือ พระครูสุนทรธรรมวิมล

นามเดิม ทวีศักดิ์ ฉายา ชุตินฺธโร เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2461 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กทม.

และรักษาการเจ้าอาวาสวัดชลอรัตนาราม ต.ตานิม อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อทวีศักดิ์มีชื่อเสียงจากการอ้างตนเป็น

“เสือดำ” โจรชื่อดังในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ร่วมยุคเดียวกับ เสือใบ เสือฝ้าย และเสือมเหศวร

ปัจจุบันเป็นพระเกจิอาจารย์และนักพัฒนา มีผลงาน เช่น การสร้างวัดศรีนวลธรรมวิมลและวัดชลอรัตนาราม

การบริจาคทรัพย์สร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลคุณอรพรรณอนุสรณ์

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสมุนไพร แพทย์แผนโบราณ เป็นต้น

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.