“คาถาหัวใจมหาเศรษฐี” สวดแล้ว ชะตา เงินไหลนอง ทองไหลมา

“คาถาหัวใจมหาเศรษฐี” สวดแล้ว ชะตา เงินไหลนอง ทองไหลมา

วันนี้เรามี บทความเกี่ยวกับ คาถา ดึงดูด ทรัพย์ โชค มาฝากทุกท่าน นั่นก็คือ “คาถาหัวใจมหาเศรษฐี” คงเป็นที่รู้จักกันดีพอสมควรเลยแหละครับ

แต่ยังมีหลายคนที่คิดว่าเป็นคาถาที่แค่สวดแล้วรวย จึงพยายามสวดตลอดแต่คงแปลกใจ ว่าทำไมบอกว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์แต่สวดแล้วชีวิตยังไม่ดีขึ้นเลย พาเข้าใจกันว่า

“คาถาหัวใจมหาเศรษฐี” เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์นั้นถูกต้องแล้วทั้งปวงและไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาด้วย แต่ศัก ดิ์สิ ทธิ์มาก

แต่ที่หลงทางก็คือ คาถาศักดิ์สิทธิ์ท่านให้น้อมนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ใช่ให้แค่สวดเท่านั้น สวด 5 จบ ทุกๆ เช้าก่อนออกจากบ้านทุกวัน

แต่ “คาถาหัวใจมหาเศรษฐี” เป็นหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแนะทางแห่งความเป็นผู้ประเสริฐ ทางแห่งความสุขและรวยเอาไว้

ที่บุคคลใดต้องการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข ร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศชื่อเสียง

“อุอากะสะ อากะสะอุ กะสะอุอา สะอุอากะ”

จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรม 4 ประการนี้ให้ได้ ซึ่งคือ อุ อา กะ สะ โดยจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลมากต่อชีวิต

ย้ำอีกครั้งไม่ใช่แค่สวดอ้อนวอนนะ เรามาดูกันว่า ในแต่ละอักขระในคาถาหมายความว่าอะไรกัน

1. อุ ย่อมาจากคำว่า อุฏฐานสัมปทา แปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพื่อทำงานให้ได้ดี

ต้องหนักเอาเบาสู้ในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย กิจการทั้งหลายต้องรู้จักรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง

2. อา ย่อมาจากคำว่า อารักขสัมปทา แปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาคุ้มครองทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยความ ขยันหมั่นเพียร

ไม่ให้เงินทองรั่วไหลมีอันตราย ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมิให้เปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ และรู้จักทำให้เงินนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดหรือ

ให้เงินนั้นงอกเงยขึ้นด้วยความชอบธรรม ไม่ลงทุนอะไรที่เกินกำลัง เพราะนี้คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างสุขกายสบายใจ

ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ มีชีวิตที่แสนสุขอยู่กับคำว่า “พอ” ให้ได้

3. กะ ย่อมาจากคำว่า กัลยาณมิตตตา แปลว่า การมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่วเป็นมิตรสหาย เพราะคบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต

บัณฑิตพาไปหาผล คบคนจึงต้องดูหน้าว่าเพื่อนเป็นคนดีที่มีลักษณะไม่เป็นคนปอกลอก ไม่ดีแต่พูด ไม่เป็นคนชักชวน ไปในทางฉิบหาย

ชวนกันไปกินเหล้าเมายา เที่ยวกลางคืน มั่วเมาในการเล่นและผีการพนันเข้าสิงจิตใจ พยายามรักษาเพื่อนดีๆ ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน

ช่วยเหลือค้ำจุนกันไปทั้งในทางโลกและทางธรรม รักเพื่อนเหมือนรักตัวเองก็จะได้เพื่อนดีๆ มาส่งเสริมกันและกัน มีเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย

ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา เหมือนมีเกลือนิดหน่อยด้อยราคา ดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเล

4. สะ ย่อมาจากคำว่า สมชีวิตา แปลว่า การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ รู้จักกำหนดรายรับและรายจ่าย อย่าให้สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย

หรืออัตคัดขัดสนจนเกินไปให้รู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม รวมถึงสิ่งที่หามาได้ด้วยอย่างชาญฉลาด

หากท่านได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักหัวใจเศรษฐีสี่ประการ คือ ขยัน หมั่นรักษา คบหาคนดี มีชีวิตพอเพียง

รับรองว่าได้เป็น ”มหาเศรษฐี” หรือ ผู้ประเสริฐที่สุดสมใจ มั่งมีเงินทองมหาศาลดั่งมหาเศรษฐีทั้งปวงแน่

ขอแนะนำให้ท่าน จงจำไว้อีกคำๆ หนึ่งว่า “เส้นทางความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เราเดินคนเดียวไม่ได้” ดังนั้นการทำงานของคนทุกคนย่อมต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ

เสมอ คนที่มีโลกส่วนตัวสูง ก็ยังต้องมีวินัยกรอบในการทำงาน และทุกอาชีพ ทุกการทำงานต้องข้องเกี่ยวกับบุคคลอื่นๆ การที่จะสามารถทำงานโดยไม่หวังพึ่งคนอื่นหรือ

ร่วมงานกับใครเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ซึ่งในการทำงานให้ประสบความสำเร็จและการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ จึงต้องมีวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความสุข

และความราบรื่นในการทำงานร่วมกันให้ได้ เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเสมอ เราต้องหากุญแจวิเศษของเราให้เจอ เพื่อเปิดประตู “มหาเศรษฐี” ให้ได้

พระพุทธองค์ทรงสอนหลักธรรมในการทำงานให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำไว้

•เป็นคว ามเชื่อส่วน บุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

h o r o s c o p e . s a n o o k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *