ใครมีอาการบ้านหมุน เป็นอยู่บ่อยๆ ชงดื่ม1แก้ว พร้อมมีวิธีให้ หายได้

ใครมีอาการบ้านหมุน เป็นอยู่บ่อยๆ ชงดื่ม1แก้ว พร้อมมีวิธีให้ หายได้

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ มาฝากเพื่อนๆ เชื่อได้ว่าการทำงานของหลายๆคนนั้นอาจจะต้องมีการยืน การเดิน การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์

หรือออกนอกสถานที่ตากแดด ตากลม ตากฝน ซึ่งนั่นก็จะส่งผลที่ไม่ดี กับสุ ข ภาพร่างกายของเรา หากเรามีการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือไม่ได้ดูแลตัวเอง

อย่างดี อาการวิง เวียน บ้ า นหมุนมักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆได้ และสำหรับอาการบ้ า นหมุนและอาการ เวียน หัวนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับคนที่วัยผู้ใหญ่

สูงอายุ เวลาเป็นทีก็จะรู้สึกเวียน หัวหน้ามืดนอนไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เลย ซึ่งไม่ดีต่อสุ ข ภาพร่างกายของเรา และในวันนี้เราได้มีสมุนไพรที่จะช่วยดูแลอาการนี้

ได้เป็นอย่างดี แบบที่ไม่ต้องเปลืองเงินเลย เพราะสมุนไพรบ้ า นเรานั้นก็ล้วนได้ให้ประโยชน์ที่ดีมากๆ นั่นก็คือ ต้นน้ำนม ร า ช สีห์นั้นเอง

มีคนได้ใช้สมุนไพรตัวนี้ คุณยายวัย 80 ปีได้ใช้มาก่อน อาการที่เขามีคือวิง เวียนศีรษะและชอบบ้ า นหมุนอยู่บ่อยๆเ มื่อได้ดื่มสมุนไพรแก้วนี้อาการก็ดีขึ้นมามาก

นำมาชงดื่มเหมือนดื่มชาเลย

วิธีทำ น้ำต้นน้ำ น ม ร า ช สี ห์

ต้นน้ำนมร า ช สีห์ให้นำไปผึ่งแดดให้แห้ง จากนั้นนำมาหั่ นให้เป็นลักษณะท่อนๆแล้วนำไปตากแดดตากจนกว่าจะแห้งสนิทเลย

เมื่อแห้งดีแล้วให้เรานำมาคั่วในกระทะบนไฟอ่อนๆให้เป็นสีเหลืองและปล่อยเอาไว้ให้เย็นให้หายร้อน แล้วเก็บใส่ในกล่องที่มีฝาปิดสนิท

เวลาที่เราจะทำการชงดื่มนั้นให้ใช้ 1 กำมือนำไปชงดื่มกับน้ำร้อน กรองเอาแต่น้ำและดื่ม 1 แก้วในทุกๆวัน หรือจะดื่มเมื่อมีอาการก็จะช่วยได้

วิธีช่วยบรร เทาอาการบ้ า นหมุนใน ทันที

1 เคลื่อนไหวตัวอย่างช้าๆ เมื่อรู้สึกวิง เวียนหรือรู้สึกบ้ า นหมุนนั้นให้เราขยับตัวอย่างช้าๆไม่รวดเร็ว การก้าวเดินช้าๆ

จะช่วยทำให้คุณโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ง่ายขึ้นสมองไม่มีความมึนงง

2 อย่ามองขึ้นหรือมองลง การมองขึ้นลงนั้นอาจจะทำให้รู้สึกมึนงงและไม่สบายมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการวิง

เวียนศีรษะทั่วไป ให้ควรเลี่ยงการมองขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วควรมองในระดับสายตา

3 ให้เพ่งมองวัตถุที่อยู่ไกลออกไป เช่น การมองออกไ ปนอกหน้าต่าง จะรู้สึกถึ งความวิง เวียนที่ลด น้อยลง

4 ไม่เคลื่อนไหว ในท่าทางที่ซ้ำๆ เช่น การสะบัดหน้า การขยับแขนขยับขา ซึ่งจะส่งผลทำให้มีการท รงตัวไม่ดี

ทำให้อาการวิง เวียนบ้ า น หมุนแย่ลงกว่าเดิมไปได้ ทางที่ดีควรมีการ เคลื่อนไหวตัวอย่างช้าๆและมั่นคง

วิธีเคลื่อ นไหวที่ช่วย อาการบ้ า นหมุนใ ห้หายขาด

1 ให้หันศรีษะอยู่ที่ 45 องศาอย่างช้าๆ จะเริ่มด้วยการตั้งศีรษะให้ตรงแล้วค่อยๆหันไปทางซ้าย 45 องศา

แล้วค่อยๆหันไปทางขวาให้ทำเช่นเดียวกัน

2 การนอ นหงาย ให้นอนหงายเพื่อที่จะให้ลำคอและไหล่มีการผ่อนคลายให้เอืยงศีรษะไปให้หูข้างที่ได้รับผลกระทบ

จากอาก ารวิง เวียนสัมผัสกับหมอนเป็นเวลานาน 30 วินาที แล้วให้ทำสลับข้างทำอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อน

3 จากนั้นให้ทำการพลิกตัวไปด้านเดียวกับศีรษะที่ได้เอืยงอยู่แล้วอยู่ในท่าตะแคงนี้เ ป็นเวลานาน 30 วินาที

4 ให้ทำซ้ำ โดยเริ่มจาก 1 ถึง 3 วันละ 3 ครั้ง เพื่อที่จะให้หายจากอา การ วิ ง เวียน าการ บ้ า นหมุน

ซึ่งท่าเหล่านี้เป็นท่าที่นัก ก าย ภาพ บำบัดนำมาใช้ในการรักษาผู้ ป่ ว ย ซึ่งตัวคุณเองนั้นก็สามารถทำได้อย่างไม่ยาก

ขอบคุณที่มา…

t h a i j o b s g o v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *