ลองเลื อกใบไม้ มา 1 ใบ บอก ลักษณะนิสัยของตัวคุณได้ดี

ลองเลื อกใบไม้ มา 1 ใบ บอก ลักษณะนิสัยของตัวคุณได้ดี

หมายเลข 1

คุณเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและร่าเริง มักจะมีการแสดงออกทางใบหน้าชัดเจนอย่ างมาก ถึงอย่ างนั้น ภายในใจก็เป็นคนจิตใจดีงาม มีสัมพันธไมตรี

มิตรไมตรีต่อคนรอบข้างเป็นคนที่มองคนเป็นและรู้วิธีการวางตัวที่เหมาะสมแต่หากจะให้ถึงขั้นสนิทสนม กลับค่อนข้างต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการที่

จะสนิทกับใครดังนั้นบุคลิกอย่ างคุณจึงเป็นเพื่อนที่ดีและมีแต่คนอย ากคบหา คุณรู้ว่าเพื่อนประเภทไหนมีค่ าคู่ควรที่จะทุ่มเทให้ คุณสามารถรับรู้ได้ว่า

ใครคนไหนคือเพื่อนแท้ และเพื่อนที่แท้จริงของคุณมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้น

หมายเลข 2

คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะสื่อสารกับผู้อื่น อารมณ์เชื่ องช้ามาก คุณจะต้องใช้เวลานานในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับคนอื่น แต่เมื่อคุณเกิ ดความคุ้นเคยแล้ว

ก็อาจจะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้น แต่คุณก็เป็นคนที่มีความระมัดระวังมาก มีบุคลิกภาพดี มีความอดทนต่อผู้อื่นสูง ดังนั้นคุณจึงสามารถตัดสินใจได้อย่ างถูกต้อง

เกี่ยวกับตัวคุณเองเพราะสิ่งนี้จะปกป้องและคุ้มครองตัวคุณเอง คนอื่นก็ทำร้า ยคุณได้ย าก

หมายเลข 3

คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ เพราะดูจริงจังเกินไป เชื่ อคนง่ายมาก บ างครั้งเมื่อถูกก่อกวนก็เลือกที่จะอดทนยอมรับมันดังนั้นคุณจึงมักต้องทนทุกข์ทรมาน

แม้ว่าจะมีประสบการณ์มาก แต่เพราะคุณเป็นคนเชื่ อคนง่าย คุณมักถูกคนอื่นล้อมกรอบเสมอเพื่อจงใจบิดเบือนความผิด คุณจำต้องลู กขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง

คุณต้องรู้ว่าผู้คนไม่ผูกมัดคุณ และคุณเองก็จะไม่ผูกมัดผู้อื่นเช่นกันหากมีใครมอบหมายให้ทำอะไร คุณก็ต้องส่งมันคืนกลับไป เพราะนี้คือหลักการของ “การเป็นคน”

ขอเพียงแค่คุณแสดงทัศนคติของคุณออกมา คนอื่นก็จะไม่รังแกคุณอย่ างง่ายดาย

หมายเลข 4

การมองโลกของคุณค่อนข้างแม่นยำมาก นั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่มีความเศร้าโศกหรือหดหู่สักเท่าไหร่คุณสามารถตั ดสินใจได้ทันทีเมื่อคุณประสบกับปั ญหาบ างสิ่ง

หากคุณคอยสังเกตคนคนหนึ่งจากคำพูดของอีกฝ่าย คุณก็จะสามารถเข้าใจคนๆ นั้นได้ไม่ย ากนักคนที่เหมาะสมจะเป็นเพื่อนกับคุณนั้นมีไม่มาก และการจะเป็นเพื่อนกับคุณ

นั้นก็ไม่ง่ายดังนั้นคุณจึงไม่ค่อยโดนเพื่อนหักหลัง นั่นเป็นเพราะว่าคุณมีสายตาที่แม่นยำมากในการมองคน และคุณก็เลือกคบแต่คนดีๆทั้งนั้น

ขอบคุณที่มา…

t a i n i s a i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *