May 21, 2022

เจอคลั สเตอร์ ป่วยทั้งครู-นักเรี ยน รวม 353 ราย ที่หนองคาย

สถานการณ์โรค โควิด-19 ในพื้นที่ จ.หนองคาย พบคลัสเตอร์ใหม่เป็นครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย

เริ่มจากสำนักงานสาธารณสุข จ.หนองคาย ได้รับแจ้งจากทีมสอบสวนโรค อ.โพนพิสัย ว่ามีนักเรียน 2 ราย ติดเชื้อ โควิด-19 และมีแนวโน้มติดเชื้อ

อีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำ มีนักเรียนอยู่รวมกันมากกว่าพันคน จากนั้นทีมสอบสวนโรคจาก สสจ.หนองคาย

ได้เข้าทำการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ในวันที่ 2-7 ก.ย. 64 พบมีผู้ติดเชื้อรวม 353 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพนพิสัย 69 ราย

และโรงพยาบาลสนาม จ.หนองคาย 284 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรคคาดว่าสาเหตุมาจากมีเชื้อปนเปื้อนมากับสิ่งของที่ผู้ปกครองฝากเข้ามาให้นักเรียน

และจากการที่มีนักเรียนจำนวนหนึ่งหลบหนีออกนอกโรงเรียนเข้าไปในพื้นที่ชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อ ประกอบกับโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำ

มีนักเรียนอาศัยอยู่รวมกันตลอดเวลา หอพักนักเรียนมีความแออัด ระยะหว่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 1 เมตร รวมถึงมีการใช้สิ่งของร่วมกัน

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.หนองคาย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเกิดโรค และเบื้องต้นได้สั่งการให้ปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนและทำความสะอาด

กำชับให้ดูแลนักเรียนทุกคนให้ดีที่สุด ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคขั้นสูงสุด ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งมีการเปิดเรียนไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนก.ย.

และจะมีการประเมินสถานการณ์ต่อไป

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.