แต่งยม บาล เผย หนีนรกมาไล่ ปาสีหน้าทำเนียบ

แต่งยม บาล เผย หนีนรกมาไล่ ปาสีหน้าทำเนียบ

ที่ทำเนียบรัฐบาล ประตู 3 กลุ่มรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนัดทำกิจกรรมหน้าบริเวณทำเนียบรัฐบาล โดยใช้ชื่อว่า ตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานประยุทธ์หมื่นศ wจะอยู่ตลอดไป

เป็นการขับไ ล่พล.อ.ปร ะยุทธ์ จันทร์โอ ชา นายกรัฐมนตรีทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำรั้วเหล็กกั้นปิดบริเวณทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมฝูงชนได้ยืนประจำการ

อยู่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ ซึ่งเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมมาถึงได้มาทำกิจกรรมบริเวณประตู 3 ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้นำรายชื่อขบวนการสร้างตำนานฯ

โดยนำรายชื่อ ส.ส. ที่โหวตลงมติไว้วางใจนายกฯมาจัดแสดง รวมทั้งรายชื่องูเ ห่าในพรรคฝ่ายค้านด้วย พร้อมขอให้อย่าเลือกพรรคในฝ่ายรัฐบาลที่เปรียบว่ามีจิตใจอำม หิต

พร้อมทั้งมีการทาสีแดงที่ตัวผู้แสดงเปรียบเป็น ‘ยม บาล’ พร้อมข้อความว่า ห นีนรกมาไล่ประยุทธ์ พร้อมทั้งปาสีแดงไปยังรายชื่อ

ส.ส. ที่โหวตไว้วางใจและงูเห่า และสแตนดี้รูป พล.อ.ประยุทธ์ ต่อมาทางเครือข่ายฯ ได้มีการอ่านแถลงการณ์ตอนหนึ่งว่า สภาผู้แทนราษฎรได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับการแก้ปัญหาโควิด-19 และเศรษฐกิจของประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความไม่มีประสิทธิภาพ

ในการจัดการต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยประชาชนคาดหวังว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จะได้พิจารณาอย่างมีเหตุมีผลว่าจะไว้วางใจให้บริหารประเทศต่อไปหรือไม่ อย่างไรก็ดีปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนรัฐบาลไม่ได้ใช้เวทีของสภาผู้แทนราษฎร

ในการตรวจสอบการทำงาน แต่กลับลงมติไว้วางใจให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนนตรีได้ทำงานต่อเพียงเพราะว่าเป็นพรรครัฐบาลกันเท่านั้น โดยกลุ่มเครือข่ายฯ

ได้นำรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้บัญชีมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

“ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเปิดทางให้รัฐสภาได้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะนำพาประเทศฝ่าวิกฤตโควิดและพลิกฟื้น

ประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและสามารถลงชีวิตได้อย่างปกติสุข”

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *