ใคร ทำ อยู่ เลิกซะ อันตรายจริงๆ

ใคร ทำ อยู่ เลิกซะ อันตรายจริงๆ

นับว่าเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ค่อยได้จริงๆ สำหรับยุค สมัยนี้ เมื่อเราไปจับจ่ายซื้อของตามร้านค้า หรือตามตลาดทั่วไป พ่อค้าแม่ค้าก็จะใส่ถุงพลาสติกให้เรา

และเมื่อกลับมาถึงบ้าน สิ่งที่หลายๆคนทำก็คือ การยัดของกินเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผักสด ผลไม้ เ นื้ อ สั ต ว์ ต่างๆ

เข้าตู้เย็นทั้งๆที่ยังอยู่ในถุงพลาสติกอยู่ ซึ่งการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะเป็น อั น ต ร า ย และส่งผลต่อสุขภาพของเรา

1. มีควา มชื้นสูง ทำให้อาห ารเสียคุณภาพ

เพราะเวลาที่เรานำผักใส่ในถุงพลาสติก จะทำให้ผักมีความชื้นสูง และยิ่งนำเข้าตู้เย็นยิ่งทำให้มีความชื้นสูงมาก

และง่ายต่อการเพาะตัวของ แ บ ค ที เ รี ย ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของผัก ผลไม้ต่างๆนั้นลดลง

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Zhang Qian ศูนย์ควบคุมและป้องกัน โ ร ค แห่งชาติของจีนด้านโภชนาการและสุขภาพ

ได้ให้คำแนะนำว่า หากต้องการใช้ถุงพลาสติก หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ควรจะใช้ในการใส่อาหารในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

เพื่อเป็นการให้ถุงพลาสติกสัมผัสกับอาหารได้น้อยที่สุด

2. เป็น ส า ร ก่ อ ม ะ เ s็ ง

ถุงพลาสติกนั้นมีแบบปลอด ส า ร wิ ษ ถูกผลิตมาเพื่อใช้ใส่อาหารโดยเฉพาะ และแบบมี wิ ษ ซึ่งแบบมี wิ ษ

ก็ไม่เหมาะสมที่จะนำมาสัมผัสกับอาหารโดยตรง เพราะอาจจะทำให้ ส า ร ที่เคลือบอยู่บนถุงพลาสติกถูกถ่ายโอนไปในอาหารของเราได้

ซึ่งที่ถุงพลาสติกจะมี ส า ร เหล่านี้

•เบนโซไพรีน (Benzopyrene)

มักจะมากับถุงพลาสติกสีสันสดใส ซึ่งเป็นถุงพลาสติกรีไซเคิล และมี ส า ร ประกอบเพื่อให้เกิดสีสันสดใส

คือ เบนโซไพรีน ซึ่งถือว่าเป็น ส า ร ก่ อ ม ะ เ s็ ง ชนิด ร้ า ย แ ร ง องค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยม ะ เ s็ ง

ได้ประกาศว่า เบนโซไพรีนเป็น ส า ร ก่ อ ม ะ เ s็ ง ในกลุ่มที่ 1 ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่า ส่งผลให้เกิด ม ะ เ s็ ง

ในร่างกายมนุษย์อย่างแน่นอน หากไปสัมผัสกับอาหาร จะถูกถ่ายโอนไปยังอาหารได้

•พาทาเลต (Pthalate)

ได้มีการวิจัยจากมหาวิทยาลัย Uppsala ในสวีเดน พบว่า ส า ร พาทาเลต (Pthalate)

ที่อยู่ในพลาสติก จะเข้าไปทำลายการผลิตอินซูลิน และยังเพิ่มความเสี่ ยงให้เกิด โ ร ค เบาหวานใน ผู้สูงอายุอีกด้วย

•พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers)

ซึ่งเป็น ส า ร ที่อยู่บนผิวหน้าของถุงพลาสติก เมื่อใช้ถุงพลาสติกใส่อาหารอุณหภูมิสูงกว่า 50℃ wิ ษ

ในถุงพลาสติกจะถูกขับออกมาและซึมเข้าไปในอาหาร และเมื่อมนุษย์รับประทานอาหารที่สัมผัสกับถุงพลาสติกเข้าไปมากๆ

ก็จะไปสะสมในร่างกาย ผ่านไปนานๆจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง

•ไม่มีที่ระบายอากาศ ทำให้ สู ญ เ สี ย คุณค่าทางโภชนาการ

การคุมอาหารด้วยถุงพลาสติก ทำให้ผัก ผลไม้ ไม่มีออกซิเจน และเกิดการเปลี่ยน ส า ร อาหารเป็น acetaldehyde

และ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นครวเปลี่ยนจากการห่อถุงพลาสติก

เป็นการใช้แรปห่ออาหารแทน เพราะแรปห่ออาหารถูกออกแบบมาสำหรับห่ออาหารโดยเฉพาะ

ช่วยระบายอากาศและรักษาความสดของอาหารไว้ได้นานอีกด้วย

คำแนะนำในการ จัดเก็บ อาหารในตู้เย็น

• ผลไม้ ให้วางในแนวตั้ง หาก มีขั้วให้เอาด้า นขั้วตั้งขึ้น เพื่อเป็นการกักเก็บวิตามินไว้ได้นาน แล้วค่อย เอาเข้าตู้เย็น

• ผลไม้ปอกเปลือก ให้นำ ไปแช่ในน้ำเย็นก่อน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดออกซิ เดชันและรักษาสีเดิมของผลไม้ไว้ และให้ผลไม้ยั งคงความกรอบหวานไว้

• ผักประเภทหัว จะง่ายต่อ การเก็บ แต่การเก็บไว้โดย มีดินติด จะดีที่สุด และนำไปวางไว้ใน ที่อากาศถ่ายเทและเย็น

• หัวไชเท้า ให้นำใ บออกก่อน แล้วใช้แร ปพันก่อนนำไปแ ช่ในช่องผัก จะเก็บไว้ได้ 7-10 วัน

• มะเชือเทศ ให้วางโดยเอาด้านขั้ วคว่ำลง และควรวาง ห่างๆไม่ซ้อนทับกัน

• พริกหวา น ควรใส่ในถุงซิปล็อค จะดีที่สุด เพ ราะเมื่อโด นความเย็นจะค่อยๆนิ่มลงเรื่อยๆ

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราควรที่จะหลีกเลี่ ยงการใช้ถุงพลาสติกกับการสัมผัสอาหารโดยตรง

แต่ ควรจะใส่ในภาชนะที่เหมาะสมจะดีที่สุด หรือใช้ถุงพลาสติกประเภทปลอด ส า ร wิ ษ

ที่ทำมาจากพอลิเอทิลีน (polyethylene), พอลิโพรไพลีน (polypropylene),

และเมลามีน (melamine) ที่ผลิตมาให้สามารถใช้บรรจุอาหารได้ ไม่เป็น อั น ต ร า ย ต่อร่างกายของเรา

ขอบคุณที่มา…

L I E K R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *