แค่วันละ 10 นาที ยกขาขึ้นกำแพง ผลลัพธ์ที่ได้ดีเกินคาด

แค่วันละ 10 นาที ยกขาขึ้นกำแพง ผลลัพธ์ที่ได้ดีเกินคาด

วิธีฝึ กโยคะท่ ายกขาขึ้นกำแพ

1. เริ่มจาก การนอนหงาย โดยให้ก้นชิ ดกำแพง แล้วพาดขาขึ้ นไปบนกำแพง

2. ให้ขาทั้งสองข้ างชิดกัน และติ ดกำแพงไว้

3. จากนัน้ก็ วางมือทั้งสองข้างหงายขึ้น แล้ว กางแขนออกเล็กน้อย ให้หลังแ นบพื้น แล้วค้าง ท่านี้ไว้ 5 นาที

6 ประโ ยชน์ จากท่ายกขาขึ้ นกำแพง

1. ฝึกทุ กวัน จิตใจสงบขึ้น

โยคะท่ายกขาพาดกำแพง เป็นท่าบริหารที่จะช่วยผ่อนคลาย ช่วยข จัดความฟุ้งซ่านในจิตใจ

เมื่อฝึกบ่อยๆ สามารถทำสมาธิ หลับตาแล้วหายใจลึกๆ เข้า-ออกช้าๆ จะช่วยให้จิตใจเราสงบมากขึ้น

เป็นท่าที่ทำได้ง่ายมาก ไม่ต้องหาซื้ออุปกรณ์ให้ยาก ใช้เวลาแค่วันละ 10 นาที ก็สามารถมีหุ่นที่ดีได้แล้ว

และยังช่วยผ่อนคลายให้ร่างกาย และหลับสบายอีกด้วย ลองไปทำกัยดูได้นะคะ

2. ช่วยให้ขาเล็กลง

เพราะโยคะท่ ายกขาพาดกำแพง จะทำให้เกิดกา รต้านทานแรงโน้มถ่วงบริเวณช่วงขาและเท้า

และช่วยลดอาการบวมน้ำ จึงทำให้ให้ขามีความกระชับมากขึ้น และดูเล็กลง รวมถึงเส ริมการไหลเวียนให้ดีขึ้นอีกด้วย

3. บรรเทาอาการปวดเท้า

ท่าโยคะนี้ จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ ได้ อย่างคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงนานๆ หรือต้องยืน

เดินเป็นเวลานานๆ เมื่อเรายกขาพาดกำแพง จะทำใ ห้ระบบไหลเวียนผ่านช่วงขาและเท้า

จะถูกกระตุ้นให้ทำงานสะดวกขึ้น และยังช่วยลดความ ตึงของกล้ามเนื้ อ

4. ช่วยผ่อนคลายเส้ นประสาท

ออกกำลังกายท่านี้ นอกจากจะช่วยกระตุ้นก ารไหลเวียนแล้ว ยังกระตุ้นการทำงาน

ของระบบประสาทภายในร่างกายให้ตื่นตัวมากขึ้น และทำให้ผ่อนคลายมากขึ้ นด้วย

5. ช่วยให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้น

การยกขาพ าดกำแพง ก็เป็นโยคะท่าหนึ่ง ที่เหมือนกับการออกกำลังกาย

และยังเป็นก ารออกกำลังกล้ามเนื้ อ ในส่วนของการย่อยอาหาร

ทำให้ย่ อยอาหารได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้หน้าท้อง ดูแบนราบขึ้นด้วย

6. ทำให้นอนหลับง่าย นอนหลับได้ดีขึ้น

สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ค นเราเป็น โ ร ค นอนไม่ค่อยหลับ มักมาจากอาการเครียด

มีความเครียดสะสมจนส่งผลให้นอนห ลับไม่สนิท นอนไหลับยาก แต่การทำท่านี้จะช่วยกระตุ้น

ให้โลหิตไหลเวียนไปที่ศีรษะมากขึ้น และทำให้รู้สึกผ่อนคล าย นอนหลับได้ง่ายขึ้น

ขอบคุณที่มา…

F W l i n e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *