May 28, 2022

ท่าบริ หารยืดเส้น ช่วยให้หา ยจากการ ปวดเ มื่อย ตามร่างกาย

เหน็ดเหนื่อยกับ การทำงานมาท้ังวัน หลายคนมักจะเจอปัญหา อาการ ป ว ด หลัง ป ว ด เอว ป ว ด ตามบริเวณต่างๆของร่างกาย

สาเหตุหลักๆก็มาจากการใช้งานบริเวณส่วนนั้นมากจนเกินไป หรือการใช้ท่านั่งที่ผิด โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานหน้าคอม

ด้วยท่านั่งเดิมๆเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมง วันนี้เราจึงมี 6 ท่าบริหารร่างกาย และการจัดกระดูก ช่วยแก้อาการ ป ว ด ให้ดีขึ้น

ซึ่งเป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านนี้โดยตรง จากคุณ บัณฑิต นักกายภาพบําบัด

ท่าบริหาร จัดกร ะดูกร่างกาย บรรเท าอาการ ป ว ด

1. ท่าจัดกระดูกหลัง

เป็นท่าที่ช่วยในการยืดเส้นประสาท ใช้จัดกระดูกสันหลัง วิธีการคือ ให้เริ่มต้นด้วยการนอนคว่ำหน้า

จากนั้นก็ใช้มือทั้งสองข้างดันลำตัวขึ้นมา แต่ให้ส่วนเอวและสะโพก รวมถึงช่วงล่างลำตัวติดพื้นเหมือนเดิม (ตามภาพ)

2. ท่ายืดเส้นประสาทขา

ท่านี้จะเป็นการยืด ก ล้ า ม เ นื้ อ ส่วนล่าง และเส้นประสาทขา วิธีการคือ ให้นอนหงาย

และยกขาขึ้นทีละครั้ง จากนั้นก็ใช้มือทั้งสองข้างประสานไว้ที่หลังต้นขา และใช้แรงดึงรั้งขาขึ้นไว้ (ตามภาพ)

3. ท่ายืดหลังส่วนล่าง

ท่านี้จะเป็นการยืด ก ล้ า ม เ นื้ อ บริเวณสะโพก และหลังส่วนล่าง วิธีการคือ ให้นอนหงาย

และชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมา จากนั้นให้ใช้มือทั้งสองข้างกอดเช่าแล้วดึงเข้าหาตัว

ค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วค่อยปล่อยออก (ตามภาพ)

4. ท่ายืด ก ล้ า ม เ นื้ อ ต้นขาหลัง และสะโพก

ท่านี้จะเป็นการยืด ก ล้ า ม เ นื้ อ ต้นขาหลัง และสะโพก วิธีการคือ ให้นอนหงาย

แล้วยกขาข้างหนึ่งมาขัดขาอีกข้างหนึ่งไว้ จากนั้นให้ใช้มือทั้งสองข้าง สอดเข้าไปใต้ขา

(ตามรูป) แล้วดึงเข้ามาหาตัว

5. ท่ายืด ก ล้ า ม เ นื้ อ บริเวณสะโพก

ท่านี้จะเป็นการยืด ก ล้ า ม เ นื้ อ บริเวณสะโพก วิธีการคือ ให้นอนหงาย จากนั้นชันเข่าด้านซ้ายขึ้น

แล้วใช้มือด้านขวาดึงเข่าไปให้ได้มากที่สุด ให้รู้สึกว่าตึงๆที่บริเวณสะโพก นับ 1-10 แล้วสลับข้างไปทำด้านขวา

6. ท่ายืด ก ล้ า ม เ นื้ อ สะโพก และหลังส่วนล่าง

ท่านี้จะเป็นการบริหารร่างกาย เพื่อยืด ก ล้ า ม เ นื้ อ สะโพก และหลังส่วนล่าง วิธีการคือ ให้นอนหงาย

ชันเข่าด้านซ้ายขึ้นมา แล้วใช้มือทั้งสองข้างประสานกันไว้ที่หัวเข่า จากนั้นก็ดึงขาขึ้นมาให้ได้มากที่สุด (ตามภาพ)

แล้วค้างไว้ 15-30 วินาที จากนั้นก็สลับไปทำอีกข้าง ถึงแม้ว่าท่าบริหารร่างกายเหล่านี้ จะช่วยบรรเทาอาการ ป ว ด หลัง

ป ว ด เอวได้ในระดับหนึ่ง แต่อาการเหล่านี้ก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำอีกได้ ดังนั้นเราควรที่จะแก้ปัญหาจากต้นเหตุ

ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรา ดังนี้

1. ควรลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย ทุกๆ 15 นาที จะทำให้ ก ล้ า ม เ นื้ อ หลังไม่ตึงจนเกินไป

สำหรับคนที่ต้องทำงานหน้าคอมเป็นเวลานานๆ เป็นประจำ

2. สำหรับคนที่ชอบนั่งไขว่ห้าง ไม่ควรนั่งท่านี้เป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้ถูกน้ำหนักกดทับบริเวณต้นขาและสะโพก

เกิดความไม่สมดุล และเป็นสาเหตุให้เกิดอาการ ป ว ด บริเวณต่างๆ

3. ควรเลือกเก้าอี้ที่เหมาะกับรูปร่างของเรา ทั้งความสูงของเก้าอี้ และท่านั่ง ไม่ควรนั่งหลังค่อม เพราะจะทำให้

ส่วน ก ล้ า ม เ นื้ อ หลังทำงานหนัก และ ป ว ด หลังได้ง่าย

4. การออกไปเดินสูดอากาศ ทุกๆ 1 ชั่วโมง ช่วยลดอาการ ป ว ด เมื่อยได้ รวมถึงจะทำให้สมองของเราปลอดโปร่ง

และประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ขอบคุณที่มา…

ก า ย ภ า พ ง่ า ย ๆ กั บ บั ณ ฑิ ต , p o s t s a r a

Leave a Reply

Your email address will not be published.