ใครชอบ กินข้า วเหนี ยว ต้องดู

ใครชอบ กินข้า วเหนี ยว ต้องดู

วันนี้ เรามีบทความมาเตือน สำหรับผู้ที่ ใครที่ชอบกินข้าวเหนียวอาจจะต้องระ วัง ไม่ใช่อันตรายจากข้าวเหนียว

แต่เป็นภาชนะที่ใช้ใส่ข้าวเหนียว เพราะเรามักจะเห็นตามร้านค้าอยู่บ่อยๆที่ใช้กระติกพลาสติก ในการใส่ข้าวเหนียวหุงสุก

ซึ่งเป็นอาหารที่ยังมีความร้อนอยู่ ทาง สคบ. ก็ได้ออกมาเตือนถึงอันตรายจากการใช้กระติกน้ำพลาสติกในการใส่ข้าวเหนียว

ที่หุงเรียบร้อยแล้ว ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กัน เพราะสามารถเก็บความร้อนได้นาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก และยังมีราคาที่ถูก

หาซื้อมาใช้ได้ง่าย ซึ่งโดยปกติมักจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าจะใช้ผ้าขาวบางมารองไว้ หรือบางที่ก็ใช้เป็นถุงพลาสติกใส่ของร้อน

เพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวไปสัมผัสกับกระติกน้ำพลาสติกโดยตรง แต่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.

ไม่แนะนำให้ใช้กระติกน้ำพลาสติกใส่ข้าวเหนียว เนื่องจากพบว่า มี ส า ร ปนเปื้อนในอาหาร และเกือบทุกร้านก็นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

ทาง สคบ. จึงได้เตรียมออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ให้กระติกน้ำพลาสติก เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นครั้งแรก

เพราะกลัวว่าการใช้กระติกน้ำพลาสติกมาเป็นภาชนะใส่ของร้อน เช่น ข้าวเหนียว ที่เห็นกันบ่อยๆ จะทำให้ ส า ร เ ค มี

ที่อยู่ในพลาสติก เกิดการละลายแล้วไหลมาปนเปื้อนกับอาหาร และส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น

จะทำให้เกิดอาการตับโต และเป็นสาเหตุก่อ ม ะ เ S็ ง ได้ โดยที่ไม่ได้แสดงอาการในทันที

ทางด้านของนักวิชาการด้าน เ ค มี ได้ให้ความเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้กระติกน้ำพลาสติกใส่ของร้อน

หรือเลิกใส่ข้าวเหนียวที่หุงสุกแล้ว เพราะองค์ประกอบทาง เ ค มี ไม่ได้ก่อให้เกิด อั น ต ร า ย ต่อร่างกายถึงขั้นต้องเลิกใช้

เพียงแต่ควรที่จะใช้กระติกน้ำพลาสติก ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือภาชนะจำพวก Food grade

(ภาชนะรองรับที่ปลอดภัยในการใส่อาหาร) ซึ่งจะเป็นพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุอาหารหรือสัมผัสกับอาหารได้

โดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถสังเกตสัญลักษณ์ (ตามรูปด้านล่าง) ได้ที่ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์

ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหาร และมักจะใช้กระติกน้ำพลาสติกในการเป็นภาชนะใส่ข้าวเหนียว

หากหลีกเลี่ยงไปใช้ภาชนะอื่นที่ปลอดภัยอย่าง กระติ๊บข้าวเหนียว ไม่ได้ หรือมีความเห็นว่ากระติกนั้นสะดวกกว่า

ก็ควรจะเลือกกระติกที่ได้มาตรฐาน หรือพลาสติก Food Grade (พลาสติกที่สามารถใช้ในการบรรจุอาหารได้)

เพื่อเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยต่อลูกค้า หรือผู้บริโภค สำหรับเราที่หุงข้าวเหนียวสำหรับรับประทานเองที่บ้าน

ก็แนะนำให้ใช้กระติ๊บข้าวเหนียวในการใส่จะดีกว่า เพราะเป็นภาชนะที่ทำมาจากธรรมชาติประดิษฐ์

ขึ้นมาเพื่อใช้ใส่ข้าวเหนียวโดยเฉพาะ ปลอดภัยมากกว่า

ขอบคุณที่มา…

n o n g y i m p h i y i m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *