เผย เทคนิค การกดจุด แก้อาการ นอนไม่หลับ ขี้ลืม โมโหง่า ย หลับยาก

เผย เทคนิค การกดจุด แก้อาการ นอนไม่หลับ ขี้ลืม โมโหง่า ย หลับยาก

วันนี้เรามีวิธีกดจุด ง่ายๆมาฝากทุกท่าน สำหรับปัญหาการนอนไม่หลับ ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ได้ยาก

แถมยังส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกด้วย เมื่อนอนไม่หลับ หรือหลับยากทำให้ร่างกาย

พักผ่อนได้ไม่เต็มที่ก็จะส่งผลให้อ่อนเพลีย และยังไม่สดชื่นในตอนเช้า หงุดหงิด อารมณ์เสียได้ง่าย

บางคนถึงกลับต้องไปพึ่ง ย านอนหลับกันเลยทีเดียว วันนี้เราจึงนำวิธีกดจุดที่ช่วยให้นอนหลับง่าย

และหลับสบายขึ้น มาฝากกันค่ะ ลองไปดูกันเลย

1 จุดที่อยู่ห่างจากฝ่ามือ 3 นิ้วมือ และอยู่ระหว่างเส้นเอ็น

วิธีนวด : ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือนวดกดจุด ที่อยู่ห่างจากฝ่ามือ 3 นิ้วมือ

และอยู่ระหว่างเส้นเอ็นทั้งสองข้าง ให้นวดแบบนวดคลึง ใช้แรงเบาถึงปานกลาง

จำนวนครั้งและเวลา : ให้ นวดครั้งละ 20 วินาที ต่อเนื่อ งกันจนครบ 5-10 นาที

การนวดกดจุดนี้ จะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนค ลายมากขึ้น และสงบ ขึ้น ช่วยให้หลั บง่าย และลับ ได้ลึกมากขึ้น

2 จุด “เสินเหมิน” อยู่บริเวณรอยพับข้อมือฝั่งนิ้วก้อย

วิธีนวด : ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือ นวดกดไปที่จุด “เสินเหมิน” ซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณรอยพับ

ข้อมือฝั่งนิ้วก้อยของทั้งสองข้าง ให้นวดแบบนวดคลึง ใช้แรงปานกลาง นวดให้ครบทั้งสองข้าง

จำนวนครั้งและเวลา : ให้นวดครั้ งละ 20 วินาที ต่อเนื่องกั นจนครบ 5-10 นาที

การนวดกดจุดนี้ แพทย์แผนจี นมีความเชื่อว่า จะเป็นการกระตุ้นจุดและ เส้นลมปราณของหัวใจ

ทำให้นอนหลับได้อ ย่างมีประสิทธิภาพมา กยิ่งขึ้น

3 นว ดใบหู

วิธีนวด : ใช้นิ้วหัสแม่มือ กับนิ้วชี้ จับที่ติ่งหู แล้วนวดคลึงไ ปเรื่อยๆ เพื่อใ ห้ใบหูมีความร้อน

จำนวนครั้งและเวลา : ให้นวดค รั้งละ 50-60 ครั้ง ก่อนนอน ให้ใบหูร้อน

การนวดกดจุดนี้ แพทย์แผนจีนมีความเชื่อว่า ใบหูของเราเต็มไปด้วยจุด แต่ละจุดเชื่อมต่อไปได้ทั่วร่างกาย

การทำแบบนี้จะเป็นการกระตุ้นและปรับระบบร่างกายให้สมดุล ทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น

4 สองนิ้วนว ดหน้าผาก

วิธีนวด : ให้นำนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง มาถูระหว่างตรงกลางหน้าผากระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง

ให้นิ้วหัวแม่มือลากยาวถึงด้านบน ตรงกลางของหน้าผาก โดยให้นิ้วโป้งด้านซ้ายกับนิ้งโป้ง

ด้านขวาถูสลับกันไปมา ใช้แรงปานกลาง

จำนวนครั้งแล ะเวลา : ให้นวดครั้ งละ 20-30 ครั้ง ก่อ นนอน

การนวด กดจุดนี้ จะช่วยให้สมอง ผ่อนคลาย และทำให้เรา รู้สึกง่วง นอนหลั บได้เร็วยิ่งขึ้น

แบบนี้เราก็จะสามาร ถนอนหลับได้สบายมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องพึ่ง ย านอนหลับอีกแล้ว

เพราะหาก กินไปนานๆ ก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้ ใช้วิธีกดจุดแบบธรรมชาติ

เพื่อให้ร่างกายได้ปรับสมดุล ให้ผ่อนคลา ย ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงแน่นอน

ขอบคุณที่มา…

เ พ จ ค ลิ นิ ก ส มุ น ไ พ ร ห ม อ ศุ ภ ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *