May 27, 2022

อาหาร สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่ม คว ามแข็งแรงใ ห้ปอด

วันนี้เรามีสาระ ดีๆ มาฝากเพื่อนๆ เกี่ยวกับ อาหารบำรุง ปอด ปอด เรียกได้ว่าเป็นอวัยวะสำคัญของเรา

ในการช่วยฟอกอากาศ และสำคัญต่อระบบทางเดินหายใจ และด้วยปัจจุบัน ม ล wิ ษ ฝุ่นควันต่างๆที่มีมากขึ้นทุกวัน

เราจึงต้องหันมาใส่ใจดูแลปอดของเราให้แข็แรง เพื่อให้ปราศจากโ ร ค ภั ย ต่างๆ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

วันนี้เราได้รวบรวมอาหาร 6 อย่าง ที่มีสรรพคุณบำรุงปอดใ ห้แข็งแรง มาฝากทุกคนกันค่ะ

•ขิง•

นอกจากจะดีต่อระบบทางเดินหายใจ ช่วยบำรุงปอดแล้ว ยังมีสรรพคุณช่วยต้านอาการ อั ก เ ส บ ภายในร่างกาย

และมี ส า ร ต้านอนุมูลอิสระสูง และช่วยลดความเสี่ยง โ ร ค ม ะ เ s็ ง ได้อีกด้วย

และยังดีกับคนที่มีปัญหาเสมหะบ่อย ๆ การดื่มน้ำขิงจะช่วยขับเสมหะได้

•แอปเปิ้ล•

เป็นผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีน หรืออนุมูลอิสระที่มีชื่อว่าเคอร์ซิทีน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง โ ร ค ม ะ เ s็ ง

ได้หลายชนิด รวมถึง ม ะ เ s็ ง ปอด และมีวิตามินมากมายที่ทำให้ปอดแข็งแรง

•แครอท•

มีเบต้าแคโรทีน และวิตามินเอสูง จึงช่วยป้องกันหอบหืดได้ และยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเป็นตัวช่วยขับ

ส า ร wิ ษ ออกจากร่างกาย นอกจากนี้สีส้มของแครอตยังมี ส า ร ฟาลคารินอล ที่มีสรรพคุณในการช่วยต้าน

เซลล์ ม ะ เ s็ ง ได้ดี

•บร็อกโคลี•

สำหรับบร็อกโคลี ถือเป็นผักที่มีวิตามินซีสูง และยังอุดมไปด้วยวิตามินบี 5 ที่ช่วยปกป้องปอดของคุณ

จากการโดนทำลายของ บุ ห รี่ ได้อีกด้วย ช่วยให้ทั้งคนที่ สู บ บุ ห รี่ และไม่ สู บ บุ ห รี่ มีปอดที่แข็งแรงมากขึ้น

•กระเทียม•

มีสรรพคุณต้านการ อั ก เ ส บ จากการวิจัย กระเทียม ถูกยกย่องว่า มีสา รต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติปล่อยกรด

ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถทำลายอนุมูลอิสระในร่างกายได้ ทำให้ลดความเสี่ยงเป็น โ ร ค ม ะ เ s็ ง ได้เกือบทุกชนิด

•แคนตาลูป•

เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งเป็นวิตามินสำคัญที่ช่วยในการบำรุงปอด และการได้รับวิตามินซีที่เพียงพอจะช่วย

ลดความเสี่ยงเป็นหอบหืดได้ด้วย ได้มีการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น โดยการทดลองกับ เ ด็ ก วัยก่อนเข้าโรงเรียน

พบว่า เ ด็ ก ที่ได้รับวิตามินซีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จะมีความเสี่ยงเป็นหอบหืดได้น้อยกว่า คนที่ได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอ

นอกจากช่วยบำรุงปอดแล้ว ก็ยังเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สามารถรับประทานได้ทุกคน ขอให้ทุกคนหมั่นออกกำลังกาย

และหลีกเลี่ยงการรับ ม ล wิ ษ และควัน บุ ห รี่ ที่เป็นสาเหตุสำคัญในการทำลายปอดของเรากันด้วยนะคะ

ขอบคุณที่มา…

: เ พ จ มู ล นิ ธิ ห ม อ ช า ว บ้ า น , ช ม ร ม ฟื้ น ฟู สุ ข ภ า พ ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ม ะ เ ร็ ง

ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล าน ค ริ น ท ร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.