May 21, 2022

ท่องไว้ให้ขึ้นใจ 5 คาถา อย่ ากลัวโควิด 19

สืบเนื่อง มาจาก สถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิด โ ร ค ร ะ บ า ด ขึ้น ทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบ และใช้ชีวิตยากขึ้น

ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตยังไง เราจึงมีคำแนะนำดีๆจากกรมสุขภาพจิตมาฝากกัน วันนี้เรามี 5 คาถา“อย่ากลัว” COVID-19

ให้ทุกคนท่องให้ขึ้นใจ

• อย่ากลัวการ รั ก ษ า จนปกปิดประวัติตัวเอง หรือไม่ยอมไปตรวจเมื่อมีอาการ

เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆ ที่คนไข้ปกปิดประวัติ และข้อมูล จนทำให้เกิดการแพร่ ร ะ บ า ด ของ เ ชื้ อ สู่บุคลากรทางการแพทย์

ที่ทำการ รั ก ษ า กลายเป็นเดือดร้อนคนอื่นไปด้วย การทำแบบนี้ไม่เป็นผลดีทั้งต่อตัวผู้ปกปิดเอง และคนอื่นด้วย

ดังนั้นเราควรจะเล่าความจริงให้คุณหมอฟัง เพื่อที่จะหาแนวทางการ รั ก ษ า ได้อย่างถูกต้อง

• อย่ากลัวอดเที่ยว จนสุดท้ายกลายเป็น ” เ สี ย น้อย เ สี ย ยาก เ สี ย มาก เ สี ย ง่าย”

ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ หลายคนก็มีแพลนจะไปท่องเที่ยว ซื้อตั๋วเครื่องบิน จองที่พักไว้เสร็จสรรพ

แต่พอมีข่าวออกมาเรื่อง โ ร ค ร ะ บ า ด ก็เสียดายเงิน ไม่กล้าที่จะทิ้งตั๋ว หรือเลื่อนตั๋วไป ตัดสินใจไปเที่ยว

แต่กลับมาสุดท้ายก็ลำบากตัวเองต้องกักตัว เผลอๆอาจจะได้รับ เ ชื้ อ กลับมาด้วย กลายเป็น เสี ยน้อย เสี ยยาก เสี ยมาก เสี ยง่าย ไปซะแล้ว

• อย่ากลัว ไ ว รั ส จนเชื่อข่าวปลอมข่าวลือ หรือเพิ่มความหวาดวิตกให้สังคม

พอเกิด โ ร ค ร ะ บ า ด ขึ้น ทุกคนต่างตื่นตระหนกกับข่าวสารที่ได้รับ มีทั้งข่าวจริง ข่าวปลอมปนกันมั่วไปหมด

จนหลายคนก็แยกไม่ออกว่าอันไหนเชื่อถือได้ หรือไม่ได้ กลายเป็นสร้างความหวาดกลัวไปทั้งสังคม ฉะนั้นจงรับข่าวสารอย่างมีสติ

และเลือกรับสารเฉพาะกับสื่อใหญ่ๆที่มีความน่าเชื่อถือจะดีกว่า

• อย่ากลัวคนอื่น จนไม่กล้าเข้าใกล้ใคร หรือทำ ร้ า ย คนอื่นทางกายและจิตใจ

หลายคนที่กลับมาจากต่างประเทศ ก็ถูกเพื่อนๆ รวมถึงสังคมต่างกลัว มองว่าเป็นตัว พ า ห ะ นำ โ ร ค เข้ามา

พากันรั ง เ กี ย จ บางคนถึงขั้นต่อว่าด้วยถ้อยคำที่ รุ น แ ร ง ขอเตือนว่า เราไม่ควรกลัวจนเกินเหตุ ถึงขั้นไป ทำ ร้ า ย

จิตใจใครด้วยคำพูดและการกระทำ แต่ควรให้คำแนะนำเพื่อนจะดีกว่า วิธีนี้ยังเป็นการสร้างมิตรไมตรีที่ดีด้วย

• อย่ากลัวความลำบาก จนไม่ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือ ไม่ดูแลตัวเอง

บางคนก็ไม่ป้องกันตัวเองจากคนอื่น หรือไม่ยอมให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากเมื่อต้องออกไปข้างนอก เพราะอย่าลืมว่า

คนอื่นก็กลัวเราเช่นกัน อย่าใช้ข้ออ้างคำว่า ขี้เกียจ ในการปล่อยปะละเลย ไม่ดูแลตัวเอง ไม่ล้างมือ ไม่ใส่หน้ากาก

เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครที่มี เ ชื้ อ ตัวนี้อยู่บ้าง เพราะฉะนั้นเซฟตัวเองก่อนจะดีที่สุด

ขอให้ทุกคน จงท่องให้ขึ้นใจ 5 คาถา“อย่ากลัว” COVID-19 เราทุกคนควรจะตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ใช้สติในการใช้ชีวิต

รั ก ษ า ความสะอาด ระมัดระวังในการออกไปข้างนอก หลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรออก อยู่บ้านปลอดภัยที่สุด ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

ขอบคุณที่มา…

ก ร ม สุ ข ภ า พ จิ ต ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข

Leave a Reply

Your email address will not be published.