ได้ผลดี จีงบอกต่อ แอปเปิ้ ลเ ขียวกับต ะไคร้ ช่วย ลด ปวดต ามข้ อ

ได้ผลดี จีงบอกต่อ แอปเปิ้ ลเ ขียวกับต ะไคร้ ช่วย ลด ปวดต ามข้ อ

หลายๆคน พออายุเริ่ม สูงขึ้น ก็จะมี อาการปวดเข่า ถือเป็นอาการปวดที่พบมากในผู้สูงอายุ

อาการปวดจะเกิดขึ้นบริเวณข้อต่อเชื่อมระหว่างต้นขา และ หน้าแข้ง ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้รองรับน้ำหนักของร่างกาย

ผู้ที่มีน้ำหนักมากมักจะมีอาการมากกว่าปกติ และ ต้องระมัดระวังให้มาก อาการปวดเข่าอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น

พฤติกกรรมการนั่ง นั่งสมาธิ นั่งพับเพียบ นั่งยองๆเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น ซึ่งถ้าท่านใดมีอาการก็คงจะทราบดีว่า

อาการปวดเข่านั้นสร้างความลำบากและรำคาญในการดำเนินชีวิตมากเพียงใด วันนี้จึงขอนำเสนอสูตรน้ำสมุนไพรฟื้นฟู

กระดูกอ่อนหัวเข่า ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาอาการปวดค่ะ

วั ตถุ ดิบในการ ทำ

1.แอป เปิ้ลเขียว 3-4 ลูก

2.ตะ ไคร้ 2 ต้น

3.น้ำส ะอ าด 1 หม้อ

วิ ธีทำ

1.ต้มน้ำสะอ าดให้เ ดือ ด จากนั้นใส่ตะไ คร้และ แอปเปิ้ลเขียวลงในหม้อให้ น้ำท่วมส่วนผสมทั้ งหมด

2.จากนั้นเคี่ย วส่วนผสมนานประมาณ 10-15 นาที จนแอปเปิ้ล เขียวเปื่อย

3.เมื่อเสร็ จเรียบร้อย สามา รถนำมาดื่มได้เลย แต่ถ้าดื่มไม่หมดสามาร ถใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้ดื่มในครั้งต่ อไปได้ค่ะ

*น้ำสมุนไ พรนี้สามารถดื่มได้ทุกวัน จะบรรเทาอาก ารเจ็บแปลบๆ ที่หัวเข่าได้อ ย่างดีเยี่ยม

สรร พคุ ณของตะ ไคร้

1.ล้างระบ บทาง เดินอาหาร ทั้งนี้ยังช่วยลดระดับกร ดยูริก อีกด้วย

2.ช่วยลดคลอเรสเต อรอล ช่วยรักษาระดั บคลอเรสเตอรอล ป้องการการส ะสมไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกาย

ข้อควรระวังในการดื่มน้ำแอปเปิ้ ลเขียวต้มตะไคร้

สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการ ดื่มน้ำสมุนไพรนี้ ผู้ที่มีโร คประจำ ตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน

สรร พคุณข องแอป เปิ้ ลเขียว

1.ช่วย ฟื้นฟูกล้ามเ นื้อ

การบริโภคแอปเปิ้ลเขียวเป็นประจำติดต่อกัน จะช่วยเพิ่มความแข็งแ รงให้กล้ามเนื้อที่สึกหรอ

เพราะในแอปเ ปิ้ลเขียวประกอบไปด้วยกรดอมิโนหลายชนิดที่จำ เป็นต่อร่างกาย

2.อุดมไปด้วย สารต้านอนุมูลอิสระ

แอปเปิ้ลเขียวมีสารต่ อต้านอนุมูลอิสระมากว่าแ อปเปิ้ลสีอื่น

ขอบคุณที่มา…

h o n e s t d o c s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *