May 28, 2022

ช่ วยบรร เทาให้ 9 อากา รเหล่านี้ดีขึ้นได้ ด้วย เกลือ + มะนาว

นับเป็นบทความดีๆ ที่วันนี้เรา นำมาฝากเพื่อนๆ ถ้าจะพูดถึง เกลือ มะนาว พริกไท ย ทุกคนคงนึกถึงการนำมาปรุงอาหาร แต่ 3 อย่างนี้

ไม่ได้มีดีแค่การประกอบอาหารเท่านั้น แต่ยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรนำมา รั ก ษ า อาการต่างๆของเราได้มากมายอีกด้วย อย่ารอช้า

จดสูตรไว้ แล้วไปทำ ตามกันได้เลย

สร รพ คุณ

มะนาว (Lime) หนึ่งในผลไม้ตระกูลส้มใกล้ตัวที่นอกจากจะนำมาปรุงอาหารเพิ่มรสเปรี้ยวแล้ว ยังมีการใช้ผล เปลือก น้ำ

และ น้ำมันจากมะนาวเพื่อ ประโยชน์ในการ รั ก ษ า โ ร ค นา นาชนิด

เกลือ เกลือประก อบด้วย โซเดียม และ คลอไรด์ คนทั่วไปมักใช้ประโยชน์ในการประ กอบอาหาร และการถนอ มอาหาร

พริกไท ย มีแคลเซียม ในปริมาณที่สูงมาก โดยเฉพาะในพริกไท ยอ่อน ซึ่งแคลเซียมเป็นส่วนสำคัญในการบำรุงกระดูก

และฟันให้แข็งแรงอยู่เสมอ และยังสาม ารถป้องกัน การเกิดภาวะกร ะดูกพรุนได้อีกด้วย

1. แก้ เ จ็ บ คอ

เวลาเกิดอาการ เ จ็ บ คอ วิธีนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี โดยการนำน้ำมะนาวสด พริกไท ย และ เกลืออย่างละ 1 ช้อนชา

มาผสมให้เข้าในแก้วน้ำอุ่น จากนั้นนำไปใช้บ้วนปากหลายๆ รอบ หรือจะจิบน้ำมะนาวอุ่น ๆ

ก็ช่วยบรรเทาอาการ เ จ็ บ คอและอาการไอได้ดีมาก

2. ช่ ว ย รั ก ษ า นิ่ ว ไ ด้

โดยการเป็น นิ่ว จะเกิดจากการส ะสมของเหลวในถุงน้ำดี และไป กี ด ขวางระบบทางเดินอาหาร เกิดอาการ ป ว ด

บางรายถึงขั้ นต้อง ผ่ า ตั ด ออก แต่คุณสามารถทำให้หายได้ด้วยวิธีธรรมชาติ เพียงแค่ใช้น้ำมันมะกอก น้ำมะนาว

และพริกไทย อย่างละ 1 ส่วน ก็สามารถละลายนิ่วให้หายไปได้ ( เป็นการบำบัดด้วยตัวเองเบื้องต้น

หากอาการไม่ดีขึ้น ต้องไป รั ก ษ าตัวที่โรงพยาบาล )

3. ช่ ว ย แ ก้ ป ว ด ฟั น ไ ด้ ดี

โดยใช้ส่วนผสมดังนี้ พริกไท ยป่น ครึ่งช้อนชา และ น้ำมันกานพลูครึ่งช้อนชา มาผสมให้เข้ากัน สามารถช่วยบรรเทาอาการป ว ด ฟั น

ของคุณได้ แต่จะให้ดีควรดูแลรักษาความสะอาดให้ดี แปรงฟันหลังอาหาร ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ

และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นกรดและน้ำตาล เท่านี้ก็หมดปัญหา ป ว ด ฟั น แล้ว

4. ช่ ว ย ใ ห้ น้ำ ห นั ก ล ด ไ ด้

โดยใช้ส่วนผสมดังนี้ พริกไท ยดำป่น 4 ช้อนชา น้ำมะนาวสด 2 ช้อนโต๊ะ และ น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ ใส่ลงไปในน้ำหนึ่งแก้ว

และคนให้เข้ากัน สูตรนี้จะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอาหารในร่างกายของคุณ เพราะในน้ำมะนาวจะมีสารพอลิฟีนอล

เป็นตัวเร่งความไวของอินซูลินซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการย่อยสลายไขมัน ทั้งปลอดภัยจากธรรมชาติและยังประหยัดอีกด้วย

5. แก้อาการ ค ลื่ น ไ ส้ อ า เ จี ย น

นำน้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะมารวมกับพริกไท ยดำ 1 ช้อนชา คนผสมให้เข้ากันในแก้วน้ำอุ่น และค่อยๆ จิบ พริกไท ยดำ

และกลิ่นหอมของมะนาว จะช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ได้เป็นอย่างดี

6. แก้อาก ารกำ เดาไหล

ช่วงอากาศร้อน ๆ แบบนี้คนกำเดาไหลได้ง่ายมาก แต่เรามีวิธีแก้ง่ายๆ โดยการแช่เศษผ้าฝ้ายบางๆ หรือ สำลี

ไว้ในน้ำมะนาวที่แช่เย็น และ นำไปอุ ดในจมู ก เพียงเท่านี้อาการกำเดาไหลจะค่อยๆดีขึ้น

7. ช่ ว ย รั ก ษ า ไ ข้ ห วั ด

หากคุณเป็นไข้หวัด มะนาวก็สามารถช่วย รั ก ษ า ได้เช่นกัน โดยการบีบน้ำมะนาวครึ่งลูกลงไปในถ้วยน้ำอุ่น

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้มะนาวครึ่งลูกแช่ทิ้งไว้ในน้ำ 10 นาที จากนั้นนำมะนาวออกมาและเติมน้ำผึ้งลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้า

ใช้ดื่มบรรเทาอาการจนกว่าอาการของคุณจะดีขึ้น ทานได้เรื่อย ๆ ตามที่ต้องการเลย

8. ช่ ว ย รั ก ษ า แ ผ ล ใ น ป า ก

ใช้เกลือหิมาลายัน 1 ข้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำอุ่น และ บ้วนปากหลังอาหาร จะช่วย รั ก ษ า เ ยื่ อ เ มื อ ก

ในช่องปาก และยังช่วย กำ จั ด แ บ ค ที เ รี ย ได้อีกด้วย รับรองว่าหมดปัญหาแ ผ ล ใ น ปาก

แต่ถ้าใครเป็นร้อนในบ่อยๆ ก็ควรดื่มน้ำเยอะๆ ป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุจะดีกว่านะ

9. บรร เทาอากา รคัดจมูก

มีส่วนผสมดังนี้ พริกไท ยดำ, อบเชย, ยี่หร่ าและเมล็ดกระวาน นำมาบดเป็นผ งให้ละเอียด ใส่ในอัตราส่ วนเท่าๆกัน

จะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกได้

รู้อย่างนี้แล้ว คงต้องมีเกลือ มะนาว พริกไท ย ติดบ้านไว้ตลอดแล้วแหละ เรียกได้ว่าเป็นสูตรสมุนไพรในครัว

เพราะนอกจะมีประโยชน์ในการนำมาทำอาหารแล้ว ยังมีสรรพคุณทางยานำมา รั ก ษ า อาการต่างๆได้อีกมากมาย

มีประโยชน์ครบเครื่องจริงๆ

ขอบคุณที่มา…

j a i l i k e

Leave a Reply

Your email address will not be published.