May 21, 2022

รู้แล้ว ย่าถอนทิ้ง เป็น พืชส มุนไพรปร ะโยชน์มาก

เชื่อว่า ห ลาย คนคงจะไม่เค ยได้ยิน หรือรู้จั กชื่อ ผักกระสัง มาก่อน มองดูเผินๆอาจจะคิดว่าเป็น วั ช พื ช ทั่วไป

แล้วก็ถอนมันออกจนหมด วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับ ผักกระสัง ที่เรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรชั้นดี

ชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้ มีประโยชน์อย่างมาก

ผักกระสัง คืออะไร มีลักษณะอย่างไร?

ผักกระสัง จะมีลักษณะเป็นใบสีเขียวอวบน้ำ มีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ ปลาย แ ห ล ม ออกเป็นช่อสีเขียวอ่อนหรือสีครีม

มีชื่อเรียกที่ต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค สามารถเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปี และขึ้นอยู่ทั่วไปในทุกภาคของบ้านเรา

ประโย ชน์ของผั กกระสัง

1. ช่วยบรร เท าอ าการ ป ว ด โ ร ค เ ก า ต์ หรือ ป ว ด ต ามข้อต่างๆ

สูตรที่ 1 นำผักกระสังมาล้าง น้ำให้สะอาด แล้วกิ นแบบสดๆได้เลย สามาร ถรับประทานได้ทุกวัน

สูตรที่ 2 ใช้ผักกระสั งประมาณ 1 กำมือ นำไปต้มในน้ำ เ ดื อ ด 2 แก้ว ต้มไปเรื่อยๆจ นน้ำเหลือประมาณ 1 แก้ว

รอให้เย็นแล้วแบ่งเดิม 2 รอบ ร อบละ 1/2 แก้ว ตอนเช้ากับตอ นเย็น จะดื่มก่อนหรือห ลังอาหารก็ได้

2. ช่ วย รั ก ษ า แ ผ ล ไ ฟ ไ ห ม้ น้ำร้ อนลวก

หากมี แ ผ ล ที่ผิวหนัง หรือเป็น แ ผ ล ไ ฟ ไ ห ม้ น้ำร้อนลวก ให้นำต้นผักกระสังมาบดให้ละเอียด

แล้วนำไปประคบบริเวณ แ ผ ล ผิวหนัง จะช่วยบรรเทาอาการได้

3. ช่วย รั ก ษ า สิ ว และ แ ผ ล ไ ฟ ไ ห ม้ น้ำร้อน ลวก

นำผักกระสังมาต้ม และนำผักกระสังที่ต้มเรียบร้อยแล้ว เอามาล้างหน้าเป็นประจำทุกวัน จะช่วยให้ผิวหน้าสะอาดใสขึ้น

เมื่อหน้าสะอาด สิวก็จะลดลง หรือจะเอามาตำแล้วพอกลงไปบริเวณที่เป็นสิวเลยก็ได้

4. ช่ว ย รั ก ษ า ม ะ เ s็ ง เ ต้ า น ม

ใช้ผักกระสัง นำมาตำให้ ละเอียด แล้วนำไปแปะ หรือทาที่ใต้ ราวน ม จะช่วย รั ก ษ า ม ะ เ s็ ง เ ต้ า น ม ได้

5. ช่ว ย รั ก ษ า เ ริ ม

ใช้ผักกระสัง เอามาตำใส่กับขมิ้น และข้าวสาร ตำใส่กันจนละเอีย ด แล้วพอกไว้บริเวณที่เป็ น เ ริ ม ทิ้งไว้ 1 คืน จะช่วย รั ก ษ า เ ริ ม ได้

6. ช่วย รั ก ษ า โ ร ค ลั ก ปิ ด ลั ก เ ปิ ด

ให้นำผักกระสังมากิ น หรือจะใช้วิธีการนำต้ นกระสังมาบด แล้วนำไปแปะไว้บ ริเวณที่มี โ ล หิ ต ออก มาตามไรฟัน

7. ช่ว ยบำรุง เส้นผม

ผักกระสัง สามา รถนำมาทำเป็นน้ำย า สระผม ช่วยบำรุงผมได้ แค่นำใบผักกระสังมาขยำใส่น้ำแล้วชโลมลงไปบน ศีรษะในขณะที่สระผม

จากนั้นก็ล้างน้ำ สะอาดออก จะช่วยให้ผมของคุณ ดูสลวย นุ่มลื่นขึ้น และป้องกันผมร่วงได้ดีเ ลยล่ะ

นอกจากนี้ ผักกระสัง ยังมีฤทธิ์ในการต้า นสารอนุมูลอิสระ และมีวิตามินซีสูงมาก สามารถนำ มาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู

จะรับประทานแบบสดๆ หรือจะ นำมาลวกก็ยังได้ เมื่อทราบถึงประโยชน์ที่มีมากมายของผัก กระสัง ถ้าเห็นก็อ ย่าถอนทิ้งกันนะคะ

ขอบคุณที่มา…

m e d t h a i

Leave a Reply

Your email address will not be published.