May 27, 2022

หลายๆคนไม่รู้ ขับรถ ลุยน้ำท่วม ยังไง ให้ ปลอด ภัย

• อย่าดับเครื่องทันที

เมื่อเราผ่านจุดน้ำท่วขังมาแล้ว และถึงจุดหมายปลายทางของเราเรียบร้อย

เราไม่ควรที่จะดับเครื่องในทันที ควรติดเครื่องไว้ก่อนสักพัก

เพื่อไล่น้ำออกจากท่อไอเสียให้หมดเสียก่อน

• เคลื่อนรถช้าๆ ไม่ควรขับรถเร็ว

เราควรจะขับไปอย่างช้าๆ เพราะหากเราขับเร็วเพื่อหวังให้พ้นจากจุดน้ำท่วมเร็วๆ

จะทำให้น้ำกระเด็นกลับเข้ารถได้ และที่สำคัญควรขับไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ห้ามจอดนิ่งๆแช่น้ำนาน

• ใช้เกียร์ต่ำ

ในขณะที่ขับรถลุยน้ำท่วม ให้ใช้เกียร์ต่ำ (เกียร์ L หรือ เกียร์ 1)

เพื่อไม่ให้รอบเครื่องยนต์ต่ำเกินไปน้ำอาจจะย้อนเข้าท่อไอเสียได้

• เหยียบเบรคย้ำๆ

เมื่อพ้นจุดที่น้ำท่วมขังมาแล้ว ควรที่จะ ย้ำเบรคบ่อยๆ

เพื่อรีดน้ำให้ผ้าเบรคแห้ง และเป็นการป้องกัน อาการเบรคลื่น

• ปิดแอร์

การเปิดแอร์ พัดลมระบายความร้อน อาจจะทำให้น้ำ กระจายเข้าห้องเครื่อง

และเสี่ยงที่ใบพัดลมจะ หั ก และช็ อตได้ ดังนั้นให้ปิดแอร์ให้เรียบร้อย ก่อนที่จะ ลุยผ่านน้ำท่วมไป

วิธีการ ขับรถ หน้าฝนให้ป ลอดภัย

• ไม่ควรขับรถเร็วเกินไป

เวลาหน้าฝน จะมีอุปสรรคหลายอย่างในการขับรถ ไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนที่เปียก ทำให้รถเกาะถนนได้ไม่ดี

ฝนที่ตกหนักก็จะทำให้มองเห็นทางได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นควรเลือกใช้ความเร็วที่เหมาะสม ไม่ขับเร็วเกินไป

เพราะจะทำให้คุมรถได้ยาก และควรขับรถโดยทิ้งห่างคันหน้าให้มากกว่าปกติ 2 เท่า

• เช็คระบบไฟ , ที่ปัดน้ำฝน , ยางรถ และเบรคให้พร้อม

สำหรับหน้าฝนที่มีอาการชื้นกว่าปกติ แถมยังทำให้ถนนลื่นได้ง่าย เราควรจ ะเตรียมมสภ าพรถของเ ราให้พร้อม

มากกว่าปกติ เช่น ระบบไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณต่างๆ ระดับน้ำฉีดกระจก ระบ บเบรค สภาพยางปัด น้ำฝน

โดยเฉพาะความพร้อมของยาง ดอกยาง เช็ค แรงดันลมยาง ที่ควรจะต้องยึดเกาะถนนได้ดี

• ฝนตกหนักจอดพักก่อน

เวลาที่ขับรถแล้วเจอฝนตกหนักๆ เราไม่ควรที่จะขับฝ่าเมฆฝนไป เพราะเราไม่สามารถมอ งเห็นทางได้อย่างชัดเจน

เหมือนตอนสภาพอากาศปกติ ดังนั้นควรหาที่จอดที่ปลอดภัย รอจนฝนหยุดตกหรือฝนเบาลงค่อย ขับต่อจะดีกว่า

อาจจะเสียเวลาเพิ่มขึ้น ดีกว่าเสี่ยงเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ที่ไม่คุ้มค่า

• อย่าเหยียบเบรคกระทันหัน

เมื่อฝนตก เรายิ่งต้องเพิ่มความระวังเป็ นพิ เศษ ไม่ควรที่จะเหยียบเบรคกระทันหันหรือเบรคบ่อยเกิน ความจำเป็น

เพราะสภาพการยึดเกาะของยางกับถนนจะน้อยลง และลื่นได้ง่าย การขับรถ ในหน้าฝน อาจจะเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ

ได้ง่ายขึ้นกว่าปกติ ดังนั้นเราควรที่จะขับรถด้วยความระมัดระวัง และไม่ประมาท

ก็จะช่วยให้เราลดอันตรายจาก อุ บั ติ เ ห ตุ ต่างๆที่เกิดขึ้นได้

ขอบคุณที่มา..

t q m

Leave a Reply

Your email address will not be published.