May 23, 2022

สามาร ถ หายได้ ใคร เวียน ศีรษะ บ้านหมุน

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับ สุขภาพมาฝากทุกท่าน หลายๆคนคงเคยมีอาการ ป ว ด หั ว เวียนศีรษะ รู้สึกคล้ายๆบ้านหมุน อยู่ๆก็รู้สึกวูบ

คล้ายๆจะเป็นลม หรือ แม้แต่น้ำในหูไม่เท่ากันทำให้นอนหลับไม่ค่อยสนิท ทำยังไงก็ยังไม่หายสักที วันนี้เรามีสมุนไพรใกล้ตัว

ที่สามารถหาได้ง่ายๆ เต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณทางยา ที่สามารถช่วย รั ก ษ า อาการที่เรียกว่า บ้านหมุน ให้หายได้

ด้วยวิธีการง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน โดยเจ้าพืชชนิดนี้มีชื่อว่า น้ำ น ม ร า ช สี ห์

วิธีชง ดื่มเ ป็นแ บบน้ำสมุนไพร

1. เริ่มจ าก ล้างต้ น น้ำ น ม ร า ช สี ห์ ให้สะอาด แล้วนำ ไปไปตากแ ดดให้แห้ง

2. จากนั้นนำ มาตั ดเป็นท่อนๆ แล้วนำไปผึ่งแดด อีกครั้งให้แห้งสนิท

3. แล้วก็ นำไปคั่วไฟให้แห้ง จนเป็นสีเหลือง ( ลักษ ณะจะแห้งๆ คล้าย ๆใบชาที่ใช้ชงชา )

4. จาก นั้นพักไว้ให้เย็น เก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิท แล้วนำไปไว้ ในที่แห้ง

สำหรับนำมาชงดื่มในภายหลัง หากภาชนะแห้งสนิทดีสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปี

5. เมื่ อจะชงดื่ม ก็ ห้หยิบออกมา 1 หยิบมือ แล้วชงใส่ น้ำร้อน 1 แก้ว ดื่มต ามปกติ

นอกจากจะช่ วยบรรเทาอาการ บ้า นหมุน วินเวียนศีรษะแ ล้วยังมีสรรพคุณทางยาช่วย รั ก ษ า

อาการอื่นๆได้อีกมากมาย ดังนี้

สร ร พคุณข อง น้ำ น ม ร า ช สี ห์

1. ใช้แค่ส่วนใบมา ตำพอกบรรเทาอาการ ป ว ด ก ล้ า ม เ นื้ อ

2. ช่วย รั ก ษ า ผื่ น คั น ด้วย การใช้ต้นสดพอสมควร ใช้ต้มเอาน้ำม ชะล้างบริเวณที่เป็น

3. ช่ วย รั ก ษ า โ ร ค ที่เกี่ยวกับผิ วหนังได้ โดยการนำใบไปตำแล้วเ อาไปพอกที่บริเวณที่เป็น

4. ใช้แ ก้ wิ ษ จ า ก แ ม ล ง สั ต ว์ กั ด ต่ อ ย โดยการใช้น้ำคั้นจา กต้นนำมาผสมกับ เ ห ล้ า แล้วทาพอกไว้

5. ช่วยแก้อาการ อั ก เ ส บ แก้ บ ว ม ด้วยการใช้ต้นสด นำม าตำผสมกับ น้ำตาลกรวด แล้วใช้ พอกบริเวณที่เป็น

6. บรรเทา อาการ ท้ อ ง ร่ ว ง ,ลำ ไ ส้ อั ก เ ส บ ด้วย การใช้ต้น แห้งนำมาต้มกับน้ำดื่ม

7. ช่วย แก้ ไ ข้ จั บ สั่ น โดยการใ ช้ต้นสดมาต้มใส่กับน้ำผสม น้ำตาล แดงพ อประมาณ

จากประสบการณ์ของที่คนที่เคยใช้ : คุณยายวัย 80 ปี มีอาการวิงเวียนศีรษะและบ้านหมุนเป็นประจำ

แต่หลังจากใช้ชงเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรนี้ ผลปรากฏว่าอาการดีขึ้น สำหรับใครที่มีอาการวินเวียนศีรษะ

หรือนอนไม่ค่อยหลับ ก็สามารถนำสูตรน้ำสมุนไพรของ น้ำ น ม ร า ช สี ห์ ไปชงแก้อาการเหล่านี้ได้

และยังสามารถช่วย รั ก ษ า อาการอื่นๆได้อีกมากมายอีกด้วย ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์

สรรพคุณเหลือล้นจริงๆ ลองเอาไปทำกันดูได้

ขอบคุณที่มา…

บ้ า น ส มุ น ไ พ ร , p o s t s a r a

Leave a Reply

Your email address will not be published.