3 ราศี มีเกณฑ์ รวย กระทันหัน

3 ราศี มีเกณฑ์ รวย กระทันหัน

•ราศีสิงห์•

ราศีสิงห์ช่วงนี้รู้สึกว่า จะด ว งเฮงอย่งมาก จะมีทุกสิ่งทุกอย่าง เพียบพร้อม ไปด้วยเงินตรา และ ความสามารถ แต่ก็ไม่เสมอไป

คุณจะต้องระมัดร ะวั งคู่แข่ง ของคุณ ร ะวั งการถูก เอาเปรียบ เอาช่วงนี้ด ว งชะตา ในเ รื อ งของเวรกรรม กำลังเล่นง า นคุณ

หมอดูแนะนำว่าช่วงนี้

ให้อุทิศส่วนบุญ ให้กับเจ้ากรมนายเวร สวดมนต์ปฏิบัติธรร ให้กับเทวดาประจำตัว ของตัวคุณเอง แล้วทุกสิ่งทุกอย่าง จะพ้นภั ย

ไม่เคยเหตุเภทภัย ใด ทั้งสิ้น แนะนำว่าให้ทำตามแล้ว ชีวิตคุณจะ ประสบความสำเร็จ ยิ่งในเ รื อ ง

การง า นนั้น กำลังจะดีขึ้นเรื่อย ในช่วงของเดือนมกราคมนี้ และในเรื่ อ งของ การเงินนั้นมีโอกาสที่ จะได้รับโชคชั้นใหญ่ ในช่วง

เดือนนี้ ทุกสิ่งอย่างกำลังจะดีขึ้น เรื่อย จะมีด ว งโชคลาภจะ มีทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่ทำให้คุณมี ความสุขและยิ้มได้

•ราศีกรกฎ•

สำหรับผู้ที่เกิดไราศึกรกฎ ถึงแม้วช่วงนี้ด ว งของคุณจะตกก็ตาม แต่มันก็กำลังจะดีในช่วงของวันที่ 27 กุมภาเป็นตันไป ทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่ผ่นพ้นไปแล้วคุณไม่ต้องไป คิดพิจารณาอะไร ทั้งสิ้นขอให้ทำปัจจุบัน ให้ดีก็พอแล้ว ค ว งการง นของคุณ กำลังจะอยู่

ในช่วง แห่งความรุ่งเรื่อง จะมีความสุขความเจริญก้าว เข้มาในช่วง ชีวิตของคุณ

แต่ให้ระมัดร ะวั ง การถูก เอารัด เอาเปรียบ ซึ่งคนก็จะยอมให้ ขาเหล่นั้น เอาเปรียบ คนได้อย่างง่ยดาย สำหรับในเรื่ อ ง ของ

การเงินนั้น ใครที่กำลังก้าว เข้าสู่ความรุ่งเรื่อง ก็จะมีความรุ่งเรื่อง ยิ่ง ขึ้นไป สำหรับใครที่อยู่ ในช่วงถดถอยลงมาคุณก็จะมีโอกาสได้

รับการช่วยเหลือ จาก พ ศตรงข้ม และจากคนที่เป็นผู้สูงอายุ

ทุกสิ่งทุกอย่างทีรากรกฎ ได้เกิดขึ้นแล้วนั้น จะมีความสุข ความเจริญยิ่งยิ่ง ในช่วงของเดือนมกราคม ทุกสิ่งกำลังจะเพียบพร้อม

ไปด้วยเงินตรา และ ความสามารถ ของคุณเอง

•ราศีเมษ•

สำหรับผู้ที่เกิด ในราศีเมษช่วงนี้ ดูหมือนว่าจะมีความสุขในการใช้ชีวิต จะมีเกือบครบทุกสิ่งทุกอย่งแล้ว เพียงแต่ต้องรอบางสิ่ง

บางอย่างที่เป็นสิ่งของใหญ่โต ในช่วงของกลางปิด ว งการง นของคุณในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อน แต่สิ่งเหล่านี้ก็

กำลังจะก้าวเข้มามากขึ้นกว่าเดิมในช่วงของสัปดาห์นี้เป็นต้นไป

ด ว งการง า นนั้น มีโอกาสได้รวมมือได้ร่วมง า นกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ แบ่งผลกำไร การอย่างชัดเจ น ชัด!!จง

ไม่มีการหมกเม็ดได ทั้งสิ้น ด ว งการเงินก็กำลังจะดีขึ้น เรื่อย จะต้องใช้สติในการตั้งใจทำง า น ต้องมีระยะเวลาที่ดี

ในการจัดสรรปั่นส่วนโชคชะตาชีวิต กำลังจะตีขึ้นเรื่อย คุณต้องใช้ความสามารถ ของตัวคุณเอง และใช้ความเข้มแข็งของตัวคุณแอง

ให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้ว จะพบกับสิ่งที่ดีที่กำลังจะก้วหนในอนาดดกาล

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคลโปร ดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

แ บ่ ง ปั้ น ส า ร ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *