May 27, 2022

มาดู วิธี ช่วยป้องกันไฟฟ้า สถิตในตั ว

เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอเหตุการณ์ไฟฟ้าส ถิต เมื่อร่างกายของเราไปสัม ผัสกับอีกคน ทำให้เกิดก าร ช็ อ ต กันเกิดขึ้น

โดยเฉพาะเวลาที่ไปตามห้างสรรพสินค้า และจับรถเข็นจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้บ่อยมาก จนบางครั้งไม่อยากจะเดินใกล้ใครเลย

เพราะกลัวโดน ช็ อ ต และยิ่งช่วงหน้าหนาวแบบนี้ยิ่งเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายมากๆ วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้ที่มาของไฟฟ้าสถิต

ว่าเกิดจากอะไร และ วิธีป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตใน ร่างกาย เกิดจากอ ะไร?

ไฟฟ้าสถิต เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ 2 ชนิด แล้วเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหว่างกัน ซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของเรา

จะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ากับสิ่งของรอบตัวตลอดเวลา จากการเสียดสีหรือสัมผัส แต่เมื่อมีการสะสมประจุไฟฟ้าขั้วหนึ่งในตัวมากเกินไป

ก็จะทำให้ร่างกายพร้อมสปาร์กกับสิ่งอื่นๆได้ง่าย ยิ่งในสภาพอากาศที่แห้ง และมีพื้นที่วัสดุนำไฟฟ้าได้ดี เช่น ผ้าใยสังเคราะห์

และสำหรับคนที่ผิวแห้งจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้บ่อยกว่าคนอื่นขึ้นไปอีก

6 วิธีป้องกัน ไฟฟ้าสถิต ในช่วงหน้า หนาว

1. หาถุงเท้าผ้าคอตตอนมาใส่ เวลาอยูในบ้าน ถุงเท้าจะเป็นตัวกรองประจุไฟฟ้าอีกชั้น

2. ปลูกต้นไม้ไว้ในห้องช่วยได้ การปลูกต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ จะเป็นการช่วยลดอากาศแห้งได้

และทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตน้อยลง เมื่อทราบถึงสาเหตุในการเกิดไฟฟ้าสถิต ก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้น

และสามารถหลีกเลี่ยงการ ช็ อ ต ได้ รวมถึงวิธีป้องกันที่จะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตกับเราได้นั่นเอง

3. ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าขน สั ต ว์ ผ้าใยสังเคราะห์ หรือโพลีเอสเตอร์ เพราะเสื้อผ้าประเภทเหล่านี้เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ง่าย

เมื่อเราใส่ เสื้อผ้าจะไปเสียดสีกับผิวของเราทำ ทำให้เกิดไฟฟ้ าสถิตได้ง่าย หากต้ องการหลีกเลี่ยงไฟฟ้าสถิต ควรเลือกใส่เ ป็นผ้าฝ้ายจะดีกว่า

4. หารองเ ท้าพื้นยาง มาใส่ ตัวยางจะช่วยลดทอนกา รไหลของประจุไฟฟ้าได้

5. พยายามอย่าให้ผิ วแห้ง ต้องให้ผิวมีความชุ่มชื่นอยู่ตลอ ดเวลา การดื่มน้ำเยอะๆ หรือการทาโลชั่นป้องกั นผิวแห้ง

จะหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิตที่ผิวของเราได้

6. หาเครื่องประดับมาถือไว้ หากต้องไปจับวัตถุอื่นที่มีโอกาสให้เกิดไฟฟ้าสถิต อย่างเช่น รถเข็นตามห้าง

ควรหาเครื่องปร ะดับหรือกุญแจไปแตะกับวัตถุที่จะจับก่อน แล้วค่อยใช้มือไปสัมผัสโดยตรง

เพื่อเป็นก ารถ่ายเทประจุไฟฟ้าออกจากตั วของเราก่อน ไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตนั่นเอง

ขอบคุณที่มา…

e l e c t r o s t a t i c s . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published.