May 27, 2022

เชฟเ ผย วิธี ทอดอาหา รไม่ให้อมน้ำมัน ด้วยการ ใช้ของที่มีในบ้าน

หลายๆคนชอบ เมนูของทอด มักจะเป็นอาหารโปรดของใครหลายๆคน เพราะให้รสชาติที่หอม กรอบ อร่อย

แต่การรับประทานของทอดมากๆเกินไป ก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายสักเท่าไหร่ เพราะน้ำมันจะไปสะสมในร่างกายมากเกินไป

และจะทำให้เกิด โ ร ค อื่นๆตามมาได้ง่าย รวมถึงการที่อาหารอมน้ำมัน ก็ทำให้เสียรสชาติและหมดความอร่อย

อาหารที่ชอบติดกระทะก็ทำให้ทำความสะอาดได้ยาก วันนี้เราจึงได้นำเคล็ดลับในการทอดอาหารไม่ให้ติดกระทะ

รวมถึงทอดอาหารไม่ให้อมน้ำมันมาฝากทุกคนกันค่ะ รับรอบว่าแค่ใช้เคล็ดลับง่ายๆ แต่ได้ผลดีแน่นอน

เคล็ดลั บการทอดไม่ ให้ติดกระ ทะ

1. ก่อนอื่นให้ใส่น้ำมัน ลงในกระทะได้ตามปกติ แบบเวลาที่จะทอดได้เลย

2. จากนั้ นก่อนที่จะนำอ ะไรลงไปทอด ให้นำขิง ที่หั่นบางๆ สัก 5 ชิ้น ลงไ ปทอด จนขิงเหลือง แล้วตักออก

3. นำอาหารที่ต้องกา รจะทอดลงไ ปทอดต่อได้เลย วิธีนี้จะช่ว ยให้ของทอดไม่ติ ดกระท ะได้

เคล็ด ลั บการท ดไม่ให้ อมน้ำมัน

1. ให้ทำการตั้งกระท ะเปิดไฟปานกล างตามปกติ จากนั้นใส่น้ำส้มสาย ชูลงไปก่อน ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ

2. ใช้ตะหลิวเก ลี่ยนน้ำส้มสา ยชูให้ทั่วกระทะ แล้วรอให้น้ำส้มส ยชูเดือดจนระเหยอห้งติดไปกับกระทะจนหมด

3. จากนั้นค่อย ใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไป แล้วปรับระดับไฟให้แรงเพื่อให้ น้ำมันร้อน

4. เมื่อน้ำมันร้อน ก็ให้นำอาหารที่ต้อ งการจะทอดใส่ลงไปในกระ ทะได้ตามปกติเลย

5. เมื่อทอด อาหารจนสุกได้ที่ ตามต้องการแล้ว ก็นำขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงเพื่อ สะเด็ดน้ำมั นออก

6. ซับน้ำ มันด้วยกระดาษทิชชู่ซํบมัน แล้วก็นำไปรับประทา นได้เลย เพียงแค่นี้ อาหารท อดก็จะไม่อม น้ำมันแล้ว

ข้อควรระวัง :

ไม่ครวนำน้ำมันใส่ลงไ ปก่อนจะใส่ น้ำส้มสายชู เพราะจะทำ ให้เวลาที่เรานำอ าหารลงไปทอด

น้ำมันจะกระเด็ นแร งเป็นวงกว้าง ใส่พื้นและบริเว ณรอบๆ ทำความ สะอา ได้ยาก

ข้อแนะนำ :

สำหรับการทอด อาหารไม่ใ ห้อมน้ำมัน เคล็ดลับอยู่ที่ น้ำมันต้องร้อนก่ อนน้ำอาหารลงทอด

หากเอาลงไปทอดตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อน จะทำให้อาหารที่ทอดอมน้ำมัน

และในระ หว่างที่ทอด ไม่ควรพลิกอา หารไป มาบ่อยๆ

ขอบคุณที่มา…

K r u s t o r y

Leave a Reply

Your email address will not be published.