เเพทย์แนะให้ดื่ม โกโก้อุ่นๆ วันละ 1 แก้ว แก้อาการ ลืมง่ าย จำไม่ค่ อยได้

เเพทย์แนะให้ดื่ม โกโก้อุ่นๆ วันละ 1 แก้ว แก้อาการ ลืมง่ าย จำไม่ค่ อยได้

ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโ ร คระบบประสาท อดีตหัวหน้าสาขาโ ร คระบบประสาท รพ.ศิริราช

บอกเคล็ดดีของการรั กษ าสมองให้แจ่มใสความจำยังคงดี แม้วัยจะสูงขึ้น ลดความ เ สี่ ย ง ที่จะเป็นอัลไซเมอร์

ด้วยการกินโกโก้ร้อน(ไม่ใช่ช๊อคโกแลต) ย้ำโกโก้ 100% แบบไม่ผสมน้ำตาล โดยการจิบโกโก้ร้อนตอนเช้าแทนกาแฟ

แต่ถ้าจะให้อร่อย อุ่นนมสดให้ร้อน แล้วใส่ผงโกโก้คนให้เข้ากัน ลองกินดูซักเดือน ไม่เสียหายอะไร

คุณหมอบอกทด ลองกินมา 6 เดือน คว ามจำดีขึ้น

วิธีชงโก โก้นมส ดง่าย

1. เทนมสด กล่องลงใน แก้ว 3/4 กล่อง

2. อุ่นใน micr owave 50-60 วินาที นมจะเดือด แต่ยังไม่หกล้ นแก้วถ้าใส่ 3/4 ของกล่อง

3. เอา นมอุ่นออ กมาผสมกับโกโก้หรือโ อวัลตินผง 3-4 ช้อนชา คนให้เข้ากัน

4. เติม นมที่เหลือในกล่องลงผสมให้เข้ากัน จะได้โกโก้นมสดอุ่นพ อดื่มได้พอ ดี

หรือจะใช้นมไวตามิลค์เจ แทนนมสดก็ดีสำหรับมังสวิรัติที่เคร่งครัด

ท่านให้คำแนะนำ ที่น่าสนใจลองอ่ า นและพิจารณา สรุปสาระสำ คัญ

เกี่ยวกับสัญญานที่ควรรู้เกี่ยวกับโ ร คสม องเสื่оมหรืออัลไซเมอร์ไว้ว่า

1. หากจมู กใคร เริ่มไม่ได้ กลิ่น แ ม้ไม่เป็นหวัด ให้รีบไปตรวจ เพราะอาจมีผลต่ อ

สมองส่วนความจำในระยะต่อไป พึงทราบว่า อัลไซเมอร์ เริ่มถามหาท่านผู้สูงวัย สว. แล้ว

2. เซลล์สมอง พัฒนาเต็มที่ถึงเพียงอายุ 2 ขวบ หลังจากนั้นเซลล์จะเริ่มต า ยมากกว่าเกิດใหม่

การเลี้ยงดูเด็กทารก จึงสำคัญมากในช่วง 2 ปีแรก

3. ในอีกไม่กี่ปี อัลไซเมอร์จะเป็นโ ร คที่คนแก่เป็นมากที่สุด

จะแซงหน้าม ะ เ s็ ง อย่าได้ประมาทกับโ ร คสมองเสื่оม

4. อัลไซเมอร์ นอกจากจะมีผลต่ อความจำแล้ว ยังมีผลต่อค วามคิด การ ตั ดสินใจและอารมณ์

ในปัจจุบัน ผู้ที่อายุมากกว่า 60 มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ หรือ มีสภาวะสมองเสื่оมมากขึ้นเรื่อย

5. การอดนอนมีผลต่อความจำ ผู้สูงวัย สว.ควรนอนให้เพียงพอ ถ้านอนน้อย โอกาสอัลไซเมอร์มาอยู่ด้วยมีสูง

ควรนอน 22.00 – 05.00 หรือ นอนถึง 06.00 น. คือ ถ้านอนได้คืนละ 7 – 8 ชม.

ได้จะดีมาก สภาวะสมองเสื่оมจะถอยห่างออกไป

6.อาหารของสมองมี 2 ชนิด คือ กลูโคส และออกซิเจน กลูโคสระดับต่ำกว่า 60 อาจต า ยได้ใน 6 ชม.

ถ้ามากกว่า 120 เป็นเบาหวาน ผู้สูงอายุปกติน้ำตาลในเ ลื อ ด จะอยู่ที่ 100-120 ถ้ามีน้ำตาลในเ ลื o ด

มากกว่า 80 ไม่เกิน 110 ถือว่า โชคดี มีบุญ ผู้สูงสัย สว.ทุกคนควรฝึกหายใจเข้า/ออกย าว ในทุกครั้งที่นึกได้

จะช่วยเติมออกซิเจนและไล่อากาศเก่าที่หมักห มมอยู่ใน ปอดออก สมองจะสดชื่น แจ่มใส อัลไซเมอร์ จักหนีห่าง

7. ในปัจจุบัน ยังไม่มี วิธีรั กษ าคนที่เป็นอัลไซเม อร์ มีเพียงวิธีป้องกั นที่ช่วยลดความ เ สี่ ย ง ที่จะเป็นอัลไซเ มอร์

• สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม เ สี่ ย ง ต้องรั กษ าเบาหวาน ลดความดัน โลหิต และเพิ่มปริม าณออกซิเจนให้เพียงพอ

• คนทั่วไป ต้องฝึกสติด้วยวิธีใดก็ได้ สวดม นต์ เดินจงกรม นั่งสม าธิ และมีกิจกssม/ทำอะ ไรใหม่ เพื่อให้สมองได้ทำงาน

(แต่อย่าไปคิดเ รื่ อ งลงทุนที่ไม่เคยทำและไม่ถนัดนะจะหมดตัวซะก่อน)

8. โกโก้ (ไม่ใช่ช๊อคโกแลต)เป็นอาหาร ที่ดีที่สุดของมนุษย์ มีสารต้า นอนุมูลอิสระ/สารลดอัตราก ารต า ยของเซลล์

/สารลดการแข็งตัวของหลอดเ ลื อ ด ฯ มีงานศึกษาวิจัยประโยชน์ของโกโก้หลายผลงานวิจัย พบว่า การดื่มโกโ ก้

ในปริมาณมากพอ จะทำให้เ ลื อ ดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองส่วนต่าง ดีขึ้น(โดยเฉพาะบริเวณ anterior cingulate cortex)

คุณหมอแนะนำให้ดื่มโกโก้ร้อนทุกวันตอนเช้า โดยใช้ผงโกโก้ 2 ช้อนโต๊ะ ควรเติมน้ำผึ้งเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้น

“Two spoonfuls of cocoa a day keeps Alzeimer away ” โกโก้ รสชาติไม่อร่อยแต่มีคุณค่ามหาศาล

สามารถไล่อัลไซเมอร์ให้หนีไปไกลได้เลย ส่วนผู้ที่มีน้ำตาลในเ ลื อ ดไม่สูง ไม่เกิน 100 อาจเติมนม/น้ำตาลช่วยชูรสชาติเพิ่มได้

(จากผลวิจัยในต่างประเทศ ถ้าใช้ผงโกโก้น้อยกว่าครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ จะไล่อัลไซเมอร์ไม่ค่อยได้ผลมากนัก)

ขอบคุณที่มา…

ศ . น พ . นิ พ น ธ์ พ ว ง วริ น ท ร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *