May 23, 2022

4 วันเกิ ด มีเกณฑ์ได้ จับเงิ นล้าน

คนเกิ ดวันอาทิตย์

คนเกิ ดวันอาทิตย์ นั้นเป็นเพื่อนที่ดี และรู้จักวางตัว มีรสนิยมที่ดี แต่ดูภายนอกเหมือนจะห ยิ่งๆ จริงๆแล้ว โก๊ะๆมากกว่า

รักใครรักจริง แต่แอบเจ้าชู้หน่อยๆ สร้างฐานะตัวเอง ได้ดีมากๆ หาเงินเก่ง แต่มักจะทำคุณกับคน ไม่ขึ้น มักจะโดน เท บ่อยๆ

เรื่องโชคนั้น ก็ไม้ค่อยจะมีเท่าไหร่ แต่ถ้ามี จะเป็นโชคใหญ่ เลยซะทีเดียว จึงมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินล้านกับเขา มั่ง ภายใปี นี้ นี่เอง

คนเกิ ดวันจันทร์

หลังจากนี้สิ่งที่คุณมุ่งหมาย คาดหวังจะทำให้เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็น บ้าน รถ มีโอกาสเป็นจริงสูง โอกาสดีๆจะเข้ามาเยี่ยมเยือน

คุณโดยไม่ได้นัดหมายแต่ให้ระวั งคนใกล้ชิด คำพูดคำจาที่พูดไปโดยไม่ยั้งคิด อาจผลักให้คุณที่เคยรักเราแปรเปลื่ยนกลายเป็นศั ตรูได้

ทำให้ความฝันความมุ่งหวังหลายๆสิ่งอาจพังทล ายลงได้ คนโสดจะเนื้อหอมจู่ๆก็มีคนเข้ามาจีบพร้อมๆกันสองคน

แต่ให้ระวั งคนมีครอบครั วอยู่แล้วเข้ามาจีบด้วย จะคบใครเช็ คให้ดีๆ และหลังวันที่ 1 กันย ายน ย าวไปจนถึง 1 ตุลาคม 2565

ดว งชะต ามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็รวย ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำรวย มีเกณฑ์จับเงิน 8 หลัก

จนได้ปลดหนี้ มีบ้าน มีรถ ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็บไม่มีจนแน่นอน

คนเกิ ดวันศุกร์

ยิ่งเมื่อปีที่แล้วชีวิตก็สู ญเสี ยอะไรไปหลายอย่ าง เงินทองก็หมุนจนไม่รู้จะหมุนยังไงแล้ว การงานก็ลุ่มๆดอน

ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เหมือนมีเส้นอะไรสักอย่ างมากั้น

ให้ไม่ได้เข้าถึงเหมือนแต่ก่อน น้ำท่วมปาก หลายเรื่องพูดออกมาไม่ได้ อึดอัดจนต้องเก็บไว้ในใจคนเดียว

แต่หลังวันที่1 กันย ายน ย าวไปจนถึง 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดว งชะต ามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็รวย

ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำรวย มีเกณฑ์จับเงิน 8 หลัก จนได้ปลดหนี้ มีบ้ าน มีรถ ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็บไม่มีจนแน่นอน

คนเกิ ดวันเสาร์

2 -3 ปีที่ผ่านมา คนเกิ ดวันเสาร์สู ญเสี ยอะไรดีๆในชีวิตไปหลายอย่ าง หมดพลังงานชีวิตไปเยอะ

แต่ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดวงคุณจะกลับมาเจิดจรัส รุ่งโรจน์อีกครั้ง ถือว่าดีสุดในรอบ 10 ปี

สิ่งที่มุ่งหวังไว้ ไม่ว่า บ้าน หรือ รถ ปีนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณ ความรักมีโอกาสได้เจอคู่โดยบังเอิญ

แต่หลังวันที่ 1 กันย ายน ย าวไปจนถึง 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ดว งชะต ามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็รวย ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ

ส่งผลให้ร่ำรวย มีเกณฑ์จับเงิน 8 หลัก จนได้ปลดหนี้

มีบ้ าน มีรถ ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็บไม่มีจน

*เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้ วิจารณญาณในการ อ่าน*

Leave a Reply

Your email address will not be published.