May 23, 2022

ม ะนาว 1 ต้น นำไ ปข ยายได้เป็น 1000 กิ่ง

วันนีเรามีเคล็ดดีๆ มาฝากเพื่อนๆ ที่ปลูกมะนาว การประกอบเมนูอาหารต่างๆมักจะมีส่วนผสมหลักหลักพริก กระเทียม มะนาว

ที่จะเป็นส่วนผสมในเมนูอาหารให้มีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้น มะนาวนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาด รวมถึงผู้บริโภคมีความต้องการเป็นอย่างมาก

เพราะนำมาประกอบในเมนูอาหารได้อย่างมากมายหลายเมนู เมนูคาว การทำน้ำจิ้มต่างๆ และการทำเบเกอรี่ก็ใช้มะนาวเป็นส่วนผสมด้วยเช่นกัน

ทั้งยังนำมาชงเป็นเครื่องดื่มได้อย่างมากมายในหลายเมนู วันนี้เราได้นำเคล็ดลับชาวเกษตรที่มาฝากให้กับหลายๆท่านที่สนใจในการปลูกต้นมะนาว

นำไปใช้กันได้เคล็ดลับของการขยายพันธุ์มะนาว ที่นำมาขยายได้เป็น 1,000 ต้นเลยทีเดียว สามารถที่จะนำเคล็ดลับนี้ไปทำสร้างเป็นอาชีพ

สร้างเป็นรายได้ ใครที่มีพื้นที่มากๆก็สามารถใช้เทคนิคนี้ไปทำตามกันดูได้เลย โดยเทคนิคนี้เราได้มาจาก ครูติ่ง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ธ.ก.ส. บ้ า นเกาะเนียง จังหวัดสตูล

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

กิ่งและใบมะนาว ที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป , กาบมะพร้าว , มี ดขนาดเล็ก ,

น้ำยาเร่งราก , หนังยาง , ถุงร้อน , ห้องพ่นหมอก (ถ้ามี)

ขั้นตอนในการทำ

1 กาบมะพร้าวนำมาตัดลักษณะท่อนที่มีความยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากนั้นให้นำไปแช่ใน

น้ำเปล่าสะอาดให้มีความชุ่มแล้วให้หาค้ อ นมา ทุ บจนกาบมะพร้าวแตกและมีความนุ่มขึ้น

2 เมื่อเราได้กาบมะพร้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้นำมาห่อม้วนให้ได้เป็นลักษณะของทรงกลม

แล้วให้ใช้หนังยางมารัดให้แน่น ใช้ตะปูทิ่มไปด้านในบริเวณด้านบนของตัวกาบมะพร้าวให้เป็นรู

เพราะเวลาที่เราจะนำไปเสียบจะได้ง่ายสำหรับการเสียบกิ่งของต้นมะนาว

3 มาถึงขั้นตอนของการเตรียมใบมะนาว เราจะทำการตัดใบให้ติด กับบริเวณของก้านด้านบนใบเล็กน้อย

ให้มีความยาว 1-1.5 cm และถัดมานั้นให้ตัดใบของมะนาวออก ให้เหลือเพียงครึ่งใบ

การทำแบบนี้จะเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะนาวได้อย่างรวดเร็วและลดภาวะการคายน้ำจากใบมะนาวด้วย

4 ในขั้นตอนถัดมากรีดเปลือกหุ่มก้านของใบ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการออกรากให้กับมะนาว โดยเราจะใช้มี ด

มาทำการกรีด แล้วความยาวก้านมะนาว 1-3รอย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ

จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้รากออกมาได้มากขึ้น ให้ต้นแข็งแรงได้มากขึ้น

5 จากนั้นนำกิ่งที่ได้กรีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้นำไปชุบกับน้ำ ย า เร่งราก แล้วไปวางผึ่งลมให้แห้ง

หากไม่แห้งสนิทเมื่อนำไปเสียบเข้ากับกาบมะพร้าวจะทำให้กิ่งและใบมีความเ น่ าได้

6 เมื่อแห้งดีแล้วนำไปเสียบไว้กับกาบมะพร้าว เสียบให้ได้ 4 ก้อนจากนั้นนำมามัดรวมกันแล้วจุ่มลงในน้ำให้มีความชุ่ม

ใส่เอาไว้ในถุงมัดปากให้แน่นมัดให้พอง ไม่ให้ใบของมะนาวนั้น ได้สัมผัสกับถุง

7 แล้วนำไปวางเอาไว้ใต้ต้นไม้ที่มีร่มเงา ให้โดนแสงแดดเล็กๆน้อยๆ เวลาผ่ า นไป 1 เดือนมะนาวจะเริ่มมีรากหรือเริ่มปิดตา

หากใช้มะกรูดจะใช้เวลานานประมาณ 3-4 เดือนถึงจะเริ่มออกราก ถ้าจะให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นควรรอให้ราก

และตาออกมาทำคู่ ถึงเริ่มที่จะนำไปปลูกในขั้นตอนถัดไป

ขอบคุณที่มา…

p o s t n o n a m e

Leave a Reply

Your email address will not be published.