เลือ กผู้หญิ งที่คุณ คิดว่าเธออายุมากที่สุด มา 1 คน

เลือ กผู้หญิ งที่คุณ คิดว่าเธออายุมากที่สุด มา 1 คน

เลือ กหมายเลข 1

บุคลิกภายนอ ก = คนเห็นคือดูเป็นคนเข้ากับคนย าก ดูเป็นคนสันโดษ จริงๆแล้วดีกับเพื่อน มาก เป็นคนมีความรับผิ ดชอบ

มีความเป็นผู้ใหญ่ ไม่กลัวที่จะต้องเสียสละ

นิสัยภายใน = ลึกลับ อย ากให้คนอื่นเข้าใจจิตใจตัวเองเสมอ

ชอบความสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะทำให้ดีที่สุด ถ้ายังไม่เชื่อใจ ก็จะรั ก ษ าระยะห่าง

เลือ กหมายเลข 2

บุคลิกภายนอ ก = ไม่ชอบให้ใครเห็นความอ่อนแอ ภายนอ กดูเป็นคน มองโลกในแง่ดี และเผชิญหน้ากับปัญหาอย่ างกล้าหาญ

ใครดีด้วยจะตอบแทนเป็นเท่าตัว เป็นคนที่ไว้ใจได้นิสัยภายใน = ตัวตนจริงๆของคุณให้ความสำคัญกับเพื่อน มากกว่าตัวเอง

กลัวจะไปสร้างความเดือ ดร้อน ให้ผู้อื่นอะไรก็ทำเองหมด อารมณ์ขึ้นๆลงๆ มันจะเก็บอ ดทนเรื่องราวต่างๆไว้ในใจ

ภายนอ กมักจะแสดงท่าทีไม่สนใจ อะไรก็ได้ แต่ในใจอึดอัดมาก

เลือ กหมายเลข 3

บุคลิกภายนอ ก = เป็นคนสบายๆ มีความรับผิ ดชอบ และเป็นผู้ใหญ่ ใจกว้างมากมักจะแบ่งปันกับเพื่อน ๆ

มีความตั้งใจเต็มเปี่ยม ทำงานหนัก

นิสัยภายใน = ชอบประนีประนอมไม่ชอบหักกับใคร ไม่ยอมให้คนอื่น

ไม่เชื่อใจและท้าทาย เป็นคนจิตใจดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น แม้ว่าจะไม่ชอบทำก็พย าย ามจนสำเร็จ

รักความยุติธรรม เ ก ลี ย ดคำโ ก ห กหลอ กลวง ใจอ่อน แม้ว่าจะเ จ็ บ ป ว ด แต่ถ้าอีกฝ่ายมาขอโทษ

ก็อ ดไม่ได้ที่จะบอ กว่าไม่เป็นไร เป็นคนเซนซิทีฟ ไม่เรียกร้อง ให้อภั ยคนอื่นง่าย

เลือ กหมายเลข 4

บุคลิกภายนอ ก = คุณเป็นคนที่ยิ้มเก่ง เรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็ทำให้คุณยิ้มได้ หากคุณมีความรู้สึกอะไร

จะแสดงออ กบนใบหน้าให้กับฝ่ายตรงข้าม ได้รับรู้เองโดยที่ไม่ต้องพูด ตัวตนของคุณอาจจะเป็นคนที่เย็นช าบ้าง

แต่เป็นคนที่มีเหตุผล ไม่ชอบกันถูกต่อว่าหรือนินทา ตัวคุณเองนั้น มักจะชอบช่วยเหลือคนอื่น แต่กับตัวเองแล้วนั้น

ไม่สามารถที่จะ จัดการปัญหาได้ คุณเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิด ในเรื่องของความรักเป็นที่หนึ่ง เป็นคนที่ซื่อสัตย์มาเสมอ

แต่กลับเจอสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจอ

นิสัยภายใน = ไม่ชอบให้ใครดูถูก นับถือในตัวเองมาก ชอบคิดแทนคนอื่น

มักจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่น เข้าหาไม่ง่าย ต้องสนิทจริงๆถึงจะเปิดรับ

ขี้ลืมไม่จดจำอะไรที่ทำให้ตัวเองคับแค้นใจ ถ้าไม่ได้เกินลิมิตของคุณ

คุณก็จะมองผ่ านอย่ างไม่อยู่ในสายต า นอ กเสียจากว่าจะเป็นคนสนิท

ไม่อย่ างนั้นจะไม่สามารถมองเห็นข้ อดีของคุณ

เลือ กหมายเลข 5

บุคลิกภายนอ ก = มีความเป็นผู้นำที่รับผิ ดชอบ และเฉลียวฉลาด ผู้คนต่างเคารพคุณ

หล า ยๆครั้งที่เวลาเ จ็ บ ป ว ดคุณจะไม่ แสดงออ กมา แต่คนรอบข้างต่างมองออ ก

เป็นคนพึ่งพาได้ ถ้าขอร้องให้ทำอะไรจะไม่ปฏิเสธภายนอ กดูเย็นช าแต่จริงๆข้างในเป็นคนอบอุ่น

กับคนที่ไม่สนิทจะเว้นระยะห่าง

นิสัยภายใน = มักจะทำท่าว่าเข้มแข็ง แต่จริงๆแล้วในใจกำลังอ่อนแอ เป็นคนที่อะไรๆก็เก็บไว้ในใจ

คนที่เข้าใจคุณจริงๆมีไม่เยอะคุณก็เลยมีเพื่อนน้อย เป็นคนค่อนข้างขี้เกียจ

ก็เลยชอบใช้วิธีฉลาดๆทำสิ่งต่างๆเป็นคนให้ความสำคัญทะนุถนอมเพื่อนที่อยู่ข้างกาย

กล้ารักกล้าเ ก ลี ย ด แต่ใครที่คุณไม่ชอบ คุณก็จะไม่เข้าไปยุ่ง

ขอบคุณที่มา…

v e r r y s m i l e j u n g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *