May 14, 2022

ทำราวตากผ้าจากท่อ PVC ด้วยงบหลักร้อย แบบง่ายๆ

วันนี้เรามีบทความดีๆ ที่ไม่ต้องเสียเงินทองในการซื้อราวตากผ้าแพงๆ และราวตากผ้าที่เราได้ทำนี้ยังให้คุณภาพที่ดี

มีความแข็งแรงและความทนทานมากๆเ รามาดูในขั้นตอนการเลยว่ามีวิธีการเตรียมและมีวิธีการทำ การประกอบอย่างไร

ขั้นตอ น การทำร าวตากผ้า

1 ราวตากผ้าของเรา ทำมาจากท่อ PVC ขนาดของเราตากผ้านั้นส ามารถทำได้ตามขนาดที่ต้องการได้เลยจะเล็กหรือจะใหญ่

2 นำท่อ PVC มาตัดให้ไ ด้ตามภาพ จากนั้นให้เราทำการ ประกอบเข้าด้วยกันทากาวและนำไปประกอบเข้าหากันเพื่อที่จะแน่นมากขึ้น

3 หากท่านใดที่กังวลว่านำท่ อ PVC มาตากผ้าแล้วจะอ่อนจนเกินไป ให้เราเตรียมทรายผสมกับปูนซีเมนต์

แล้วนำมะกรอกใส่ลงไป ตากให้แห้งแล้วค่อยนำมาประกอบจะได้เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้น

4 เมื่ อเสร็จแล้ วก็จะได้หน้าตาเราตา กผ้าออกมาประมาณนี้

5 หากต้องการที่จะเคลื่อนย้าย ราวตากผ้าได้อย่างสะดวกสบาย ให้หาซื้อล้อเลื่อนม าจำนวน 4 ล้อ

แล้วนำไ ปประกอบเข้ากับท่อ PVC ของเรา เวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายจะได้สะดวกสบาย

ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็สาม ารถเลือกได้เลย ส่ว นในภาพนี้เราซื้อมา 4 ตัวรา คาตัวละ 48 บาทเท่านั้น

6 ทำการสก รูล้อติด กับแผ่นไม้เล็ก ๆ จ กนั้นค่อยนำไปติด กับข้องอ อืกข้างก็ใส่ ท่อสักคืบห นึ่ งแล้วต่อเข้ากับฐานเลย

ราวตากผ้า ล้อเลื่อ นจากท่อ PVC เสร็จสมบูรณ์แล้ว นำ ไปใช้งาน นำไปตากผ้าได้เลย

เรียกได้ว่าเป็นไอเดียสำหรับการทำราวตากผ้าที่ดีมากๆ โดยใช้อุปกรณ์จากท่อ PVC

ที่เหลือใช้จากการใช้งานหรือเราไปหาซื้อได้ซึ่งมีราคาที่ไม่แพงเลย ประหยัดต้นทุนไปได้อย่างมาก

ต้องขอบคุณ คุณ NOI Rattanachot ที่ได้นำเท คนิคให้หลาย คนได้นำไปทำใช้กันเองในบ้ า น

ขอบคุณที่มา…

N O I R a t t a n a c h o t

Leave a Reply

Your email address will not be published.