June 28, 2022

ขาย นม โรงเรียน จ่อผิ ดขโมยของ หลวง-เอาเรื่ องถึงที่สุด

นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิต กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สั่งการ

ให้ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ประสานหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อ

หลังโพสต์ขายนมโรงเรียน โดยระบุว่านมที่เอามาขายเป็นนมที่ซื้อมา ไม่ใช่นมแจกฟรี หลังโดนชาวเน็ตต่อว่าเอานมฟรี

มาขายต่อ ถือเป็นการโกงอย่างหนึ่ง เพื่อตรวจสอบนมโรงเรียนล็อตที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนำออกมาโพสต์ขายจนเป็นเรื่อง

ดราม่านายณรงค์ กล่าวว่า เบื้องต้นรู้แล้วว่านมโรงเรียนล็อตดังกล่าวเป็นนมของผู้ประกอบการรายใด ส่งโรงเรียนไหน

แต่ยังไม่สามารถยืนยันหรือเอาผิด คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนดังกล่าวได้ เพราะต้องลงตรวจสอบว่า นมล็อตดังกล่าว

เป็นนมของผู้ประกอบการนำส่งโรงเรียนหรือยัง เพราะหากนำส่งโรงเรียนแล้ว คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนดังกล่าวจะมีความผิด

เพราะนมโรงเรียนใช้งบประมาณของแผ่นดิน ในการซื้อเพื่อแจกให้นักเรียนได้ดื่ม ถ้าคุณแม่ได้รับแจกแต่ไม่ให้เด็กดื่มแล้วนำมาขาย

ถือว่าลักขโมยของหลวง เพื่อมาจำหน่ายมีความผิด ที่ฝ่ายจังหวัดของเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

หากนมล็อตดังกล่าว ยังไม่ได้นำส่งต้องดูว่านมล็อตดังกล่าว ผู้ประกอบการนำออกไปขายเอง หรือถูกขโ มย

หากอ้างว่าถูกขโมย เพื่อให้ผู้ประกอบการเจ้าของนมล็อตดังกล่าวหลุดพ้นความผิด ก็จะต้องมีใบแจ้งความหรือหลักฐาน

ว่านมล็อตดังกล่าวถูกขโมยไป แต่หากไม่ได้ถูกขโมยไปแต่มีการนำไปขายผู้ประกอบการรายดังกล่าวจะมีความ ผิด

ตั้งแต่ปรับไปจนถึงตัดสิทธิ์โควตานมที่กรมปศุสัตว์ได้ระบุไว้ในประกาศนมโรงเรียน ที่กรมปศุสัตว์เป็นฝ่ายกำกับ

ในการจัดสรรโควตานมโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษ

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.