ได้เห็น ก็เป็นบุญ ต้ นโพ ธิ์ สีชมพู หนึ่งเดียว ในภาคเหนือ

ได้เห็น ก็เป็นบุญ ต้ นโพ ธิ์ สีชมพู หนึ่งเดียว ในภาคเหนือ

หลายๆคนนั้นเคยเห็นแต่โพธิ์ทอง คำว่า “โพธิ” แต่เดิมแล้วมิได้เป็นชื่อต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากแต่เป็นชื่อเรียกของต้นไม้ที่พระสัมมาสัม พุ ท ธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงประทับใต้ต้นไม้ต้นนั้น ๆ

และได้ตรัสรู้ ต้นโพ ธิ์ จึงมีความหมายว่า ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ (โพธิ แปลว่า เป็นที่รู้หรือเป็นที่ตรัสรู้) และยังเป็นต้นไม้ที่ชาว พุ ท ธ พราหมณ์ และฮินดูให้ความเคารพนับถือกันอย่างสูงอีกด้วย

เป็นภาพที่แช ร์กันมากที่สุดเลยในตอนนี้ ใครๆเห็นต่างก็พากันปลื้มใจกันทั้งนั้นเลยค่ะ กับเรื่องราวที่จะมาเผยแพร่ให้เห็นกันทั่วในวันนี้ เพราะเมื่อไม่นานมานี่เองค่ะ

ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โดยเขานั้นได้ใช้ชื่อว่า Nuttaporn Moungoon เขานั้นได้ออกมา โ พ ส ต์ รูปของต้นโพ ธิ์ ต้นหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นโพ ธิ์

ที่มีลักษณะที่แต กต่างไปกับต้นอื่นๆที่เรานั้นเคยเห็นมาสำหรับใน โ พ ส ต์ ของเขานั้น มีข้อความด้วยว่า ต้นโพ ธิ์ สีชมพู พิกัดอยู่ที่เช็ คอินเลย ถามสิริก็รู้ 55555

ใครว่างๆผ่านมาแถวนี้มาแวะชมกันน๊าา วันนี้มีเวลาว่างเลยถือโอกาสมาไหว้พระทำบุญด้วยเลยต้นโพ ธิ์ ในรูปว่าสวยแล้วของจริงสวยกว่า ” ต้นโพ ธิ์ ที่พบเห็นนี้นั้น

ใบของเขาจะเป็นสีชมพูช่างสวยสดงดงามอย่างมากๆ ที่บริเวณพุ่มนั้นสูงประมาณ 1.20 เมตร ต้นโพ ธิ์ ชมพูนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่วัดโพ ธิ์ ทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ห่างจากตลาดบางมูลนากไปทางชุมแสง ประมาณ4กิโลเมตรหากผู้ใดนั้นผ่านไปมา ก็แวะเข้าไปชมกันได้นะคะ เชื่อว่าสักครั้งหนึ่งอย่าให้พลาดอย่างเด็ดขา ด คาดว่าต้นโพ ธิ์ ชมพูต้นนี้

จะมีเวลาออกใบถึง 4 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม จนถึง มิถุนายนต้นโพ ธิ์ หรือ ต้นพระศรีมหาโพ ธิ์ เป็นต้นโพที่พระโคตมพุธทธเจ้าเคยประทับและตรัสรู้ ดังปรากฎในคัมภีร์

ทางพระ พุ ท ธ ศ า ส น า ว่าต้นโพ ธิ์ เปรียบได้กับ พุ ท ธอุเทสิกเจดีย์อย่างหนึ่ง ทำให้พันธ์ต้นโพกลายเป็นพันธิ์ไม้ที่เป็นที่เคารwนับถือของชาว พุ ท ธเสมอมานับสมัย

พุ ท ธกาล ต้นโพ ธิ์ ในพระ พุ ท ธประวัติสองต้น คือ ต้นพระศรีมหาโพ ธิ์ ณ พุ ท ธคย า สถานที่ตรัสรู้ และต้นอานันท์โพ ธิ์ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งอานันท์โพ ธิ์

ยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยคำว่า ต้นพระศรีมหาโพ ธิ์ นั้น อาจหมายถึงต้นที่อยุ่ที่ พุ ท ธคย า ต้นโพ ธิ์ ที่สืบมากจากหน่อโพ ธิ์ ตรัสรู้ที่ พุ ท ธคย า หรือต้นโพ ธิ์

ที่เป็นอุเทสิกเจดีย์อื่นๆ ก็ได้ เช่น ต้นโพตามวัดต่างๆจริงๆแล้ว ต้นโพ ธิ์ มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบ แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มตรงส่วนยอดของลำต้น

ปลายกิ่งลู่ลง กิ่งอ่อนเกลี้ยง ตามกิ่งมีรากอากาศห้อยลงมาบ้าง ลำต้นมีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5-3 เมตร และมีน้ำยางสีขาว

เปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลปนเทาโคนต้นเป็นพูพอนขนาดใหญ่ โดยจัดเป็นพรรณไม้ที่มีรูปทรงของลำต้นส่วนงามชนิดหนึ่ง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ใช้กิ่งชำ หรือใช้กระโดงจากราก

แต่ส่วนมากแล้วจะเจริญเติบโตจากสัตว์นำพา เช่นนกมากินเมล็ดและไปถ่ายทิ้งไว้ ก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมา เจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง พบขึ้นทั่วไปทั้งในทวีเอเชีย

ปากีสถาน จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีนในไทยพบในธรรมชาติน้อยมาก เข้าใจว่ากระจายพันธุ์มาจากต้นที่มีการนำมาปลูกเอง และพบขึ้นมากตามซากอาคาร และนิยมปลูกกันทั่วไปในวัดทุกภาคของประเทศไทย

ขอบคุณที่มา…

a a b p o s t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *