May 13, 2022

ดอก ไม้มงคล ประจำวันเกิ ด ปลู กแล้วจะร ว ย

•คนเกิ ดวันพุธกลางคืน•

คนเ กิดวันพุธกลางคืน : จะเป็นคนดื้อรั้น ไม่ฟังใคร และไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ชอบเชื่ อคนไม่จริงใจ

แต่คนจริงใจกลับไม่เชื่ อ ฐานะลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีหลักทรัพย์แต่ไม่มีเงิ นทองพอใช้จ่าย มีความรู้ความสามารถ

มีความตั้งใจสูง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จะตั้งตัวได้เมื่ออายุมากแล้ว

ต้นไม้ที่ควรปลูกคือ : ต้นไม้สีเหลือง หรือต้นที่มีดอกไม้สีเหลือง เช่ นเดียวกับคนเกิ ดวันพุธกลางวัน

เช่ น โป๊ยเซียน วาสนา กล้วย ร าชพฤกษ์ กุหลาบ โกสน พลูด่าง

•คนเกิ ดวันอังค าร•

คนที่เกิ ดวันอังค าร : ส่วนใหญ่จะเติบโตและถูกเลี้ยงดูโดยคนอื่น และมักไม่ค่อยเชื่ อฟังพ่อแม่ในช่วงวัยเด็ ก

ชีวิตขึ้น ๆ ลง ๆ เนื่องจากใช้เงิ นมือเติบ ควรอยู่ถิ่นไกลบ้ านจะทำให้ก้าวหน้า อุปนิสัยของคนเกิ ดวันอังค าร

เป็นคนจิตใจกล้าหาญ บุคลิกเหมือนพูดจาไม่ไพเร าะ พูดจาไม่เกรงใจใคร ทั้งที่เป็นคนจริงใจ จึงทำให้ไม่มีเพื่อนแท้

ชอบงานอิสระที่ไม่ต้องใช้ความประณีต ควรระวังเรื่องใจร้อน เพร าะจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จแม้จะตั้งใจทำงาน

และควรยับยั้งเรื่องการใช้จ่าย วางแผนหรือเรียงลำดับให้เป็น

ต้นไม้ที่ควรปลูกคือ : ดอกไม้สีแดง หรือสีชมพู เพร าะจัดว่าเป็นดอกไม้ที่ถูกโฉลกและจะเสริมสิริมงคล

เช่ น เข็ม ชบ า โป๊ยเซียน กุหลาบ พญายอ โกสน

•คนเกิ ดวันพุธ•

คนที่เกิ ดวันพุธ : ส่วนใหญ่มักมีโรคประจำตัว พึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้ ทั้งยังต้องเกื้อหนุนญาติพี่น้องด้วย

ชีวิตไม่ได้อยู่ปรนนิบัติพ่อแม่ มักคบเพื่อนที่อายุมากกว่า หรือฐานะสูงกว่า ถ้าบวชจะเด่นดังในวงการศาสนา

อุปนิสัยมีเสน่ห์ จิตใจดี มีน้ำใจ พูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมา รักและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูง ใจกว้าง

ไม่เคร่งเครียดกับชีวิต ชอบเรื่องบันเทิงใจ ดูเป็นคนเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ แต่ไม่ใช่คนเกียจคร้ าน

หูเบ า ขี้ใจน้อย ชอบให้คนเอาใจ สะเพร่ า ควรระวังเรื่องใจอ่อน เชื่ อคนง่าย

ต้นไม้ที่ควรปลูกคือ : ดอกไม้ที่มีสีเหลือง เนื่องจากเป็นสีที่ถูกโฉลก จะช่วยเสริมสิ่งดี ๆ

ให้กับชีวิต เช่ น โป๊ยเซียน วาสนา กล้วย ร าชพฤกษ์ กุหลาบ โกสน พลูด่าง

•คนเกิ ดวันจันทร์•

คนที่เกิ ดวันจันทร์ : จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป มีเสน่ห์ พูดจาไพเร าะอ่อนหวาน กิริย านุ่มนวล

แต่เมื่อโมโหจะปากร้ าย ส่วนใหญ่มักกำพร้ าพ่อหรือแม่ตั้งแต่วัยเด็ก พึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป็นคนเจ้าน้ำตา

ช่างเอาใจผู้อื่นและชอบถูกเอาใจด้วยเช่ นกัน เป็นคนเจ้าสำร าญ มนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ละเอียดรอบคอบ

นอกจากนี้ยังชอบความหรูหร า มีสติปัญญาดี ใฝ่รู้ และมักไม่ตกอับเพร าะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์เสมอ

แต่ต้องระวังเรื่องการคบคน อาจนำความเดือดร้อนมาให้ ไม่ควรวิตกกังวลมากไป และอย่ าใช้จ่ายตามใจตัวเอง

ต้นไม้ที่ควรปลูกคือ : ดอกไม้สีขาว หรือดอกไม้สีเหลือง เพร าะจะถูกโฉลกมาก เช่ น วาสนา มะลิ โป๊ยเซียน จำปี กวนอิม มะม่วง พลูด่าง แก้ว มะยม

••เป็นความเชื่อ ส่ว นบุคคลโปรดใช้วิจารณ ญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

t n e w s .

Leave a Reply

Your email address will not be published.