May 13, 2022

ตา มองไม่เห็น เกียร ตินิยมจุฬาฯ เจ้าของผลงานรางวัลหนังสือดี เด่น

วันนี้เราจะมาเปิดเรื่องราวชีวิตของ พลอย-สโรชา กิตติสิริ ที่ถึงเเม้ว่าเธอจะเป็นสาวทุพพลภาพ มีความพิпารทางสายตา

เเต่เธอก็สามารถเรียนจบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เเละ จบศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อย่างภาคภูมิ เเละสิ่งที่เรียกว่าทำให้เธอมีความพิเ ศษ

เเละเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้คนที่มีความทุพพลภาพ ทางด้านสายตานั้นก็คือ ถึงเธอจะมองไม่เห็น เเต่เธอก็สามารถเขียน

หนังสือวรรณกรรมร่วมสมัยเเละได้รับรางวัลมาเเล้ว ทั้งเรื่อง “จนกว่า เด็กปิดตา จะโต” เเละ “ก ไก่เดินทาง นิทานระบายสี”

โดยหนังสือ “จนกว่า เด็กปิดตา จะโต” เป็นเรื่องราวบันทึกส่วนตัวของเธอที่เขียนอย่างสม่ำเสมอมาตลอดเกือบสองปีเต็ม

ที่เธอได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเธอออกมาอย่างไม่มีกรอบอะไรมาจำกัดเอาไว้ เล่าในสิ่งที่เธอพบเจอในการดำเนินชีวิต

ความนึกคิดที่เกิดขึ้น มุมมองต่อสิ่งต่างๆ บทเรียน ที่เธอได้จากการไตร่ตรอง ทำให้เธอมองไปข้างหน้าว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไร

ซึ่งผลงานการเขียนของเธอนั้นได้ รับรางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (สารคดี) ในปี 2559 มาเเล้ว

เเละนอกจากนั้นหนังสือ “ก ไก่เดินทาง นิทานระบายสี” ของเธอก็ยังได้รับรางวัล ชมเชย หนังสือสารคดี หนังสือดีเด่น

ประจำปี 2560 เเละนอกจากนั้นเธอยังมีหนังสือเรื่อง “เห็น” อีกด้วย สำหรับมุมมองของคนที่มองไม่เห็นนั้น พลอย สโรชา

เคยเผยถึงความรู้สึกของเธอผ่านบันทึกว่า การที่ตัวเองตาบอดนั้นเหมือนเธอเป็นคนที่ถูกเลือก ไม่ว่าจะเธอจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม

เธอถูกเลือกให้มาเป็นคนตาบอดด้วยเหตุผลอะไรสักอย่าง การที่เธอมองไม่เห็นนั้นมันทำให้เธอได้สัมผัสถึงความกลัว ความเชื่อที่ผิดๆ

เเต่ยังไงก็ตามเธอก็สัมผัสเเละเห็นถึงความรัก ความเข้าใจของกันเเละกัน ซึ่งเธอมักที่จะรู้สึกได้ผ่านคนรอบตัว เเละไม่น้อยครั้งที่เธอรู้สึกจากตัวเอง

ซึ่งเธอรู้สึกเเบบนี้ซ้ำเเล้วซ้ำเล่าจนเธอรู้สึกสะเทือนใจ เพราะทุกอย่างเหมือนเป็นการสร้างกำเเพงที่เธอไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรขึ้นมากันเธอไว้

เเต่ในสุดท้ายเเล้วเธอก็มีความคิดที่ว่า มันไม่ใช่การมองไม่เห็นหรอก ที่ทำให้หลายๆ สิ่งเป็นเรื่องยาก เเต่ความเชื่อว่าการมองไม่เห็นต่างหาก

คือต้นเหตุที่เเท้จริงที่ทำให้เรารู้สึกเเย่เเละปิดกั้นตัวเอง

ขอบคุณที่มา…

ส โ ร ช า กิ ต ติ สิ ริ พั น ธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.