May 20, 2022

น้ำ สมุนไพ ร นี้ ดื่มวันละ 2 แก้ว อาการ ปวดหาย ร่าง กายเปลี่ยน

หลายๆคนมีอาการ อาการปวดตามกล้ามเนื้อ เนื่องจากนั่งทำงานทั้งวัน ปวดตามข้อกระดูกต่างๆในร่างกาย

บางครั้งก็ปวดโดยที่เราไม่รู้สาเหตุ เนื่องด้วยเมื่อมีอายุที่มากขึ้น ร่างกายก็อ่อนแอลง ทำให้เกิดอาการปวดได้ง่ายมากขึ้น

และในวันนี้เราได้มีสูตรการทำน้ำสมุนไพรโบราณ ที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกและกล้ามเนื้อของเราอ่อนแรง

ให้กลับมาแข็งแรง และมีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมือนเดิม

โรคข้อเข่าเสื่อม อาการปวดแขน ปวดขา ลักษณ ะอาการเป็นอย่างไร?

1. มีอาการปวดตามก ล้ามเนื้อ เป็นอาการที่เราพบ ได้บ่อยที่สุด ปวดตามข้อกระดูก และจะรู้สึกปวดมากขึ้นเคลื่อนไหวตัวได้ช้า

2. ข้อกระดูกที่ยึดติดนั้น หากว่าเป็นมาก การที่เ ราจะเหยียดขารึงอเข่าลง จะ เป็นไปได้อย่างลำบาก

3. ปัญหาข้อบว ม เป็นอาการที่เราพบได้ บ่อยมาก เช่นกัน เกิดจากเยื่อบุของข้ อกระดูก ที่อักเ สบ

เดินมากหรือรับน้ำหนัก ที่มากเกินไป จน ทำให้อักเสบและเกิดอาการบวม

4. จะมีเสียงหรือมี ความรู้สึกว่ากระดูกนั้นกระทบ กันเกิดการเสียดสี ในเวลาที่เรา เคลื่อนไหว

5. ถ้าหากว่ากระดูกของเรามีความผิด ปกติ ข้อกระดู กของเราจะเปลี่ยนรูป ทำให้ขา โก่ง แขน โก่งได้

6. ข้อกร ะดูกห ลวม จะมีความรู้สึกไม่มั่นค งในเวลาที่เรายืนหรือทำกิจกรรมต่างๆในชีวิ ตประจำวัน ไม่มีเรี่ยวแรง

อาการเหล่านี้หากเ ราปล่อ ยไว้เป็นเวลานานและไม่รับการรักษาและดูแล ปล่อยละเลย จนเกิดเป็นอาการปวดที่เรื้อรัง

จะทำให้ส่งผลอันตรายต่อร่างกายของเราได้ เพราะฉะนั้นควรหันมาดูแลตัวเอง ลองทำน้ำสมุนไพรง่ายๆที่สามารถช่วยบรรเทาและรักษาอาการปว ดได้

ส่วนผสมการทำ มีดังนี้

1. น้ำ 40 %

2. มะนาว 5%

3. ใบย่านาง 50%

4. สับปะรด 5%

ขั้นตอนในการทำ

1. ในขั้นตอนแรก ให้เราทำการปั่นใบย่านางในโถปั่นเติมน้ำเล็กน้อย ปั่นจนละเอียดเป็นน้ำ ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำ

2. จากนั้นให้เราปลอกเปลือกสับปะรด และหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายต่อการปั่น นำใส่ลงไปในโถปั่น กรองด้วยผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำเช่นกัน

3. จะได้น้ำของทั้ง 2 อย่าง นำมาผสมเข้าด้วยกัน คนให้เข้ากันดี

4. ขั้นตอนถัดมาให้เราเติมน้ำมะนาวลงไป ชิมรสชาติ หากใครไม่ชอบกลิ่นของย่านางสามารถใส่มะนาวลงไปเพิ่มได้อีก

ข้อแนะนำ

– ดื่มวันละ 2 ครั้ง จำนวน 30 ซีซีผสมน้ำ 1 แก้ว ก่อนอาหาร หรือระหว่างวันก็ยิ่งดี

คุณจะได้เครื่องดื่มที่บำรุงกระดูก ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังเป็นตัวยาที่ดีในการบำรุงสุขภาพร่างกายของเราที่ได้จากสมุนไพรของบ้านเราอย่างเต็มๆ

ขอบคุณที่มา…

ศู น ย์ ศ รี พั ฒ น์ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลัย เ ชี ย ง ใ ห ม่ , สุ ข ภ า พ ดี กั บ ห ม อ ป รี ย า ภ า

Leave a Reply

Your email address will not be published.