May 13, 2022

อายุเข้า 40+ คุณ ถึงเ ริ่มเข้าใจในสัจธร รมข องชีวิต

ชีวิตคนเราเมื่อถึงจุดหนึ่งของแ ต่ละช่วงวัย คุณจะเข้าใจคำว่า “ชีวิต” ได้มากขึ้น เมื่ออายุ 40

คุณจะเข้าใจว่า “เรียนต่ำ” กับ “เรียนสูง” นั้นไม่ต่างกัน เพราะใช่ว่า เรียนจบสูง จะหาเงินได้มากกว่า

หลายคนที่เรียนน้อย ก็อาจจะหาเงินได้มากกว่า เมื่ออายุ 50 คุณจะเข้าใจว่า

“สวย” กับ “ขี้เหร่” นั้นไม่ต่างกัน

เพราะไม่ว่าคุณจะสวยขนาดไหนตอนสาวๆ แต่เมื่ออายุเข้าเลข 5 ความเหี่ยวย่น

ริ้วรอยต่างๆจะถามหา เมื่ออายุ 60 คุณจะเข้าใจว่า

“ตำแหน่งสูง” กับ “ตำแหน่งต่ำ” นั้นไม่ต่างกัน

เพราะเมื่อคุณเกษียณ คุณก็หมดอำนาจ หมดประโยชน์กับลูกน้อง แม้แต่ลูกจ้างยังมองไม่เห็นหัว

เมื่ออายุ 70 คุณจะเข้าใจว่า

“บ้านหลังใหญ่” หรือ “บ้านหลังเล็ก” นั้นไม่ต่างกัน

เพราะอายุมากขนาดนี้ ร่างกายเสื่อมโทรม เดินยังลำบาก คุณก็ต้องการเพียงแค่ที่นั่งพักเพียงนิดเดียว

เมื่ออายุ 80 คุณจะเข้าใจว่า

“จะหลับ” หรือ “จะตื่น” นั้นไม่ต่างกัน

เพราะถึงตื่นขึ้นมาแล้ว คุณก็ไม่รู้อยู่ดีว่าอยากจะทำอะไร แค่มีความสุขเล็กๆในแต่ละวัน

คนเรายังจะต้องการอะไรอีกในชีวิต เราต่างรู้ว่า ไม่มีอะไรยั่งยืน ชื่อเสียงเงินทอง

ล้วนเป็นของนอกกายแม้แต่ร่างกายของตัวเองก็ยังเอาไปไม่ได้เลย

แล้วเราจะไปยึดติดอะไรมากมายความสุขไม่ได้อยู่กับเราตลอด…ฉันใด

ความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ตลอด…ฉันนั้นเพราะทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา แม้แต่ใจของเราเองอย่ายึดติดกับอดีต และอย่าไปคาดหวังกับ

อนาคตให้มากจนเกินไปจนทำให้เราไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

รักษา “วันนี้ ” ให้ดีที่สุด เผื่อว่าวัน “พรุ่งนี้ “จะดีกว่าเดิม

จงอย่าหวั่นไหว กับการเปลี่ยนแปลง…ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว เพราะทุกคน…ล้วนต้องเจอ

กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้แต่อายุ ก็ยังไม่เคยเท่าเดิม เวลาเดินไปข้างหน้าไม่มีวันหยุด

ขอบคุณที่มา…

b i t c o r e t e c h

Leave a Reply

Your email address will not be published.