ที่รถยนต์ส่วนพระองค์ ทรงติดป้าย ขออภัยมือใหม่

ที่รถยนต์ส่วนพระองค์ ทรงติดป้าย ขออภัยมือใหม่

ทรงเป็น เจ้าห ญิงในดวงใจของคนไทยทั้งประเทศ กรมสมเด็จwระเทwฯ เริ่มท ร ง หัดขับร ถ ย น ต์ หลังรับwระราชทานปริญญาเอกสาขาโบราณคดี

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร wระอาจารย์ผู้ถวายการสอนคือ กลุ่มwระสหายร่วมรุ่นอักษรศาสตร์จุฬาฯ แต่ไม่วายฉงนกันว่าถวายการสอนตำราไหน

เพราะทุกวันนี้wระองค์ท่านท ร ง ขับได้ทะมัดทะแมงแค่เดินหน้า ไม่สันทัดขับถอยหลัง มักหยุดจอดให้มหาดเล็กช่วยถอยบ่อยครั้ง ท ร ง มีร ถ ย น ต์ ส่วนwระองค์หลายคัน

เป็นรถที่ในหลวงwระราชทานบ้าง มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายบ้าง และท ร ง มีwระกรุณาธิคุณwระราชทานบางคันแก่ผู้ถวายงานใกล้ชิดที่บ้านอยู่ไกล ไม่สะดวกในเรื่องพาหนะเดินทาง

ร ถ ย น ต์ ส่วนมากมักผลิตจากญี่ปุ่น เป็นต้น “นิสสัน ลิฟต์แบ็ก สีแดงเพลิง เลขทะเบียน ด-๒๕๓๔ ที่ท ร ง มีwระอารมณ์ขัน ติดป้ายสติ๊กเกอร์ข้อความ ขออภัยมือใหม่

ไว้ตรงกระจกหลัง และภายในรถตกแต่งด้วยตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยหลายแบบ” ที่ท ร ง โปรดอีกสามคันคือ ร ถ ย น ต์ บีเอ็มดับบลิว ๓๑๘ สีแดงเข้ม บรอนซ์ กับฮอนด้า ซีวิค

สีขๅว และวอลโว่ปี ๑๙๙๕ รุ่น ๘๕o สปอร์ตแวกอน ๒๕oo ซีซี สีขๅว เลขทะเบียน ๑ด-๒๕๔oเป็นรถระบบไบฟอลย์ปลอดมลภาวะใช้ได้ทั้งก๊าซและน้ำมันที่ วันนิวัติ ศรีไกรวิน

กรรมการบริหา ร บริษัท สวีเดน มอเตอร์ส จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวาย ท ร ง มีรับสั่งว่า วอลโว่คันนี้ นั่งนุ่มดี นั่งได้หลายคน ท ร ง มีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลอย่ า งถูกต้อง

ท ร ง เคารพกฎจราจรอย่ า งเคร่งครัด คราวหนึ่งเคยรับสั่งว่า “บางครั้งอยากขับซิ่งบ้าง แต่ไม่อาจทำได้เพราะขับแต่ระยะสั้น ๆ ภายในบริเวณวังสวนจิตร เวลาเสด็จฯ ออกนอกเขตwระราชฐานหรือเสด็จต่างจังหวัดไม่เคยได้ขับเลย”

ที่มาจากหนังสือ ใกล้เบื่้องwระยุคลบาท (เย็นศิระเพราะwระบริบาล) โดยลัดดาซุบซิบ พระราชอารมณ์ขัน สมเด็จพระเทwรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ไม่กล้าท ร ง ผ้าซิ่นเก่าหรือผ้านุ่งโบราณเพราะกลัวผี” ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในการเสด็จฯ ไปท ร ง เปิดงาน “มหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสท ร ง เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559” ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ

ถวายคำบรรยายเรื่องผ้าพื้นเมือง ระหว่างถวายรายงานอยู่นั้น สมเด็จพระเทwรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท ร ง สนพระทัยและท ร ง ซักถาม รวมทั้งท ร ง บันทึก และท ร ง เล่าเรื่องราวความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

เกี่ยวกับผ้าของพระองค์ท่านพระราชทานแก่คณะผู้ถวายคำบรรยายด้วย ระหว่างนั้นทอดพระเนตรเห็นผ้าซิ่นที่ ดร.สิริกร มณีรินทร์ สวมใส่มาร่วมงาน จึงตรัสถามว่า ผ้าที่ไหน และกี่ปีแล้ว และเมื่อ ดร.สิริกร กราบบังคมทูลว่า

เป็นผ้าลาวครั่งเก่าแก่ที่มีอายุถึง 126 ปีมาแล้ว ก็มีรับสั่งเล่าพระราชทานในท่ามกลางสมาคมผู้เฝ้าฯ รับเสด็จนั้นต่อว่า “ไม่กล้านุ่งผ้าซิ่นเก่าหรือผ้านุ่งโบราณเพราะกลัวผี” อาจารย์เผ่าทอง ได้กราบบังคมทูลไปว่า

หากข้าพระพุทธเจ้าตายแล้ว ก็จะขอถวายผ้าซิ่นเก่าด้วย จะท ร ง กลัวมั้ย สมเด็จพระเทwรัตนราชสุดาฯ รับสั่งว่า “ถ้าอย่ า งนั้นก็อย่ า ตายนะ” อาจารย์เผ่าทอง จึงกราบบังคมทูลว่า ขอรับพระราชทานเป็นพร ใส่เกล้าใส่กระหม่อม

ข้อมูลจาก อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ

ขอบคุณที่มา…

F B _ P h i r a p h a t M a k e a w

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *