May 25, 2022

ลอง เลือก ด อกกล้วยไม้ ที่ชอบที่ สุด บอกนิสั ยลึ กๆของคุณได้ ดี

ดอกกล้วยไม้ที่ 1

คุณเป็นคนชอบพูดอะไรตลกๆขำๆให้เพื่อนๆหรือคนที่อยู่รอบข้างสนุกสนาน

ไปกับคุณทำให้บรร ย า กาศรอบตัวมีสีสันคุณเป็นคนที่ชอบดูแลผู้อื่น

ชอบสิ่งของที่ดูเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วเป็นของที่มีระดับคุณชอบท่องเที่ยว

ชอบเรียนรู้ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมคุณคาดหวัง ว่าทุกคนที่คุณ

รู้จักจะเป็นคนนิสัยดีเป็นคนชอบสร้างบรรกาศให้เป็นกันเองถ้าคุณรู้สึกชอบทำ

อะไรแบบเดิมๆ ให้คุณลองออกจากกรอบ ของคุณมาลองดูสิ่งอื่นที่แปลกใหม่

แล้วคุณจะรู้ว่ามัน ดีกว่าที่คุณคิด

ดอกกล้วยไม้ที่ 2

คุณเป็นคนค่อนข้างล้าสมัยจริงๆ คุณเป็นคนที่ศิลปินมากชอบระบ ายความในใจ

ของตัวเองด้วยการเขียนลงในสมุดคุณเป็นคนชอบฟังเพล งวาดรูป

หรือประดิษฐ์สิ่งของ คุณเป็นคน หลายบุคลิกบางครั้งก็ดูเป็นคนเข้ากับคนง่าย

แต่บางครั้งก็จะนิ่งๆ และจะเว้นระยะ ในการคบหาเพื่อคุณมักจะเก็บปัญห าต่างๆ

ไว้ในใจคุณจะคิด ไปเองว่าไม่มีใครเข้าใจคุณ แต่คุณคิดผิด เพียงคุณยอมที่จะเปิดใจ

ก็จะมีคนพร้อมให้คำปรึกษา ภายในส่วนลึกของจิตใจ คุณไม่อย ากให้คนอื่นเห็น

ข้อบกพร่องในตัวคุณ คุณคิดว่าคุณเป็น “ก้อนหิน” ที่มีความแข็งแกร่ง

ดอกกล้วยไม้ที่ 3

คุณเป็นคนที่รักความสะอาด, เรียบง่าย,ไม่ชอบของตกแต่งที่มีสีสัน หรือลายแฟนซี

จนเกินไปคุณเป็นคนที่มีแรงดึงดูดให้คนมาช่วยงานได้ โดยไม่ต้องขอร้องและรู้ว่างานแบบไหน

ควรใช้ใครเป็นคนทำ ทำให้ตัวเอง เป็นคนมีสะอาดแต่ทำแบบนี้จะดีเหรอ ทำให้คุณไม่เคยรู้สึกว่าตนเอง

เคยทำอะไรผิดเลย คุณชอบให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกคน คุณมีความมั่นใจ

ในตัวเองว่างานทุกงานจะต้องสมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อผิดพลาด งานของคุณจะต้องเป็นไปตามที่คุณวางไว้

ไม่มีอุปสร รคใดๆ มาขวางผลงาน ที่ออกมาจะต้องเพอร์เฟค แต่คุณควรจะให้เวลากับตัวเองให้มากขึ้น

และค้นหาตัวเองว่าคุณต้องการอะไรกันแน่

ดอกกล้วยไม้ที่ 4

คุณเป็นคนที่มีนิสั ยแปลกมากๆๆ ทำให้คนรอบข้างคุณแปลกใจทำไมคุณถึงมีพฤติก ร ร ม และนิสั ย

ที่ไม่เหมือนใครไดคุณมีความสามารถหลายด้าน“แปลว่าคุณรับมือได้กับทุกสถานก ารณ์”

โดยที่คุณจะสรรหาวิธีแก้ไขปัญห าในแบบของคุณ คุณต้องรู้ไว้ว่ามีคนอีกมากมาย

อาจจะอยู่ในสถานการณ์หรืออาร มณ์เดียวกับคุณหวังว่าคุณจะยอมเปิดใจ

และแบ่งปันความรู้สึกให้คนอื่นได้รับรู้ แล้วจะรู้ว่ามีคนคอยรับฟังคุณอยู่ก็ได้

••เป็นควา มเชื่อส่วนบุคคลโป รดใช้วิจารณญาณในการอ่าน••

Leave a Reply

Your email address will not be published.