May 20, 2022

รู้ นิ สัย ตัวตนที่แท้จริงข องคุณ ได้ จากเส้นล า ยมือ

แบบที่ 1 เส้นโค้งสิ้นสุด ที่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วโป้ง

และถึงแม้มันจะไม่อยู่ที่นั่น คุณก็จะอ ดทนจนกว่ามันจะมาจนได้ แต่ถึงแม้จะประสบความสำเร็จดี

ในเรื่องอื่นๆ แต่ในเรื่องคน กล า ยเป็น มักโดนเอาเปรียบ เพราะคุณมักจะยินดีช่วยคนอื่น

โดยที่เขาไม่ได้ร้องขอ ในขณะที่คนอื่นกลับไม่เป็นเช่นนั้น อย่ างไรก็ต าม จงรั ก ษ าคุณสมบัติดีๆ

นี้ไว้เถอะ แล้วรั ก ษ าสมดุลไม่ให้เดือ ดร้อนตัวคุณเองก็พอ แล้วคุณจะรู้สึกดีมากขึ้นค่ะ

แบบที่ 2 เส้นโค้งสิ้นสุดที่นิ้วกลาง

คุณคือสาวเก่งที่เต็มไปด้วยความสามารถ พึ่งพาตัวเองได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์

ไม่เบ าเชียวล่ะในด้านการทำงาน คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ

หรือประสบความสำเร็จทางการงานในระดับแถวหน้าได้ด้วยความฉล าด และตรรกะที่ชัดเจน

เมื่อคุณตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่ างให้มีอุปสรรคคุณก็ไม่ลังเล ที่จะมุ่งไปข้างหน้า

แล้วลองดูสักตั้ง ในบ างอารมณ์จึงดูมั่นใจจนอาจกล า ยเป็นใจร้อนไปสักนิด

คุณจะถูกชะต าเป็นพิเศ ษ กับคนที่คิดเห็นไปในทางเดียวกัน ประเภทคนอืดอาดยืด

ย าด หรือวกไปวน มา จะทำให้คุณหัวเสี ยมากเป็นพิ เศษ

แบบที่ 3 เส้นโค้งสิ้นสุด ที่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง ในสายต าของคนรอบข้าง

คุณคือคนที่จิตใจอ่อนโยน และเห็นอ กเห็นใจคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นสาวจิตใจดีคนหนึ่งเลย

ทีเดียวค่ะ หากเพื่อนๆ หรือคนรอบข้างเอ่ยปากขอความช่วยเหลือขึ้น

มา ต่อให้คุณยุ่งแค่ไหน แต่ด้วยความสงสาร คุณก็จะยื่น มือเข้าไปช่วยเหลือจนได้

กับคนแปลกหน้า เมื่อได้รู้จักคุณแรกๆ พวกเขาอาจคิดว่าคุณดูแข็งๆ โผงผาง ไม่ก็ดูหยิ่ง

แต่หากได้รู้จักตัวตนของคุณจริงๆแล้วกลับได้รู้ว่าคุณเป็นคนที่

ไว้วางใจได้คนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ

แบบที่ 4 เส้นโค้งสิ้นสุดที่นิ้วชี้

สา วคนนี้มีบุคลิกอ่อนไหว มีจินตนาการความฝัน มากมาย และมีความคิดสร้างสรรค์

เป็นเลิศคุณมีเซ้นส์รับรู้สิ่งต่างๆ ได้ไวและฉลาดไม่แพ้สา วบุคลิกอื่นๆ ปรับตัวเก่ง

เข้ากับใครก็ได้แต่หากเป็นเรื่องของการ “เปิดใจ” บ างครั้งอาจช่างระแวดระวังพอ ดู

เพราะคุณเ จ็ บ ป ว ดง่าย และไม่อย ากถูกใครหลอ กลวง บ างคนอาจมีความ

หลังฝังใจจนไม่อย ากไว้ใจใครง่ายๆ อีก ทั้งที่บ างทีคนรอบ ข้างคุณ ก็คือเพื่อนที่ดี

ไม่มีอะไรต้องกังวล ดังนั้น หากผ่อนคล า ยอีกนิด กังวลน้อยลงหน่อย

คุณจะมีความสุขมากขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ

••เป็นความเ ชื่อส่วน บุคคลโปรดใช้วิจารณญา ณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

k i d d i d e e

Leave a Reply

Your email address will not be published.