May 13, 2022

สังฆ ท าน 9 อย่ างถ วายแล้ว ใช้ป ระโยชน์ ได้จริ ง ได้ บุญมาก

• ผ้าไตรจีวร ที่มีความย าวพอที่จะนุ่งห่มได้ มีความหนาพอเหมาะสม

เพราะผ้าที่ติดมากับถังเหลือง มันทั้งสั้น ทั้งเต่อ ทั้งบ าง

ทำให้พระท่านลำบ ากใจเวลาสวมใส่ ขา ดความมั่นใจ และเสียภาwลักษณ์ที่ดีของสงฆ์

ผู้ใดถวายผ้าไตรจีวร จึงได้อานิสงส์มากนัก นี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว

เตรียมผ้าอาบน้ำฝนไปถวายพระกันเถอะนะคะ

• แชมพู เมื่อพระท่านไม่มีผมมาปกป้องหนังศีรษะเนี่ย ทั้งความร้อน

ฝุ่นละออง เชื้ อโ รคต่างๆ ก็จะเข้าถึงหนังศีรษะของท่านได้โดยตรง

แถมการรักกษาสมดุลความชุ่มชื้นของหนังศีรษะก็จะเสียไป

เพราะไม่มีผมปกคลุ ม ทำให้หนังศีรษะของพระ มักจะแห้ง

และเกิ ดโร คผิวหนังอยู่เสมอ เช่น ชันตุ เป็นต้น สิ่งที่จะช่วยบรรเทาได้ก็คือ

แชมพูย า ที่มีส่วนผสมปกป้องหนังศีรษะ รักษาสมดุล สังเกตง่าย

ที่ฉลากจะมีคำว่า ‘Scalp’ เป็นสำคัญ ยี่ห้อที่เป็นแบบนี้ก็มักจะเป็นพวก

แชมพูขจัดรังแค อย่ าง คลินิค, แพนทีน, Head&Shoulder, ไนโซรัล เป็นต้น

• เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ เนื่องจากพระสมัยนี้ต้องเรียน ‘พระปริยัติธรรม’

และจดกำหนดนัดหมายต่าง ช่วยจำ บ า งรูปท่านเป็นเหรัญญิกดูแลค่ าใช้จ่าย

ยิ่งต้องใช้มาก แต่ไม่ค่อยมีใคsถวายเครื่องเขียนเหล่านี้

พระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้อเองเสมอ หากเราถวายไป พระท่านจะได้ใช้อย่ างแน่นอนค่ะ

• รองเท้า (ยกเว้นพระนิกายธรรมยุตต์ สังเกตให้ดีล่ะว่าวัดที่เราไป พระท่านใส่รองเท้ากันหรือเปล่า)

พระท่านต้องเดิน บิณฑบ าตร, ธุดงค์, ไปเรียนหนังสือ,

ไปกิจนิมนต์ตามที่ต่าง, บ างรูปต้องทำงาuที่ใช้แรงงานในวัด

เช่น ก่อสร้าง ทำสวน สิ่งที่ต้องรับภาระหนักก็คือ ‘รองเท้า’

ที่มักจะขาดเสี ยห ายอยู่บ่อย นั่นเอง รองเท้าจึงถือเป็นอีกหนึ่งอย่ างที่มีความสำคัญอย่ างสูง

• ใบมี ดโก น เนื่องจากพระต้องโกนผมทุกวันโกน แต่ใบมีดยี่ห้ออื่น

พระใช้โกนผมแล้วเลือดซิบ ท่านจึงใช้ได้ 2 ยี่ห้อนี้เท่านั้น

(แต่ถ้าหากมียี่ห้ออื่น ที่คิดว่าใช้ดีก็เอามาแทนกันได้)

อนึ่ง ใบมีดตราขนนกจะคมกว่า ยินเลส ใช้ในการโกนครั้งแรก

ส่วนยิลเลตต์จะใช้เก็บความเรียบร้อยอีกครั้ง หากท่านใดถวายใบมีด

ก็ได้ชื่อว่า ‘ช่วยไม่ให้พระต้องเสียเลือดเนื้อทุกวันโกน’ ข้าwเจ้าเห็นว่าได้บุญดีกว่าให้ย าอีกนะท่าน

• ย าหลัก ที่จำเป็น หรือ ย าสามัญประจำบ้ าน ย าสามัญประจำบ้ าน

ย าแก้ปว ดหั ว ปว ดท้อง ย าแก้ไ อ แก้ไข้ ลดกรดในกระเพาะอาหาร

ย าใส่แผ ลสด แ ผลเปื่อย แผ ลไ ฟไ หม้ น้ำร้อ นล วก แผลพุพอง เป็นหนอง ผิวหนังอั กเส บ เป็นหน อง

• ผ้าขนหนูสีสุภาพ ไม่ต้องสีเหลืองก็ได้ เพราะผ้าขนหนูที่ติดมากับถังเหลืองมักหย าบ

เล็ก และคุณภาพต่ำจนเ อามาใช้ไม่ได้ในชีวิตจริง

• น้ำย าเช็ ดพื้ น พระท่านจะเอาน้ำย าเช็ ดพื้นไปทำอะไร เฉลย

ก็เอาไปผสมน้ำ ถูกุฏิ ศาลา อุโบสถ ไงจ๊ะ

เพราะนอกจากจะช่วยผ่อนแรงในการทำความสะอาด สลายคร าบแล้ว

บ างยี่ห้อยังช่วยกำจัดเชื้ อโร คที่อยู่ในมูลนกพิราบ ฉี่หมา ฉี่แมว ฉี่หนู เห็ บ หมั ด ของหมาวัดได้อีกด้วย

• หนังสือธรรมะ สารคดี นิตยสาร หรือที่ให้ความรู้ด้าuอื่น เนื่องจากพระสงฆ์

มีหน้าที่เ ผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แตกฉาน ทั้งทางธรรม

และรู้ทันข่าวสารบ้ านเมือง เพื่อจะได้สาธิตยกตัวอย่ างให้ชาวบ้ านเข้าใจได้แจ่มแจ้ง

การถวายหนังสือเหล่านี้ จึงถือเป็นต้นทุนแห่ง ‘ธรรมทาน’

ให้พระท่านได้นำไปต่อยอด กระจายสู่ผู้คนได้อีกมาก

ทั้งยังถือเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ ยง แถมได้ผลตอบแทนสูง น่าลงทุนเป็นอย่ างยิ่ง

••เป็นคว ามเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจา รณญาณในการอ่าน••

Leave a Reply

Your email address will not be published.