June 22, 2022

เครื่องดื่ มสูตรส มุนไพร ดื่ม 1-2 แก้วทุกวัน หาย จากที่เป็ น

วันนี้ เราได้นำเครื่องดื่มตัวช่วยดีๆมาฝากให้กับทุกท่านกัน เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ดินๆจะช่วยในเรื่องของการบำรุงก ร ะ ดูก

กล้าม เนื้อ จากที่อ่อนแรงให้กลับมาแข็งแรง ทำให้มีแรงมีกำลังในการดำเนินชีวิตการทำกิจก ร ร มต่างๆได้เหมือนเดิมได้

อาการการป ว ดเมื่อยบริเวณกล้าม เนื้อนั้น เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด จะรู้สึกป ว ดและมีการเคลื่อนไหวตัวได้ช้า

การงอหรือการยืดจะเป็นไปได้อย่างลำบาก ทั้งแขนและขา หรือในบางครั้งก็มีอาการป ว ดในช่วงบริเวณของบ่าของไหล่

เกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน การที่เราไม่ยืดเส้นยืดสาย การยกของหนักๆก็เป็นได้เช่นกัน

อาการเหล่านี้หากเกิดขึ้นแล้วปล่อยเอาไว้นานๆไม่รีบแก้ไขไม่ดูแลและรัก ษา ปล่อยละเลยจนเกิด

เป็นอาการเ รื้ อ รัง ซึ่งจะไม่ดีต่อสุ ข ภา พร่างกายของเราในวันข้างหน้าได้ เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรแก้วนี้

จะเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเอง จะช่วยบรรเทาและรัก ษาอาการป ว ดที่เป็นได้ดี

ส่วนผ สมก ารทำ

1 น้ำเป ล่า 40 %

2 มะน าว 5%

3 ใบย่ านาง 50%

4 สับป ะรด 5%

ขั้นตอนใน การทำ

1 ในขั้นตอนแรกน้ำใบย่านางล้างน้ำให้สะอาดใส่ลงไปในโถปั่น เติมน้ำสะอาดเล็กน้อย ทำการปั่นจนเป็นน้ำ

แล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางบีบเอาแต่เฉพาะน้ำที่ได้

2 ทำการปอกเปลือกสับปะรดหั่นเนื้อสับปะรดเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อที่จะง่ายต่อการปั่น

น้ำใส่ลงไปในโถปั่นและทำการปั่น เสร็จแล้วมากรองด้วยผ้าขาวบางบีบเอาแต่น้ำเช่นกัน

3 นำน้ำทั้ง 2 อย่าง น้ำใบย่านางและน้ำสับปะรดที่เราได้นำมาผสมรวมกัน คนให้เข้ากันดีเทใส่แก้ว

บีบน้ำมะนาวใส่ลงไป หากใครยังไม่ชินหรือไม่ชื่นชอบกลิ่นของใบย่านางเติมน้ำมะนาวใส่ลงไปเพิ่มได้

และเติมน้ำผึ้งใส่ลงไปเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการดื่ม

ข้ อแน ะนำ

– ดื่มวันละ 2 ครั้ง จำนวน 30 ซีซี ผสมน้ำ 1 แก้ว ก่อนอาหาร หรือระหว่างวันก็ยิ่งดี

แถมสูต รเครื่องดื่ มน้ำมะนาวน้ำผึ้ง

มะนาวและน้ำผึ้งเป็นผักสมุนไพรที่ได้มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากๆ อย่างที่หลายคนได้ทราบกันดีว่ามะนาวนั้น

เต็มไปด้วยวิตามิน ส า รอาหารต่างๆ นิยมนำมาประกอบในเมนูอาหารให้มีรสชาติที่ดีขึ้นและมะนาวนั้นสามารถนำมาชงเป็นเครื่องดื่มที่ดีได้

บีบน้ำมะนาว 1 ลูกใส่ลงไปในแก้ว เติมน้ำอุ่นใส่ลงไปครึ่งแก้ว ตามด้วยเกลือเล็กน้อย น้ำผึ้ง 1-2 ช้อนชา

คนให้เข้ากันและดื่มให้หมดในทันที แนะนำให้ดื่มในช่วงเวลาเช้าๆจะได้รับประโยชน์ที่ดีมากๆจากส่วนผสมของมะนาวน้ำผึ้ง

ขอบคุณที่มา…

ศู น ย์ ศ รี พั ฒ น์ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่ , สุ ข ภ า พ ดี กั บ ห ม อ ป รี ย า ภ า

Leave a Reply

Your email address will not be published.