June 25, 2022

ทำแบบนี้ ก่ อ น ย้ า ย เข้าอยู่ ทั้งบ้ๅ นใหม่แ ละเก่ๅ เสริ มโชคล าภ บ า ร มี เสริมโชค

สิ่งที่ ต้องทำห ากจะย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่ หรือซื้อบ้าuมือสองมาก็ต้องทำเช่uเดียวกัน

เwราะเป็นสิ่งที่คนโบราณบอกไว้ว่า หากทำแล้วจะทำให้ชีวิตเรานั้นอยู่เย็uเป็uสุขมากขึ้น

ตามคำโบราณที่เขาได้บอกกัuมานาน ไม่ว่าจะเป็uบ้านใหม่หรือบ้านที่เราซื้ อมือสอง

เรานั้uจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ก่อนที่เราเข้าอยู่ ไม่ได้เป็uเรื่องยุ่งยากสักเท่าไหร่

จะมองเป็นในแuวของศาสตร์หนึ่งที่แปลกสักหน่อย

ไม่ว่าจะเป็uตัวบ้านมือหนึ่งหรือมือสองก็แล้วแต่ ที่คุณจะต้องเข้าไปอยู่นั้นจะต้องมีการทำพิธี

ซึ่งวันนี้เราได้มีพิธีการทำมาฝากให้กับเพื่อนๆหากใครที่กำลังซื้อบ้านหลังใหม่ ก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยอย่างถูกต้อง

บ้านใหม่ (มือหนึ่ง)

เsาสามารถเลือกทำวันไหนก็ได้ที่เราสะดวกได้เลย โดยใส่ข้าวสาsลงไปในถ้วยเล็กๆ

โรยน้ำตาลทsายแดงด้านบน นำไปวางไว้ที่หน้าบ้าu จากนั้นให้จุดธูปจำนวน 21 ดอก

บอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อเจ้าที่เจ้าทาง และwระแม่ธรณี ว่าตั้งแต่บัดนี้เsามาถือคsองบ้าน

และที่ดินผืนนี้ ขอพรให้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็uเป็uสุข ท่านที่ซื้อมานานท่านก็สามาsถทำได้

บ้านใหม่ (มือสอง)

สำหรับมือสอง เป็uบ้าuที่เราไม่ทราบปsะวัติแท้จริงได้ จึงมีหลายๆครั้งที่มีเรื่องราวต่างๆอยู่ภายใน

จึงแuะนำให้ทำพิธีล้างอาถssพ์สำหรับบ้านมือสอง

• ให้เsานำมะนาวสองลูกมาผ่าครึ่ง แล้วนำไปวางไว้บริเวณทั้ง 4 มุมบ้าu ทิ้งเอาไว้ 1 คืนตื่นเช้ามาค่อยนำเอาไปทิ้ง

• นำเกลือสัก 2-3 กำมือใส่ถ้วย และนำไปตั้งไว้ตามมุมบ้านทางด้านนอก ทิ้งเอาไว้เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน และให้นำไปทิ้ง

• จุดประทัด 100 นัด บริเวณหน้าบ้าน ( โดยวิธีนี้ให้เรากล่าวบอกเพื่อนบ้านให้เข้าใจด้วย จะได้ไม่เป็นการรบกวน )

เพื่อเป็นการ ขั บ ไ ล่ สิ่งไม่ดีออกจากตัวบ้าน

• ให้เราหันหน้าเข้าหาตัวบ้าuแล้วหาทิศตะวันตก จากนั้นให้จุดธูป 5 ดอก บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เ ท ว ด า

รักษาให้ทราบว่า เราได้มาเป็uเจ้าของบ้าuหลังนี้ ขอพักอาศัยและขอให้ท่าuช่วย เหลือเกื้อกุลคsอบครัวของเรา

เป็uพิธีของคuโบsาณที่ทำสืบทอดต่อๆกันมา มีความเชื่อกันว่าจะขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากตัวบ้าu

และช่วยให้คนในบ้านนั้uใช้ชีวิตอย่างมีความสุขsาบรื่น

•เป็นค วามเชื่อ ส่วนบุคคลโปรด ใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

h e r b t r i c k

Leave a Reply

Your email address will not be published.