เชื่อว่า ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยดึงดูดเงินทอง

เชื่อว่า ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยดึงดูดเงินทอง

เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล วันนี้เรามีต้นไม้ที่อย ากจะแนะนำให้หล า ยๆ คนหามาปลูก ช่วยดูดท รั พ ย์เข้ามาในบ้าน กับบทความ ปลูกไว้ในบ้าน

ช่วยดึงดูดเงินทองเข้ามาในบ้านไปดูกันว่าต้นไม้ที่ว่านั้นคือต้นอะไร เรื่องของคนรักต้นไม้ ที่มักจะคอยมองหาต้นไม้ที่ชอบมาประดับตกแต่งบ้านหรือสวนในบ้าน

เชื่อว่าหล า ยคนต้องรู้จักต้นไม้ เรียกท รั พ ย์ ต้นนี้ ชื่อของมันก็คือ ต้นค ล า ส ซู ล่ า ที่กำลังได้รับความนิยมและหล า ยคนกำลัง ให้ความสนใจเจ้าต้นไม้เล็กๆน่ารัก

แถมด้วยความเชื่อในเรื่องของการเ งิ น ให้ล า ภให้ผลกับคนปลูก จะเป็นต้นไม้แบบไหนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกันกับต้น

คลาสซู ล่ า หรือ ต้นใบเงิน หรือเรียกอีกชื่อว่า ต้นไม้ ส ว ร ร ค์

ต้นใบเงินเป็นไม้อ ว บ น้ำ มีใบสวยงาม หนาว ด อ กจะเป็นสีชมพูหรือขาว เป็นรูปดาว โดยจะมีด อ กออ กในช่วหน้าหนาวย า วไปจนถึงช่วงต้นปี

และจะมีการแตกหน่อออ กมาใหม่ เป็นสีน้ำต าลและเติบโตเป็นไม้ยืนต้นแทนส่วนการดูแลก็ไม่ย ากเพราะเค้าเป็น ไม้อวบน้ำ จึงไม่ต้องการน้ำมาก

ไม่จำเป็นต้องให้น้ำ บ่ อ ยไม่อ ย่ า ง นั้นแล้วจะทำให้ร า ก เ น่ าได้ แต่ก็ไม่ชอบแดดที่แรงเกินไปเพราะอาจทำให้ก้านและใบไหม้ มีความเชื่อกันว่า

ต้นคลาสซูล่า จะดึงดูดความโชคดี เป็นสัญลักษณ์ของการเงินแบบเน้นๆเรียกว่ายิ่งออ กใบเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งร ว ยเท่านั้น ทางหลักฮวงจุ้ยบอ

กว่าให้วางไว้ในตำแหน่งทิศตะวันออ กเฉียงใต้ จะช่วยดูดพลังงานดีๆที่ส่ งผลต่อโชคลาภ ช่วยเปิดทางให้เงินทองไหลมาเทมา แบบไม่ข า ดสาย

เจ้าต้นไม้น่ารักๆต้นนี้ จึงได้รับความนิยมเป็นอ ย่ า งมาก มีหล า ยคนที่นำต้นใบเงินนี้มอบให้เป็นของขวัญแก่กัน เช่น วันขึ้นบ้านใหม่ หรือเป็นของฝากติด

ไม้ติดมือเล็กๆน้อยๆ เรื่องราวของไม้มงคล เป็นความเชื่อที่หล า ยคนสนใจและเมื่อได้ลองทำต ามแล้วก็มีหล า ยคนยอมรับในพลังงานจากธรรมช าติที่แม้ว่า

เราจะมองไม่เห็นอธิบายไม่ได้ แต่ก็สามารถรู้สึกได้จริงๆ ว่าแล้วก็ไปลองหา ต้นคลาสซู ล่ า นี้มาประดับห้องนั่งเล่นของเราดูบ้างดีกว่า นอ กจากจะทำให้บรรย ากาศ

ในบ้านดูดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้มีพลังงานดีๆไหลเวียนเข้ามาในบ้านอีกด้วย

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคลโป รดใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k r u s t o r y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *