May 19, 2022

ยืมเงินแล้วห าย ไม่คืน ให้สวดพร ะคาถาทวงหนี้ ได้ผลเร็วเกินคาด

นับ เป็ นปัญหาใหญ่ของหลายๆคน เคยเป็นกันไหมอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาขอยืมเงินของเรา เหตุผลมากมายต่างๆนานา

เรื่องตัวเองบ้ าง เรื่องคนอื่นบ้ า งเรื่องครอบครัวบ้ า ง ซึ่งมีเหตุผลเต็มไปหมด บางคนเข้ามาบอกเหตุผลพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยก็มี

เราก็ใจอ่อนก็ให้ยืมไป แต่พอถึงเวลาระยะนัดวันคืน กลับเงียบหายไปเฉยๆ ไม่มีตัวตน โทรไม่รับ ทวงไม่ตอบ ถามหาไม่มี

เชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องเจอกับปัญหานี้ กันอยู่แน่นอน ซึ่งในวันนี้เราได้มีพระคาถาทวงหนี้ให้กับทุกท่านได้นำไปใช้กัน

เป็นคาถาทวงหนี้หรือเอาไว้ตามหาสิ่งของก็ใช้ได้เหมือนกัน เป็นพระคาถาที่มีมาตั้งแต่เนิ่นนานในยุคโบราณปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆท่าน

ที่ได้ใช้กันอยู่ เป็นคาถาจากวัดห น อ งรั้ว อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ทวงของของหายใช้ได้หมดไปดูกันเลยค่ะ

จุดธูป 3 ดอก หน้าทิ้งพระ

ตั้ง นะโม 3จบ แล้วภา วนาคา ถาทวงหนี้

อะปิ นุ หะนุกา สั นตา

มุ ขัน จะ ปะริสุดส ะติ

โอระ มามะ นะ ปาเรมะ

ปูระเ ตวะ มะโห ทะทีติ

( สวด 3,5,7,9 จบ )

คาถานี้ มาจา กพระธรรมบทอรรถกถา เรื่อง กากชา ด ก ว่าด้วย กาวิดน้ำด้วยปาก

สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหากับการทวงเงินแล้วไม่ได้คืน ทวงของแล้วไ ม่ได้คืน

ของหายแล้วหาไม่เจอ แนะนำให้ได้สวดท่องคาถาบทข้างต้นนี้ดู

รับรองว่าคุณจะได้เงินของคุณคืนอย่างแน่นอน ของที่หายไปจะกลับกลายเป็นหาเจอ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณกัน

•เป็นความเชื่ อส่วนบุค คลโปรด ใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k a i j e a w

Leave a Reply

Your email address will not be published.