June 25, 2022

เตรียมเปิดประมูล ‘โรงแรมดาราเทวี’ ราคาเ ริ่มต้น 2.1 พันล้าน

กรมบังคับคดี จะประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี ในวันที่ 12 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยราคาเริ่มต้นประมูลเพียง 2,116 ล้านบาท หลังศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่

ตามที่บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ยื่นคำร้อง ส่งผลให้โรงแรมต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายราคาดังกล่าว

ถือเป็นราคาเริ่มต้น 50% ที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเฟค (IFEC)

ซื้อเมื่อเดือน ธ.ค.58 ที่ใช้เงินกว่า 2.52 พันล้านบาท ในการเข้าซื้อหุ้น แต่เมื่อนับรวมมูลค่าหนี้สินแล้ว

คิดเป็นเงิน 4,300 ล้านบาท โรงแรมดาราเทวี ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทำให้ต้องแจ้งปิดกิจการชั่วคราว ก่อนที่ในเดือน มิ.ย.63 โรงแรมได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

ทำให้โรงแรมต้องประกาศปลดพนักงาน และปิดกิจการ และเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

ในท้ายที่สุดเนื่องจากขาดทุนต่อเนื่อง ทั้งนี้ โรงแรมดาราเทวี เป็น โรงแรมหรูสไตล์ล้านนา

ระดับ 6 ดาว แห่งเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บนเนื้อที่ประมาณ 153 ไร่ ตั้งอยู่กลางอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีจำนวนห้องพัก 123 ห้อง

แต่เนื่องจากประสบปัญหาจากหลายสาเหตุที่สะสมตั้งแต่ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

โดยสาเหตุหลักเป็นปัญหาจากการขาดสภาพคล่องจากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องปิดตัวลง

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.