May 15, 2022

สั่ง ร ะงับแ ล้ว ถมดินเท่าห ลังคาบ้าน

จากก รณีชาวบ้าน ในหมู่บ้านแ ห่งหนึ่ง ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ร้องขอความเป็นธรรม กรณีเพื่อนบ้านได้ถมที่ดินสูงกว่า 3 เมตร

พร้อมสร้างกำแพงสูงในพื้นที่จนสูงมิดหลังคา ทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อน และเมื่อเวลามีฝนตกก็เกิดน้ำซึม

ออกจากกำแพงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน อีกทั้งยังกังวลว่าหากกำแพงพังถล่มลงมา อาจสร้างความเสียหายทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินของ

ชาวบ้านที่อยู่ติดกัน ตามที่ข่าวนำเสนอไปแล้วนั้นล่าสุด วันที่ 3 พ.ย. 64 นายธนณัฐ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวรากร เสือส่าน

นายกเทศมนตรีตำบลลาดหญ้า ได้เดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านซึ่งได้รับผลกระทบ เพื่อพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงเข้าตรวจสอบกำแพงสูง

ที่ถูกสร้างขึ้นมาจนสูงมิดหลังคาบ้านของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ นายธนณั นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี กล่าวว่า เรื่องร้องเรียนนี้ทางชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ

ได้ทำหนังสือร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมือง และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน

ขั้นตอนการตรวจสอบล่าสุด ทางศูนย์ดำรงธรรมได้มอบให้ทางโยธาธิการ เข้ามาดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของกำแพงสูงที่สร้างอยู่ในพื้นที่

ที่มีการถมดินขึ้นมาใหม่ดังกล่าว แต่เนื่องจากการขออนุญาตของทางเจ้าของที่ดินได้หมดระยะเวลาการดำเนินการเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

และทางเจ้าของที่ดินเองก็ได้เข้ามายื่นขอต่ออายุ การดำเนินการถมที่ดินและก่อสร้าง แต่ทางอำเภอและทางเทศบาลตำบลลาดหญ้าเห็นว่ามีเรื่องร้องเรียน

ของชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวอยู่ จึงได้มีคำสั่งระงับการก่อสร้างและถมที่ดินเอาไว้ก่อน เพื่อรอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งให้ทางอำเภอเมืองกาญจนบุรีดำเนินการจัดประชุมโดยเรียก

เจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว รวมถึงชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมด่วน เพื่อหาทางออกของปัญหาดังกล่าว

ร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองกาญจนบุรี ด้าน นายวรากร เสือส่าน นายกเทศมนตรีตำบลลาดหญ้า กล่าวว่า

ทางเทศบาลได้ดำเนินการระงับการขออนุญาต ดำเนินการถมที่ดินและก่อสร้างในที่ดินแปลงดังกล่าวเอาไว้แล้ว และจะได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

ว่าระหว่างที่ทางเทศบาลระงับการต่อใบอนุญาตถมที่ดินและก่อสร้างนั้น ทางเจ้าของที่มีการเข้าไปดำเนินการก่อสร้างหรือถมที่ดินเพิ่มเติมหรือไม่

รวมถึงจะได้มีการตรวจสอบ ถึงการดำเนินการถมที่ดินแปลงดังกล่าวว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้หรือไม่ เนื่องจากทางเจ้าของที่ดินซึ่งมีการถมที่

ยืนยันว่ามีการขออนุญาตและดำเนินการถมที่ดินอย่างถูกต้องตามที่ข้อกฎหมายระบุเอาไว้ แต่เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าว มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงยาว

ด้านหน้าซึ่งติดกับถนนนั้น มีความสูงเทียบเท่ากับพื้นถนนปกติ แต่ที่ดินด้านหลังซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ มีลักษณะลาดเอียงต่ำลง

ทางเจ้าของที่จึงมีความจำเป็นต้องถมที่ดินให้สูงขึ้นอยู่ในระดับเดียวกับพื้นผิวถนนด้านหน้า อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง

ว่าเป็นไปตามคำกล่าวอ้างของเจ้าของที่ดินดังกล่าวหรือไม่ต่อไป

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.