ข้ อ ห้ามเรื่องการเงิน ในช่วงที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ ดี

ข้ อ ห้ามเรื่องการเงิน ในช่วงที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ ดี

วันนี้เรามีบทความดีๆ มาฝากเพื่อนๆ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน เรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งของการใช้ชีวิตของทุกคน เพราะไม่ว่าจะจับจ่ายอะไรก็ต้องใช้เงินเป็นหลัก

แต่การใช้เงินเราก็ต้องรู้จักใช้ เพราะหากเราไม่รู้จักใช้ เราก็จะใช้ชีวิตลำบาก ถึงแม้จะมีเงิน มากก็หมดได้เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่รู้จักใช้ เคยคิดกันไหมว่าในวันที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

ไม่ดีนั้นเราจะอยู่อ ย่ างไรไม่ให้ลำบาก และจะทำอะไร และมีสิ่งไหนกันที่เราไม่ควรที่จะทำในช่วงที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี วันนี้เรามีบทความ 5 ข้ อห้ามเรื่องการเงิน

ในตอนที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี มาเตือนทุกคนกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

1 ไม่ขย ายสาขาธุรกิจเพิ่ม เพราะความเสี่ยงสูง

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็ก กลาง หรือใหญ่ เชื่อว่าคงรู้สถานการณ์ตอนนี้ดี บางรายซบเซา บางรายก็กำลังไปได้ดี เจ้าไหนที่คิดว่ากระแสตอบรับดี

และต้องรีบขย ายสาขาเพิ่มในเร็ว ๆ นี้ อย ากให้มองตลาดดี ๆ ศึกษาความเสี่ยงและเตรียมแผนสำรองไว้ด้วย หากตั้งใจจะขย ายเพิ่มจริง ๆ อย ากให้ลองเทียบต้นทุน

ระหว่างการเปิดสาขาเพิ่ม กับนำเงินไปพัฒนาและปรับปรุงบริการ หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นวิ ธีที่ปลอ ดภั ยที่สุดไว้ก่อน

2 ไม่ค้ำประกันให้ผู้อื่น

การค้ำประกันให้ผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทำให้เราลำบากใจมาก ๆ เพราะหากคนที่ขอร้องให้เราช่วยค้ำประกันอะไรสักอย่ าง เขาไม่ทำต าม สัญญาหรือหนีห า ยไป

เราก็ต้องชดใช้ห นี้แทน ทางที่ดีควรปฏิเสธไปตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่า จะได้ไม่ต้องมารับผิ ดชอบแทนใคร และไม่ต้องแบกภาระห นี้จากส่วนที่เราไม่ได้ก่อ

3. ไม่ลงทุนที่ทำกำไรสูงผิ ดปกติ

ยกตัวอย่ างจากข่าวที่เคยถูกพูดถึงกัน มาก ในช่วงที่ผ่าน มา นั่นคือ เเ ช ร์แม่มณี ทุกคนต่างหวังร ว ยจากการฝากเงิน ที่ได้ดอ กเบี้ย 93เปอร์เซน

ซึ่งมากกว่าฝากกับธนาคาร นอ กจากจะมีความรู้ไม่มากพอ ไม่เข้าใจหลักการลงทุนที่ถูกต้อง ยังข า ดการวิเคราะห์ถึงเหตุและผล นี่จึงเป็นความเสี่ยงที่มากกว่าเรื่องเงิน

นั่นคือ เ สี ยรู้ ในทำนองเดียวกัน หากเป็นการลงทุนที่เชื่อถือได้ วิเคราะห์แล้วว่าปลอ ดภั ย ได้ผลกำไรหรือเงินปันผลมหาศาล อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาให้ถ่องแท้และมากพอ

ดังนั้น อย่ าเพิ่งวางเงินกับการลงทุนก้อนใหญ่ จนกว่าจะศึกษาจนเข้าใจแจ่มแจ้ง

4 ไม่นำเงินเก็บ หรือเงินสำรองฉุกเฉิน มาใช้

อย่ างที่บอ กว่าสถานการณ์ตอนนี้ ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก ใครที่เก็บเงิน มาทั้งชีวิต ไม่ควรเอาออ กมาใช้หรือลงทุนอะไรทั้งสิ้น เก็บไว้ก่อน และสะสมต่อไปเรื่อย ๆ

หากมีเรื่องจำเป็นก็อาจจะดึงมาเพียงเล็กน้อย แล้วต้องรีบเก็บคืนให้ได้ไวที่สุด เผื่อถึงวันที่เราจำเป็นจริง ๆ ในตอนที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จแย่มากจะได้ไม่เดือ ดร้อน

5. ไม่สร้างห นี้เพิ่ม

ข้ อนี้สำคัญมาก ยิ่งช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้ ของชิ้นเล็กก็อย ากได้ ยิ่งของชิ้นใหญ่ ๆ นี่ไม่ต้องพูดถึง แพลนกัน มาหล า ยปี คิดจะซื้ อเร็ว ๆ นี้ เราอย ากให้ทุกคนตั้งสติ

และวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้ก่อน อย่ างของที่มีราคาไม่สูงมาก คำนวณเงินแล้วไม่น่าจะเดือ ดร้อนก็ซื้ อได้ แต่ของชิ้นใหญ่อย่ างพวกรถยนต์ หรือบ้าน ที่ต้องผ่อนหล า ยปี

อันนี้เสี่ยงเหมือนกัน คิดดูว่าถ้าเ ศ ร ษ ฐ กิ จแย่จริง ๆ เราอาจต้องเจอ ภาระที่หนักกว่าเดิม เอาเป็นว่าเงินที่เก็บไว้สำหรับส่วนนี้ ค่อยเริ่มแผนกันปีหน้าดีกว่า รอ ดูสถานการณ์อีกครั้ง

จะใช้เงินตอนนั้นก็ไม่เ สี ยห า ย เป็นยังไงบ้างกับ 5 ข้ อที่ไม่ควรทำ เราหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคน คิดว่าเพื่อน ๆ คงรู้อยู่แล้ว แต่ก็ถือว่าช่วยเตือนกันไป หากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

มาถึง เราจะได้มีภูมิคุ้มกันทางการเงิน ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นั่นเอง

ขอบคุณที่มา…

y i m l a m u n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *