May 23, 2022

บิ๊กตู่ วอนเห็นใจ ตร.-ทหาร ชายแดนใต้ เบี้ยเลี้ ยงน้อย แค่ค่ารถก ลับบ้านก็ หมดแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในการรับฟัง

การแถลงผลงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)

และโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนในปี 2565พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกกระทรวงมีส่วนร่วม

มีงบประมาณให้ทุกกระทรวงทำหน้าที่ตามบทบาท โดยมีศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่เป็นฝ่ายเลขาฯ

อีกส่วนหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดูเรื่องเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนตำรวจ ทหาร

ส่วนศอ.บต.ดูในเรื่องแผนงานโครงการต่างๆที่จะไปเสริม และแต่ละกระทรวงก็จะลงไปเสริมด้วย

การแก้ปัญหาภาคใต้ตอนนี้ก็ดีขึ้น ความเชื่อมั่นก็ดีขึ้น ในเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงก็ลดลง

ทั้งนี้ด้วยการเอาใจใส่ของทุกคน เห็นใจเขาด้วย เขาอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงสูง แต่วันนี้ก็ดีขึ้นแล้ว

เห็นใจทหารตำรวจเขา เขาอยู่กันเป็นปี ๆ กว่าจะได้กลับบ้านไปเยี่ยมลูกเยี่ยมภรรยา ค่ารถก็กินไปหมดแล้ว

เบี้ยเลี้ยงก็ได้เท่านั้น และมีการเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อย เพราะเขาเสี่ยงชีวิต ขอนึกถึงเขาบ้าง

ต้องการกำลังใจเท่านั้นเอง ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรจากเรา

ขอบคุณที่มา….

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.