May 19, 2022

สนธิญา มาอีกแล้ว รอบนี้ยื่นสอบ อุ๊งอิ๊ง ครอบงำพรรค-ยกปมเ ก่าฝืนจริ ยธรรมร้าย แรง

วันนี้ (9 พฤศจิกายน) สนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

เดินทางเข้าร้องเรียนจริยธรรมร้ายแรงต่อ อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทย

สนธิญาได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย มีการประชุมใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่น มีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหาร

พรรคครั้งใหญ่ ซึ่งมีการแต่งตั้งให้ อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาว ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษา

ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทย โดยหลังเข้ารับตำแหน่งไปแล้วนั้นส่วนตัวเชื่อโดยหลักการและเหตุผลว่า

แพทองธารจะต้องเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยหลักการและเหตุผล เพราะเมื่อไรก็ตามที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเข้าไปดำรงตำแหน่ง

ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นโดยพื้นฐาน จึงจะเข้าไปดำรงตำแหน่งในพรรคได้

แต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกพรรคแล้วเข้าไปดำเนินการประการหนึ่งประการใดในพรรค ก็จะกลายเป็นการชี้นำ ชักจูง หรือครอบงำพรรค

ซึ่งผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ในมาตรา 28 และ 29

สนธิญา กล่าวอีกว่า เพราะฉะนั้นโดยสถานะวันนี้ ตนจึงมั่นใจว่าแพทองธารที่ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม

ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยด้วย จึงนำไปสู่ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ในมาตรา 15 (11)

ที่ว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการบริหารของสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งระบุชัดเจนว่ากรรมการบริหารหรือสมาชิกจะต้องมีจริยธรรมอย่างน้อย

คือเทียบเคียงกับจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งสำหรับวันนี้จึงเข้ามายื่นสำนวนให้สำนักงาน ป.ป.ช.

ตรวจสอบแพทองธารใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย

-1. กรณีที่ ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมากล่าวถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อปี 2547

ว่าข้อสอบรั่ว

2. กรณีแพทองธารกล่าวปราศรัยบนเวทีว่า “ในฐานะลูกของคุณพ่อ ท่านปรารถนาอย่างมากที่จะกลับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

มากราบผู้มีพระคุณ” ซึ่งตนกราบเรียนด้วยความเคารพว่าไม่มีใครห้ามให้พ่อของแพทองธาร หรือ ทักษิณ ชินวัตร กลับประเทศ

ท่านสามารถกลับมาในวันนี้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น

สนธิญา กล่าวต่อว่า

3. กรณีของสนามกอล์ฟอัลไพน์ แพทองธารยังเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ 4. กรณีการประกาศของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564

การจะนำการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 เข้าสู่สภานั้น เหมือนเป็นการก้าวก่ายองค์กรอิสระ ซึ่งโดยการปฏิบัติของพรรคการเมือง

ในฝ่ายนิติบัญญัติจะไปตรวจสอบฝ่ายตุลาการ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากแพทองธารเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษา อย่างไรก็ตาม

การมาร้องในครั้งนี้เพื่อให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 234 (1)

เพราะจะมีผลในการเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคต

ขอคุณที่มา…

ข่า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.